Business (?) quotes van Bert Overbeek uit 2020

BUSINESS QUOTES VAN BERT OVERBEEK UIT ‘DE LIEFDESARCHITECT’ (2020)

TOEKOMST, DIVERSITEIT, CORONA, KLIMAATOPWARMING, EN MEER

 

 

In 2020 verscheen van de hand van Bert Overbeek het boek ‘De liefdesarchitect’. Hierin een uitgebreid verslag van de evolutie tot nu toe, maar ook over de toekomst. Hieronder een aantal quotes uit dit boek. (Gisteren publiceerden wij quotes uit zijn andere boek ‘De schakelaar’.)

Over robots die op mensen moeten lijken

‘De mens vormt de dingen om naar zijn beeld. Het moet allemaal lijken op zichzelf of op de dingen die hij heeft bedacht. Kijk naar de antropomorfe robots, die als ze op mensen lijken het leukst worden gevonden. De mens wil begrijpen. Omdat hij anders bang wordt. En moeite heeft om iets te accepteren. Hij bedenkt formules, waarin de natuur moet passen. Om dan te ontdekken dat formules lang niet altijd werken, als het om de echt grote dingen gaat.’

*

Wetenschappers en hun beperkingen

‘Onze wetenschappers zijn inventief en slim, maar ze geven zelf toe dat hun kennis beperkt is. Hun meetinstrumenten kennen ernstige beperkingen. En verder is de kennis, zoals zij dat noemen, ‘voortschrijdend’. Ze weten steeds meer, maar dat betekent ook dat je moet vaststellen dat de dingen, die zij 50 jaar geleden beweerden, soms volslagen onzin blijken te zijn. Hoe zit dat met dat wat zij vandaag de dag beweren? Hetzelfde natuurlijk. Overigens zijn veel wetenschappers zich hiervan bewust.’

 

*

Groeipotentie

‘Mensen hebben het vermogen en de groeipotentie om zich te ontwikkelen van een natuurdriftig wezen tot een geestdriftig wezen. Van een wezen dat aangestuurd wordt vanuit de natuurdriften van het biologische lichaam, tot een wezen dat zich vanuit zijn bewustzijn, zijn prefrontale cortex, laat aansturen. Dat vereist ontwikkeling van dat bewustzijn. En er is een doel. En dat doel is te laten zien dat je in je werk en in je privéleven, met behulp van cellen, quarks, fotonen en wat al niet meer, iets kunt maken dat liefde (excusez-le-mot) en scheppingskracht heeft. En wel zo, dat de vergankelijkheid niet meer domineert in je denken.’

 

*

Over angst

Vrij van angst zijn zou een heel mooi doel kunnen zijn voor mensen. Maar dit krijg je niet voor elkaar als je vooral naar de impulsen van het materiële lichaam luistert. Kijk naar dieren, die dat ook doen. Kijk hoe angstig ze zijn bij onweer of brand. En dat zijn dan nog functionele angsten, maar honden en katten zijn ook angstig bij het geluid van vuurwerk, en dat is in de meeste gevallen toch geen echt gevaar. Weten ze dit? Nee. Ze volgen de impulsen van hun lichaam en duiken weg onder sofa’s en kasten. Mensen zullen niet direct wegduiken onder stoelen of banken, maar hebben ook de neiging om bij angsten te snel te handelen. Zij hebben echter ook het vermogen om tegen deze impulsen in te gaan, als zij even zouden nadenken. Daarom zijn mensen wèl en dieren niet ontworpen om zich, zoals ik dat wat statig noem, tot een geestdriftig wezen te ontwikkelen.’

 

*

Veranderende productiemethoden.

‘Hebben mensen invloed op aardbevingen? Het antwoord is ja. Dat hebben ze. Hoewel de wetenschap dit punt nog niet zolang onderzoekt, blijken mijnbouw, stuwdammen en waterreservoirs, olie- en gaswinning en oorlogen aardbevingen te veroorzaken, die niet op een breuklijn liggen. In de toekomst zullen we dus over andere manieren van produceren moeten nadenken. En die toekomst is gisteren begonnen.’

 

*

Nieuwe schone technieken en productiemethoden

‘Het liefst heb je leuke boodschappen. Dat het goed gaat met de wereld, dat de condities om te ondernemen ideaal zijn, dat er voor iedereen werk is. Helaas is dat meestal niet realistisch. Neem klimaatopwarming, Die leidt tot talloze problemen. En daar kunnen we niet omheen. Het grondwaterpeil zakt. Rivieren en oceanen krijgen te maken met dode zones vanwege de algen. Ook raken ze vervuild. De zonnekracht neemt een periode toe, maar door de mens veroorzaakte aardbevingen en vulkanische activiteit zullen ook perioden met langdurige duisternis veroorzaken. Dit zal veel sterfte en ziekte tot gevolg hebben, als we er niets aan doen. We zullen ons hiervan bewust moeten zijn en werken aan nieuwe schone technieken en productiemethoden, maar ook aan ons consumptiegedrag.’‘

 

*

Muggen en ziekten

‘Laten we bijvoorbeeld eens focussen op de door muggen verspreide ziekten, die door de klimaatopwarming oprukken naar noordelijker streken. Daaraan overlijden wereldwijd 750 000 mensen op jaarbasis. Maar ook daar heeft de mens weer een hand in, door zijn verplaatsingen over de wereld en de klimaatopwarming. Hij neemt de door muggen veroorzaakte ziektes mee naar zijn land van herkomst, waar die zich verspreidt. En zo gaat het ook met virussen. Denk maar aan COVID 19, dat zich zonder de globalisering nooit had kunnen verspreiden. Maar ook malaria is weer terug in Europa. Het rammelt op de poort van dit werelddeel en meer in het bijzonder in Griekenland. Er is maar één manier om dit tegen te gaan, en dat is het klimaat weer gezond maken. En dat gaat heel lang duren. Ga maar uit van 100 jaar of zo. Toch moeten we er snel een begin mee maken  ’

 

*

Wapens in de toekomst

‘Jullie gaan meer en meer robots ontwikkelen, die op dieren lijken. Zoals de gevleugelde drones in de vorm van vlinders, bijvoorbeeld, die allang in productie zijn genomen. Als je dingen wilt onderzoeken op ingewikkeld te bereiken plaatsen, is het handig als je robots kan maken in de vorm van insecten. En deze robots bestaan al. De stap naar ruiterachtige gevechtsrobots met leeuwenkoppen, waaruit geschoten wordt, is minimaal, en sterker: die zijn op dit moment zomaar te maken.

De vermaarde Elon Musk, de CEO van Tesla, weet dit en maakt zich er zorgen over. Hij schreef samen met 115 specialisten op het gebied van artificial intelligence een alarmerende brief aan de Verenigde Naties over de zogenaamde dodelijke autonome wapens. Op dit moment gebruiken jullie legers al drones en automatische wapens om vliegtuigen neer te halen. Mensen vrezen al tientallen jaren voor robotoorlogen. Jullie zullen een keuze moeten maken: is dit wat je wil? Of ga je er als mensheid iets aan doen?’

 

*

 

Tot slot nog een aantal quotes van deze weblog.

 

BERT-QUOTES OP DE WEBLOG ‘JONGEBAZEN’ IN 2020

Samenwerken

‘Samenwerken versterkt onze soort. Dat zit diep in onze biologie, en verandert pas als de groep bedreigend voor ons is, andere normen hanteert dan wij zelf en verwachtingen aan ons gaat stellen, die we niet kunnen inlossen. Als we wel kunnen voldoen aan die verwachtingen, is de kans bij 95% van de mensen groot, dat we de groep gaan volgen en onze kritiek op deze groep gaan verliezen, zeker als deze ook nog aan de macht is. En dan is de vraag: hebben wij dit zelf ook door? Het antwoord is: de kans is groot dat wij het niet door hebben.’

 

*

Creativiteit

‘De neurowetenschappers Daniel Levitin en Elkhonon Goldberg wijzen erop dat creativiteit en spiritualiteit allebei kunnen bestaan door de dagdroomtoestand van ons brein.  Goldberg noemt de dagdroomtoestand het ‘standaard (neuronen) netwerksysteem’ (het default network system). Naast dit systeem kennen we het sturende brein, de zogenaamde centrale executive. Dit is het taakgerichte en taakgebonden breinsysteem waarmee we activiteit ontplooien. En dan is er dus de zogenaamde ‘insula’; de schakelaar tussen de dagdroomtoestand en de central executive.

Het brein dat creatief of spiritueel bezig is, verkeert in ieder geval een deel van zijn tijd in de dagdroomtoestand. Dan zijn we met vage dingen bezig, niet gericht, we staren een beetje, maken ons huis schoon en rommelen wat. Een belangrijke toestand, want hierin ontstaan de ideeën, en de reflecties en de gedachten over onszelf en onze relaties. Een nuttige staat dus.’

