ManagementSite Netwerk

Roddelen vrouwen gemener dan mannen?

IMG_5862‘Uit een onderzoek bij 5.000 vrijwilligers bleek dat mannen gemiddeld 76 minuten roddelen met collega’s en vrienden. Vrouwen doen het slechts 52 minuten per dag. Mannen praten het liefst over de dronken uitspattingen van vrienden, oude schoolkameraden en de knapste vrouwelijke collega’s. Vrouwen vertellen eerder gemene dingen over seksegenoten, het seksleven van anderen en de gewichtstoename van vriendinnen. Mannen roddelen het liefst op het werk, vrouwen doen het vaakst thuis aan achterklap.’

Dit internetbericht laat zien dat vrouwenroddel wat gemener is dan mannenroddel.

Ambitie is een voortplantingsritueel!

IMG_0150Voor vrouwen wordt een man aantrekkelijker door zijn auto. In algemene zin wordt een man voor vrouwen aantrekkelijker door status. Psychologen verklaren dit door er vanuit te gaan dat mannen met status een groter vermogen hebben om een gezin te onderhouden en om veiligheid te bieden. Er is een biologische parallel met de genetisch aan ons sterk verwante chimpansee, waar het gevecht om de hoogste plaats in de roedel berucht is. Die hoogste plaats biedt een aantal significante voordelen. Het beste eten en de aantrekkelijkste vrouwtjes.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Regels rondom sociale media en appverkeer?

IMG_5267Sociale media maar ook appjes hebben een aantal voordelen. Uitwisseling van informatie en elkaar snel op de hoogte kunnen brengen. Maar, ik weet niet of jullie het herkennen, het heeft ook nadelen. Zo blijkt niet iedereen dezelfde normen te hebben. Er zijn mensen die bijvoorbeeld vinden dat je gewoon zomaar kunt stoppen met appen, terwijl anderen altijd vinden dat ze het netjes moeten afsluiten of dat het onbeleefd is om niet te reageren.
Verder zie je het gezicht aan de andere kant niet en kan de intonatie volkomen verkeerd uitpakken. Je denkt elkaar te begrijpen terwijl je soms zinnen opschrijft die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn.

Advertorial

Parttime Master Bedrijfskunde

Kom op 3 november naar de informatieavond en volg een college van Prof. Jan van de Ende over ‘disruptive innovation’. Lees verder

‘Ophoepelen als ze niet doen wat je vraagt’ vindt manager (case)

IMG_2735Manager Kick en medewerker Vic (de namen zijn fictief) lazen een tip voor managers in een managementboek en werden gevraagd om te reageren. De tip ging over weerstand. ‘Bij weerstand vragen leidinggevenden grondig door, om te achterhalen wat de echte oorzaak van de weerstand is. Ze tonen ook begrip. Hierdoor voelen mensen zich gehoord. Begrip is echter geen eindhalte. Meestal moet toch gebeuren, waar de mensen weerstand tegen hebben. De weerstand moet dan worden omgebogen. Dit kan echter niet voordat:

‘Ik ga me toch niet bemoeien met het werk van mijn medewerkers, zeg’

Herschaalde kopie van DSCN2693Het management moet, zoals gezegd, weten in welke werkelijkheid het beleid gestalte krijgt. Niet alleen de markt kennen en dan roepen dat er ‘meer efficiency en servicegerichtheid’ nodig is, maar ook uitleggen aan de lagen onder hen hoe die dingen er in hun werkpraktijk uit zien. Dit gebeurt echt veel te weinig. Het is één van de redenen waarom Henry Mintzberg verzuchtte dat managers verkeerd worden opgeleid: ze zijn teveel bezig met informatie en te weinig met hun mensen in beweging te brengen. Wie de ‘performance’ van het operationele proces wil verbeteren, moet die performance kennen en ook het proces dat daartoe leidt. Wil je echt iets veranderen, dan ontkom je daar trouwens niet aan.

Mannen minder sociaal dan vrouwen??

IMG_0125Mannen hebben 12,6% volumereductie in de orbitofrontale cortex ten opzichte van vrouwen. Dit hersendeel houdt verband met sociaal en antisociaal gedrag. Hoe groter de volumereductie, des te antisocialer het gedrag. Criminele mannen hebben bijvoorbeeld gemiddeld meer volumereductie dan een niet-criminele man. En antisociale vrouwen hebben meer volumereductie dan de grote meerderheid van de vrouwen. Dit alles verklaart waarom mannen veel agressiever zijn dan mannen en waarom 95% van de moorden door mannen wordt gepleegd. Ook hebben meer mannen last van schyzofrenie, Tourette en ADHD. Sekseverschillen worden precies in de frontale delen aangetroffen die een verband houden met antisociaal gedrag, volgens neurowetenschapper Raine. In de andere delen verschillen mannen en vrouwen niet, beweert hij.

