Wees lekker gay, ook als orthodoxe christen!

Het kost me moeite om niet vooral cynisch te reageren op de anti-homo-teksten, die uit de orthodoxe hoek van de protestantse kerk komen. Weten we niet al jaren, dat ze daar hun medemens graag de wet voorschrijven? Die wet, dat is dan de bijbel. Ze lijken een beetje op de schriftgeleerden, die graag met Jezus redetwistten over bijbelteksten. Iemand genezen op de sabbat? No way, mopperden de schriftgeleerden, de sabbat is een rustdag. En dan kwamen ze met bijbelteksten aangehobbeld, waarin dat inderdaad stond.

Jezus had er intussen lak aan en ging door met dat waarmee hij bezig was. En waarom? Omdat er argumenten konden zijn om boven de wet uit te gaan. En wanneer was dat dan? Wanneer het motief om dat te doen liefdevol was. Want, ik citeer Jezus, ‘wie de liefde doet, vervult de wet’. En als Jezus het over de wet heeft, bedoelt hij Torah, de eerste vijf boeken van Mozes.

Het afwijzen van mensen op basis van hun seksuele geaardheid beschouw ik als een vorm van liefdeloosheid. We weten uit de geschiedenis en de literatuur (Wolkers, ’t Hart) hoeveel lijden dit bij mensen heeft veroorzaakt. Ik zelf zag het bij een goede vriendin, een dochter van een dominee van de Gereformeerde Bond aan het einde van de jaren 70, toen ze lesbisch werd.

Ik sprak haar vaak in die tijd, en was van nabij getuige van haar outcoming. Ze werd volledig afgeschreven door het orthodox-christelijke milieu. En haar ouders hielden niet op met te laten zien hoeveel verdriet ze hadden van de ‘keuze’ van haar dochter, die nu zeker naar de hel zou gaan.

Verdrietig kon ik er destijds om worden, hoe deze empathische en zelf zo sociale jonge vrouw, veroordeeld werd door een milieu dat pretendeerde met een liefdevolle God samen te hangen. Stond er niet in hun bijbel, dat ze niet mochten oordelen? Dat ze eerst eens even de balk uit hun eigen oog moesten halen, voordat ze begonnen aan de splinter bij een ander?

Homoseksualiteit is wie je bent, zoals heteroseksualiteit dat ook is. In de orthodox-protestantse kringen waar we het over hebben, vindt men dat je ander gedrag moet aanleren, als je homoseksueel bent. Omdat in de bijbel staat dat homoseksualiteit ‘de Here een gruwel is’. Maar in diezelfde bijbel staat ook dat je je oog moet uitrukken, wanneer je oog je tot zonde verleidt? Ik moet de eerste nog tegenkomen in orthodoxe kringen, die dat doet. Of zouden ze door hun ogen nooit tot zonde worden verleid? (Voor de goede orde: ik permitteer me hier een ironisch grapje. Hopelijk kunnen uw tenen het aan.)

Wees niet al te zeer rechtvaardig, staat ook ergens. Ik wil maar zeggen: maak niet zo’n punt van anderman’s identiteit. Wie ben je, dat je in de superieure positie zou zijn om een ander te mogen beoordelen? En gaat liefde niet vóór afwijzing van medemensen? Niet in protestantse kringen kennelijk, en dat blijkt ook wel uit de kerkscheuringen daar, die schering en inslag zijn geweest. Altijd weer staan er mensen op, die vinden dat ze zich nog beter aan de bijbel dan hun geloofsverwanten. En dus? Hoppa, een nieuwe gemeente. Die nog trouwer pretendeert te zijn  aan een andere interpretatie van wat in die kringen het woord van God wordt genoemd. Het lijkt wel op een wereldkampioenschap tekst worstelen.

Zelfs niet-gelovigen kunnen lezen, dat het Jezus vooral om liefde ging. Hij volgt daarin vermoedelijk een rabbi uit zijn tijd, Hillel, die al voor hem zei: ‘Heb u naaste lief, hij is als u’. Ook de apostel Paulus bezong een liefde die het kwade niet toerekent, die ‘goedertieren’ is en ‘alles verdraagt’. De tekst is beroemd.