 

*

Waardering voor vanzelfsprekendheden

‘Het jaar 2020 wordt door sommigen een rotjaar genoemd. Ik zit er iets anders in.Het Coronajaar is vooral een leerzaam jaar. We leren weer waarderen wat we jarenlang voor normaal aanzagen, maar wat door onze grootouders (en de duizenden generaties voor hen) als zeer luxueus zou zijn aangemerkt. Mijn opa zei altijd: ‘Jouw generatie gaat het moeilijk krijgen als het wat minder gaat’ en ik vind dat hij gelijk heeft.’

 

*

Veranderen

‘We zullen niet alleen de techniek moeten vernieuwen, maar ook de mens zelf en daarbij dus ook de inzichten in de mens. We zullen ons, willen we goede veranderaars worden, op dit punt verder moeten ontwikkelen met behulp van de biologie, de sociologie, de psychologie en de neurowetenschap  Dat zal heilige huisjes in doen storten, die we al meer dan een halve eeuw verkopen aan elkaar.

 

*

Sociale intelligentie zal belangrijk zijn in de toekomst

‘Mooi is dat de Institute for the Future menselijke vaardigheden voor ons op een rij, die ons kunnen helpen. Sociale intelligentie scoort hoog, dat wil zeggen: je moet goed verbinding kunnen maken, en snel, respectvol en direct kunnen zijn in de samenwerking; in korte tijd de betekenis van iets doorgronden; creatief en innovatief zijn, dat wil zeggen: oplossingen kunnen bedenken die verder gaan dan de vertrouwde oplossingen; het vermogen om in verschillende culturen te kunnen werken; ‘computational thinking’:  het vermogen om heel veel data te vertalen naar abstracte concepten; het vermogen om om te gaan met nieuwe techniek om te presenteren en (bijvoorbeeld sociale) media;  het vermogen om concepten toe te kunnen passen binnen verschillende beroepsgroepen; je moet taken en werkprocessen kunnen ontwikkelen om de gewenste resultaten te kunnen bereiken; het vermogen om de belangrijke informatie te scheiden van de onbelangrijke; en het vermogen om productief, betrokken en aanwezig te zijn.’

 

*

Computers werken beter als ze samenwerken met mensen

‘De taken die worden overgenomen door kunstmatige intelligentie, robots en andere ‘smart machines’, omschrijven ze met de vier D’s. ‘Dull, dirty, dangerous, dear’. Dat vind ik iets te kort door de bocht, want computers en robots zijn intussen creatief geworden. Ze bewegen zich in de wereld van de architectuur en maken zelfs composities die niet van Bach te onderscheiden zijn. Toch moeten we niet bang zijn dat ze ons ‘overnemen’, aldus de hoogleraren.

Computers werken namelijk nog beter, als ze samenwerken met mensen. De nieuwe techniek begrijpt niets van de menselijke perceptie van de wereld. Het advies van Brynjolfsson en Mc Afee is om je te richten op werk waarin je empathie, leiderschap, teamwork en coaching nodig hebt. Dat blijft ook in de toekomst waardevol.’

 

*

Ambitie en perfectionisme

‘Ambitie zorgt voor prestaties, maar ook voor heel veel stress en onrust. Bijvoorbeeld als er een collega die (potentieel) beter in beeld lijkt bij sleutelfiguren, kunnen er slapeloze nachten ontstaan. Vaak meegemaakt. Wanneer mensen echter echt aan hun perfectionisme willen werken, dan mag het dieper gaan, en helpt het enorm om tot meer zelfacceptatie te komen. Leren te begrijpen dat het goed is, zoals men is.

Belangrijk is om in te zien dat je het nooit perfect doet. Want wie bepaalt wat goed is? Jij? Leuk voor je. Maar vind je omgeving dat ook? En wat vinden je partner en je collega’s van jou als mens? Zitten die wachten op iemand, die zijn of haar onzekerheid en behoefte aan aandacht camoufleert met betweterig perfectionisme? Om tenslotte verdrietig te worden, omdat hij of zij nooit de aandacht krijgt waar behoefte aan is?’

 

*

De informele patronen

‘Het kennen van de informele organisatie is: weten hoe de onderlinge relatiepatronen liggen; weten wie de informele leiders, wie de volgers zijn, wie de zondebokken zijn; weten wie hard werken en wie de kantjes er van af lopen als je niet in de buurt bent; weten welke thema’s voor de teamleden belangrijk zijn; welke omgangsvormen ze hebben; weten waar de gevoeligheden liggen; en –in tegenstelling tot wat je vaak hoort roepen- de geschiedenis van de groep kennen. Vroeger is vaak niet dood, en heeft soms een sterk remmende kracht. Je kunt het wel belachelijk maken, of negeren, maar dan negeer je een succesfactor.’

