Bert Overbeek

Berichten van Bert Overbeek

Stiekem discrimineren

Bij de werving- en selectieprocedure voor schoonmaakvoormannen is de beurt op zeker ogenblik aan een Indonesische sollicitant. Het blijkt een zeer innemende en intelligente man. Hij glimlacht veel en vertoont een opmerkelijke bescheidenheid. Nadat hij is vertrokken, wordt het een gespreksthema tussen de twee selecteurs. De ene is om. Hij wil de sollicitant onmiddellijk in dienst nemen. De ander maakt echter voorbehoud. 

‘Ik heb het niet zo op mensen uit die cultuur’ zegt hij…

Hoe gebruik je de consultant?

Hoe gebruik je verandermanagers en –consultants? Deze vraag moet maar eens gesteld worden, vind ik. Op deze weblog zie je allerlei consultants reageren, die het wiel uitgevonden hebben. Ze vermelden hun mailadres en als je dan hun naam aanklikt kom je op hun website. Ze willen allemaal graag aandacht, werk en geld, dus weet waaraan u begint. In bedrijven zie je stromingen die moe zijn van gedrags- en cultuurveranderingsconsultants. Geen externen meer dus. Dat kost maar geld. En we kunnen het toch zelf?

Wat drijft jonge bazen? (Han Botterhuis)

Han Botterhuis is een jonge baas uit het volle leven. Hij kan beschouwd worden als een manager die iets weet te bereiken en die zijn hand niet omdraait voor een paar stevige klussen. In dit artikel vraagt hij zich een paar dingen af. Uitstekende vragen voor leeftijdsgenoten en collega’s? Hier gaat het over ‘druk, druk, druk’. Hij vraagt zich zelfs af of hij niet tot de ADHD-generatie behoort. We zijn benieuwd naar je reactie. 

Ziekteverzuim door pesterijen

Mensen zijn bang voor sancties zoals wraakoefeningen en pesterijen nadat ze iemand hebben aangesproken. Deze angst is niet helemaal op niets gebaseerd. 12 miljoen van de 41 miljoen langdurig zieken in Europa zijn om die redenen arbeidsongeschikt; aldus cijfers over 2004. Dat is meer dan een kwart. Je moet dus wel de conclusie trekken dat volwassenen zich soms net erg zo als of erger dan kinderen gedragen. Pesterijen en wraakoefeningen zijn onaanvaardbaar voor iedere organisatie.

Mag je je collega laten ‘vallen’?

Er bestaat een ongeschreven regel die zegt: ‘Een collega is je kameraad; die laat je in zijn waarde.’ Dit gaat wel eens zo ver dat mensen alles van elkaar accepteren. Je vrienden laat je niet in de steek, is de norm dan. De relatie gaat voor alles. Ik noem dit ook wel eens het Winnetou-principe. De vraag is echter of je iemand er altijd een dienst bewijst met hem door dik en dun te steunen…

Feedbackregels passen niet altijd

Je kent ze vast wel, die trainingen waarin je leert feedback te geven op je omgeving. Vaak als ik voor zoiets gevraagd word en ik sta aan het begin van de trainingsdag, verzuchten de mensen dat het al vaak geprobeerd is om ze met elkaar in gesprek te krijgen. Met de presentatie van feedbackregels kan het dan zijn dat je mensen niet bereikt, omdat het hun feedbackregels niet zijn. Die regels zijn zelf exponent van een bepaalde subcultuur (dit blijkt al uit het Engelstalige woord ‘feedback’). En iedere subcultuur heeft een eigen taal.

Nederlander zeurt maar raak over MT

Bij verandertrajecten krijg je als consultant nogal eens kritiek op management teams te horen. ‘Ze moeten eerst maar eens met zichzelf aan de gang’. ‘Ze maken er een zootje van’. ‘Ze communiceren niet’. Mensen voegen er aan toe dat ze ‘helemaal niet tegen veranderen’ zijn, maar vaak hoor je daarbij dat ‘deze verandering volslagen onzinnig is’. ‘Ze moeten eens wat meer naar ons luisteren’. Maar ontlopen medewerkers met dit soort kritiek niet gewoon kritiek op het eigen functioneren? (Zie ook ‘Groezelgoeroes’ op www.bertblog.nl)  

Samenwerking kan grenzen heelal verplaatsen

Samenwerken is weer een belangrijk thema, merk ik als supplier van trainingen in teamwork en samenwerking (www.pitchersupport.nl). Uitbesteding en privatisering hebben er toe geleid dat bedrijven uiteen zijn gevallen in units. Deze werkten vroeger automatisch samen, maar de vanzelfsprekendheid is weg, nu al die units hun eigen broek hebben op te houden en de belangen nogal eens tegengesteld zijn. Samenwerking helpt verder. En het is iets meer dan routinewerkzaamheden verrichten. Dat mag blijken uit een wat vergezocht, maar prachtig voorbeeld…

Weerstanden bij veranderingen

Bij verbeteringstrajecten in organisaties ontstaat er nogal eens weerstand. Die weerstanden lijken te gaan tegen het te implementeren beleid, maar er zijn vaak andere dingen aan de hand. In dit korte artikel inventariseer ik een aantal van die ‘andere dingen’. Zowel MT-leden als medewerkers ‘lijden’ aan blokkades in dit soort situaties…(zie ook Innovatief Organiseren, link http://www.innovatieforganiseren.nl/2006/09/04/327/)