CFO Jolanda Poots-Bijl interviewt Bert Overbeek; de rollen omgedraaid

WP_20150924_009-2In 2010 interviewde Bert Overbeek Jolanda Poots-Bijl, destijds CFO bij VolkerWessels. Dat deed hij voor JongeBazen. In dat gesprek stelde Jolanda voor om Bert een paar weken zelf eens te interviewen. Die stemde in, en beloofde haar om het interview op JongeBazen te plaatsen. Het werd, volgens Jolanda, een interview met een universele denker. Over het Bert-Zijn en zijn nieuwste boek waarin management goeroes twitterend hun ideeën over de bühne brengen. Hieronder het resultaat.

Zelfbeeld bepalend voor prestaties?

2014-06-04 14.39.52Wat is eigenlijk precies een zelfbeeld? Inderdaad: de manier waarop je over jezelf denkt. Het beeld dat je hebt opgebouwd over jezelf. We moeten niet net doen of dat onbelangrijk is of zweverig, want het bepaalt ons gevoel nogal. We kunnen bijvoorbeeld wakker liggen van opmerkingen van anderen over wie we zijn. Dat komt omdat we het vanuit ons zelfbeeld niet herkennen, of omdat we het vanuit ons zelfbeeld oneens zijn over dat idee van anderen.

-Jij kent mij niet, zeggen we dan. De vraag is echter of ons zelfbeeld waar is. Wie mijn boek ‘Het Flitsbrein’ heeft gelezen weet namelijk dat wij het waarheidsgehalte van onze eigen ideeen te positief beoordelen. Dus: we denken regelmatig dat iets waar is, terwijl het niet waar is. Dat geldt ook voor ons zelfbeeld.

Leiderschap, het brein en verandering in bedrijven

IMG_0256Vrijwel bij ieder veranderproces is het belangrijk dat managers de dingen vanuit een ‘gedragen visie’ implementeren. In de praktijk blijkt dit moeilijk. Medewerkers gaan niet zomaar ‘mee’. De ideeen die de veranderaars vooraf hebben over hun medewerkers gaan er vanuit dat duidelijkheid over de doelstellingen en over het ‘gewenste gedrag’ voldoende basis is. Uit allerlei studies blijkt dat eigenaarschap dan een rol speelt. Medewerkers moeten het gevoel krijgen dat de verandering ‘van hun’ is. Pas na omarming van de visie zullen zij het verhaal ook met enthousiasme gaan doen. Om de betrokkenheid te vergroten passen veel managers de coachende stijl toe of laat hun medewerkers in sessies meedenken over de operationele kant van het veranderingsplan.

De kaders staan dan echter vast, en ook die moeten gedragen worden. Vaak richt weerstand van medewerkers zich op die kaders, waarop zij weinig tot geen invloed hebben. Op zich geen probleem, als je duidelijk zegt dat dat zo is, maar als je vindt dat dat ‘iets van hun’ moet worden, dan wordt het lastig. Het is namelijk niet ‘van hun’ maar van het management. Maar goed, ondanks de weerstand moet de verandering doorgaan en dus worden er afspraken gemaakt.

Bestaat je baan nog in 2025?

P1020450Natuurlijk maken we ons druk om de wanen van alledag. Maar het wordt toch wel tijd om als samenleving en als politiek eens te gaan nadenken over wat techniek gaat doen met onze samenleving. En over de oplossingen daarvoor. De komende decennia groeit onze wereld van 7 naar 9 miljard mensen. De werkende bevolking neemt toe met 1 miljard. Maar de kans is aanwezig dat door de robots en computers talloze banen verdwijnen.

Is dat erg? Niet als die andere voorspelling ook uitkomt. Dat we een enorme hoeveelheid overvloed produceren tegen hele lage kosten. Dan moeten we er alleen voor zorgen dat we goed met die welvaart omgaan. Hem eerlijk verdelen, kortom. En we moeten ophouden met het idee dat je je als mens alleen maar zou kunnen realiseren door betaalde banen.