Als je dan toch zo aanmatigend wilt zijn, dat je denkt het beter te weten, omdat je de bijbel trouw bent, doordenk dan dit soort teksten eens.

Ik maak me zorgen over de effecten die de orthodox-protestantse gemeenschap met hun anti-homo-statements sorteert. Niet alleen op mensen met een homoseksuele identiteit in hun eigen kringen, maar ook daarbuiten. En dan hebben we het over inclusie en diversiteit. Want die staat hier op het spel. Op mijn site voor jonge managers zal ik het accent leggen op hoe je kan omgaan met dit soort zaken als leidinggevende. Want wat moet je nu, als in je team een paar mensen met een streng christelijke achtergrond hebt werken, en een paar mensen die gay zijn? Hoe gaan die samenwerken? (Mijn hele boek ‘Goden en goeroes’ gaat daar overigens over; hieronder de informatie.)

En zo scheppen de protestantse predikanten niet alleen scheuringen in hun eigen kerken, maar ook in de gemeenschap, en soms zelfs in werksituaties. Ze zijn daarbij vergeten, dat liefde de belangrijkste boodschap is van hun verlosser, en dat mensen die graag met teksten smijten, in hun eigen bijbel nogal eens worden vergeleken met haarklovers. Muggezifters zouden wij zeggen.

Ik zou zeggen: wees lekker gay, ook als orthodoxe christen. Van jouw relatie of verliefdheden hangt de wereldvrede niet af. Wel van mensen, die contintu weer denken, dat ze de wereld moeten overtuigen van hun geloof en gelijk. Daar zijn helaas veel tragische voorbeelden van te geven. En dat kan hun God toch niet bedoeld hebben?

Bert Overbeek is een veelgevraagd trainer, coach, manager en organisatie-ontwikkelaar. Hij schreef ‘Goden en goeroes’, een boek dat, net als zijn vorige boeken over diversiteit, intussen de top 10 heeft bereikt van de Managementboek top 100: https://www.managementboek.nl/boek/9789492939067/goden-en-goeroes-bert-overbeek

10 thoughts on “Wees lekker gay, ook als orthodoxe christen!”

Gerrit de Groot 5 jaar ago

Genesis 1: 26, 27
Hoe jet ook leest, welke vertaling je ook gebruikt:
God schiep de mens naar zijn gelijkenis (en natuurlijk ook de variaties). Elk mens is dan ook naar zijn gelijkenis in al zijn vormen. Gay, niet gay, alle kleuren (ook wit), groot en klein, dik en dun ga zo maar door. Volgens mij vergeten onze orthodoxe naasten die tekst altijd te noemen.

Marc Wolfs 5 jaar ago

Ik ben er nog niet uit wat mijn mening hierover moet zijn. Enerzijds vind ik dat iedereen ongeacht gender of geaardhied gelijk is en zo behandeld moet worden. Althans volgens de wet en in het openbaar domein. Anderzijds gun ik clubjes en verenigingen hun eigen regels. Als je niet aan die regels voldoet kun je geen lid worden. Ik ben inmiddels geen lid meer van de kerk. Eenvoudig weg omdat hun regeltjes mij niet aanstaan. Ik wil er dus niet bijhoren. Ik neig dus naar het standpunt dat homo’s kunnen trouwen voor de wet. Want dat geeft hen dezelfde rechten als getrouwde hetero’s.
Wil je daarnaast je huwelijk nog een diepgaandere status meegeven zoek daar dan een club bij die niet zo bekrompen is en waar je dus beter bij past. Ik denk dat we in de discussies hierover onvoldoende verschil maken tussen kerk en staat/publiek domein.

peggy eckhardt 5 jaar ago

Begon leuk, maar bij de zin “toen ze lesbisch werd” ben ik opgehouden met lezen. Als je dat opschrijft, dan snap je het gewoon niet.

Antwoord op peggy eckhardt
Bert Overbeek 5 jaar ago

Moet natuurlijk zijn: toen ze voor haar lesbisch zijn uitkwam. Ik schreef even vanuit het perspectief van de omgeving. Je opmerking over niet snappen laat ik bij jou. Mensen die me kennen weten wel beter.

Nico de Jager 5 jaar ago

Als we het eens zijn dat christenen hier op de verkeerde manier mee om gaan en er zeer zeker een opdracht voor hen ligt om de naaste lief te hebben als jezelf, mag ik dan toch ook nog de vraag stellen wanneer de heer Overbeek zich gaat richten tot andere geloof belijders? Bijvoorbeeld de Islam. Wanneer kunnen we zijn bijdrage daarover lezen? Of is het in die gemeenschappen allemaal volledig geaccepteerd en wordt daar niemand gediscrimineerd? Je zou het haast denken want de minister hoor ik er niet over, het COC ook niet, bij Jinek zie ik niets, bij DWDD ook niet, het OM vervolgt niet en er komt daar geen Tweede Kamer debat over. Of durft men daar de vingers niet aan te branden? Hypocrisie ten top! Wel politiek correct.

Antwoord op Nico de Jager
Bert Overbeek 5 jaar ago

Toevallig onlangs een artikel gepubliceerd over een moslim die weigerde met een homoseksuele collega te werken. Dus onzin.

Nico de Jager 5 jaar ago

Wat een professioneel antwoord. Dank daar voor. Ik heb wel de indruk dat u niet wilt reageren op wat ik in mijn onderbouwing aangaf en bedoelde. Als u van mening bent dat er in vergelijkbare gevallen ook gelijk gehandeld wordt, niet alleen door u maar algemeen in ons mooie land, dan liggen we ver uit elkaar. Gelukkig sta ik niet alleen. Vele niet/anders gelovigen signaleren de tendens die ik aangaf ook en dat geeft mij hoop om eens op een gelijkwaardige manier de discussie aan te gaan. Lees het commentaar van Wierd Duk maar eens in de Telegraaf van vorige week over dit onderwerp.

Bert Overbeek 5 jaar ago

Het is interessant hoe u met uw conmentaar de aandacht afleidt van het onderwerp van het artikel. Wat u betoogt betreft een ander onderwerp. En zelfs daarover maakt u een verkeerde beoordeling wat vond u van de orthodoxe uitspraak? Daar ben ik benieuwd naar.

Brandsma Hendrik 1 jaar ago

Romijnen 1:26/28 is toch duidelijk genoeg !?
Er staat (SCHANDELIJK)

Antwoord op Brandsma Hendrik
Bert Overbeek 1 jaar ago

Bijbelschrijvers waren mensen, net als u en ik. Persoonlijke normen en waarden, soms cultureel bepaald, vind je overal terug in de bijbel. En daar komt nog bij dat er van alles gezegd kan worden in de bijbel, waar u en anderen een eigen betekenis en uitleg aan toekennen. Wie er vanuit gaat dat iets zo is, omdat het in de bijbel staat, mag uitleggen waar dan staat dat de bijbel van kaft tot kaft waar is. Met het afkeuren van iemands identiteit en onschuldig menselijk gedrag op basis van een religieus boek (en daar zijn er meer van dan de bijbel) heb ik niets. En dan heb ik het nog niet met u over wat voor schandelijks er in bijbelse kringen af en toe gebeurt. U kent vast het verhaal van David die een legerofficier naar een dodelijk front stuurt om zijn vrouw te kunnen confisqueren. Of over Lot die zijn dochters aan een groep mannen geeft om te voorkomen dat ze een gast van hem zullen misbruiken. Over die dochters lijkt de bijbel zich niet druk te maken.
Dat Paulus iets tegen homoseksualiteit had, wil niet zeggen dat de rest van de wereld of een hogere macht dat ook heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *