De vergeten dimensie van diversiteit

NRC Handelsblad deed dit weekend iets aan diversiteit. Boeiend, omdat er wat breder werd gekeken dan alleen naar vrouwen in de top. Leeftijd, geslacht, wel of niet Westers, en al dan niet ziek of gehandicapt, het werd allemaal benoemd. Allemaal? Helaas werd de levensbeschouwing niet meegenomen. En dat is opvallend, omdat de manier waarop mensen in het leven staan, al dan niet spiritueel of religieus, heel bepalend is voor de manier waarop ze samenwerken en omgaan met zaken als zelfreflectie, ziekteverzuimpreventie, stress en acceptatie van mensen die anders zijn dan zij zelf.

In mijn drieluik of inclusie en diversiteit komen alle vormen van diversiteit ter sprake, en daarbij is spirituele diversiteit op dit moment (nog) de vreemdste eend in de bijt, terwijl dat nu precies een heel bruikbaar instrument blijkt in samenwerking en persoonlijke ontwikkeling van medewerker en manager. Waarschijnlijk negeren we het onderwerp, omdat het ‘lastig’ lijkt. En toch valt dat erg mee. Mijn laatste boek ‘Goden en goeroes’, over leiding geven aan teams met spirituele diversiteit, geeft managers ‘tools’ om hun medewerkers op dit punt te ontwikkelen. Diversiteit heeft gevolgen voor het soort behoefte dat medewerkers hebben aan leiderschap. Dat kan namelijk erg verschillen. Ook in de omgang met klanten kan ‘Goden en goeroes’ een nuttige rol spelen.

Het is jammer dat we kennelijk nog niet zo toe zijn aan deze vorm van inclusie/diversiteit. Belangrijk is dat we verschillen benutten, en dat we ons realiseren dat stereotiepen bestaan, maar niet voor iedereen gelden.

Dat vereist een basishouding, die verder gaat dan acceptatie. Het vereist inzicht in de eigen kwaliteiten èn beperkingen, om te begrijpen dat het andere nodig is als aanvulling op het eigene. Om dat in organisatie op gang te brengen, heb ik het zogenaamde ‘Switchend leiderschap’ ontwikkeld. Daarover zal ik de komende tijd meer posting plaatsen, omdat we toe zijn aan leiderschapskwaliteiten, die divers en ontwikkelingsgericht zijn en mee kunnen in de toekomst.

Bert Overbeek is trainer en coach, en schreef boeken over management en een drieluik over diversiteit, dat gepubliceerd is bij Futuro Uitgevers (https://futurouitgevers.nl/auteurs/bert-overbeek/) 

2 thoughts on “De vergeten dimensie van diversiteit”

Bert van Hijfte 1 jaar ago

Door globalisering en internationalisering werken steeds meer mensen in (agile) teams met allerlei nationaliteiten en culturen. Mijn ervaring met bijvoorbeeld Indiërs en andere Aziaten die met duizenden hier sourcings opdrachten doen, toont aan dat zij met hun religieus en hiërarchische achtergrond fundamenteel anders tegen dingen aankijken, moeite hebben met het niet-hiërarchische werken in agile teams (initiatief nemen, kritisch zijn etc.) en door hun high-context manier van communiceren ondanks hun technische vaardigheden onderpresteren omdat hun soft skills ondermaats zijn.

Olga de groot 1 jaar ago

Grappig…. je gebruikt de woorden…onder presteren.. en ondermaats. Dat is precies waar het onderwerp over gaat. Door vanuit je eigen cultuur te redeneren geef je een waardeoordeel. Je maakt nu zelf de culturele denmfour en creeert hiërarchie door iets als onder of boven te kwalificeren. Juist als er vanuit inclusieve diversiteit wordt gewerkt, zou de andersoortige inbreng gelijkwaardig binnen het team kunnen worden gewaardeerd. Hopelijk zie je je eigen denkfout.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *