Bert Overbeek

Berichten van Bert Overbeek

Certificering van coaches niet objectief

Bij de certificering van coaches spelen codes een rol: de regels die certifceerders toekennen aan ‘ een goede coaching’. Vaak worden codes gepresenteerd als waarheden, als objectieve criteria waaraan niet te tornen valt. In zekere zin kunnen we dergelijke waarheden zien als uitingen van verborgen ideologieën. Zo wordt een goede coach vaak gezien als iemand die vooral veel vragen stelt. Terecht merkt Marjan de Ruyter op (zie http://www.jongebazen.nl/2006/08/11/geef-maar-gewoon-antwoord/) dat trainees soms ook gewoon een antwoord nodig hebben.

Niet liegen tegen de klant!

Bedrijven maken keuzes die voor de klant niet echt een verbetering zijn. Dit wordt in reclamecampagnes wel zo gepresenteerd: ‘Om het voor u gemakkelijker te maken, hoeft u vandaag niet meer naar een vestiging, maar kunt u comfortabel vanuit uw leunstoel uw zaken regelen.’ Hier wordt gewoon gelogen…

Interessant voor jonge managers: de Antwerpse interactieacademie

In verband met de privatisering van opleidingsinstituten op de Vlaamse markt zal de interactieacademie zich naast de nonprofitbranche ook op het bedrijfsleven storten. Nederland is daarbij een aantrekkelijke markt. 30 procent van de duizenden cursisten komt uit Nederland. Met name jonge managers kunnen buitengewoon veel hebben aan de opleidingsprogramma’s van de interactieacademie. (http://www.interactie-academie.be/)

Certificering van coaches, trainers en dergelijke (3)

In de wereld van de personal coaching is sprake van wildgroei. Geen wonder. Eén op de vier werknemers in Nederland heeft een personal coach. Slimme zakenjongens slaan hun slag en rollen vaak op jonge leeftijd het coachingsvak in. Vaak onopgeleid; niet zelden ondeskundig.  Deze artikelenreeks gaat daar over.

Het gaat goed met deze weblog

Het gaat zeer goed met Jonge Bazen. Binnen enige maanden draait de weblog met een gemiddelde score van 300 lezers per dag en dat voor een professionele weblog die pas een half jaar draait en die nog geen enkele media-aandacht heeft gehad. Wij heffen er het glas op, temeer daar het lezersaantal nog steeds groeit en al uitschieters naar boven heeft tot 1000 lezers op een dag. Wij zijn ons ervan bewust dat dat niet zou zijn gelukt zonder de fantastische samenwerking met de partnerlinks die u rechts op deze pagina’s vermeld ziet. Ik kan u verzekeren dat onze bijeenkomsten op trendy locaties in de hoofdstad behalve boeiend ook altijd erg gezellig zijn. Een leuke club mensen, bij elkaar gebracht door Willem Mastenbroek en zijn zoon Willem Mastenbroek Jr, verantwoordelijk voor de vermaarde ManagementSite.  

Wij willen onze redactie overigens graag uitbreiden. Mensen die zich verwant voelen aan onze inhoud, die meer de ervaring zoekt dan de theorie, en die pittig kunnen schrijven willen we uitnodigen om zich bij ons aan te melden. Doet u dat bij de eindredacteur en voegt u tenminste een column bij uw mail. Het adres is eenvoudig: bert_overbeek@hotmail.com

 

 

Discipline helpt!

In veel grote Nederlandse organisaties heerst een gebrek aan discipline. Niet dat we blindelings leiders moeten volgen, maar vaak verzetten medewerkers (én leidinggevenden) zich tegen zaken die de organisatie alleen maar ten goede komen. Veel te veel mensen doen waar ze zelf zin in hebben. Ze werken niet binnen de contouren van het beleid. Door slechte communicatie kennen ze de kaders van dat beleid niet eens. 

Certificering van coaches, trainers en dergelijke (2)

In de wereld van de personal coaching is sprake van wildgroei. Geen wonder. Eén op de vier werknemers in Nederland heeft een personal coach. Slimme zakenjongens slaan hun slag en rollen vaak op jonge leeftijd het coachingsvak in. Vaak onopgeleid; niet zelden ondeskundig.  Deze artikelenreeks gaat daar over.

Certificering van coaches, trainers en dergelijke (1)

In de wereld van de personal coaching is sprake van wildgroei. Geen wonder. Eén op de vier werknemers in Nederland heeft een personal coach. Slimme zakenjongens slaan hun slag en rollen vaak op jonge leeftijd het coachingsvak in. Vaak onopgeleid; niet zelden ondeskundig.  Deze artikelenreeks gaat daar over.

Creatieve schrijftraining van Bert Overbeek in najaar

Creatief schrijven is meer dan alleen verhaaltjes bedenken. Het is tevens onderzoeken, ordenen, verwerken en energie geven aan je denken. Bert Overbeek, eindredacteur van www.jongebazen.nl en www.bertblog.nl, gaat vanaf september trainingen ‘Creatief schrijven’ geven in Het Klooster in Harderwijk. De trainingen vinden allen plaats op donderdagen. Indien u belangstelling heeft kunt u zich wenden tot pitcher.support@hetnet.nl