 

*

Het bereiken van je medewerkers

‘De managementlagen krijg je bij een implementatie gemakkelijk mee. Maar de belangrijkste laag, de eerste lijn met de medewerkers, is vaak veel lastiger. Het is een laag waar ik me in 25 jaar in gespecialiseerd heb. Ik heb ervaren dat je met aandacht voor je mensen, een goede informatieoverdracht, een heel eind komt zowel positieve als kritische feedback en een inzicht in hun belangrijkste werkvragen.

Maar het bereiken van medewerkers is een kwestie van communicatie. Niet op afstand, maar in het directe contact. En het is een dynamisch en interactief proces. Waar de managementlagen meer algemene termen accepteren als voldoende informatie, wil de uitvoerende laag gewoon weten: wat betekent dit voor ons uitvoerende werk morgen? En dat vergt andere kwaliteiten dan alleen maar veranderingsconcepten overdragen.’

 

*

Diversiteit geen prioriteit

‘De NOS meldt op zijn site dat diversiteit en inclusiviteit volgens 2000 HR professionals in 80% op de werkvloer van de bedrijven geen prioriteit heeft. Dat is voor mij niet nieuw. Ik schreef er al over in 2015, en merkte bij acquisitie een enorme lauwheid. Ook in mijn nieuwe boek ‘De schakelaar’ (over switchend leiderschap) breng ik naar voren, dat het onderwerp diversiteit/inclusie in organisaties vaak zo abstract wordt aangevlogen. Een fragment: ‘Er worden rapporten geschreven, commissies opgericht, meetings georganiseerd en onderzoek gedaan, maar dat verandert de praktijk vaak niet. ‘

 

*

Gelijkheid is eerlijk

‘Voor diversiteit moeten we ons blijven beijveren. Simpelweg omdat het rechtvaardig is, omdat het een eerlijke afspiegeling is van de verhoudingen in de samenleving en omdat het gelijke kansen geeft aan de diverse groepen in onze samenleving. Die gelijkheid is van fundamenteel belang, want ongelijkheid is een broeikas voor criminaliteit.’

 

*

Corona veranderingen

‘Het is voor een schrijver heel fijn om te zien, dat zijn verhaal tips en oplossingen biedt voor zaken die door deskundigen in zo’n NRC-artikel aan de orde worden gesteld. Kijk even mee naar de zaken die ze benoemen voor na de Corona-crisis.

-Veranderingen die eerst lastig waren door te voeren, kunnen nu in een flits worden geregeld.

-Aanvoerlijnen moeten korter, want bedrijven willen niet meer afhankelijk zijn van verre leveranciers.

-Het thuiswerken en andere digitale oplossingen maken een waarschijnlijk blijvende opmars door.

-Er is sprake van deglobalisering. Lokaal wint terrein.

-Grote merken zullen het beter gaan doen dan kleine, in verband met hun ‘schokbestendigheid’.

-Bedrijven zullen financiële buffers belangrijker gaan vinden, om in periodes zoals deze overeind te blijven .

-Bedrijven gaan rekening houden met pandemieën en gevolgen van de klimaatcrisis. Ze zullen zich meer gaan richten op fair trade en ook in verband met hun reputatie duurzaamheid hoger op de agenda gaan zetten.

-De vleesindustrie zal beter moeten omgaan met arbeidsomstandigheden en met de dieren. Het vegetarisme of pescetarisme (geen vlees, wel vis) zal opkomen.

-De coronacrisis geeft een injectie aan de digitalisering. Online vergaderen en trainen en thuiswerken zullen aan terrein winnen. Steeds meer bedrijven zullen overgaan op online bestellen.

-Hierdoor zal de privacy- en data-wetgeving en ook de ethiek toenemen.

-Door de digitalisering zal het vliegen en autorijden afnemen. Veel zal kunnen via virtual of augmented reality.’

 

*

Niet somberen

‘Wie sombert over nare omstandigheden, heeft dubbele ellende: niet alleen de crisis van een virus, maar bovendien de crisis van zijn beleving. Daarom hier 7 tips voor je om positief te blijven te midden van het corona-gedruis in de media en in je  directe omgeving. Ik schreef de tips op na het lezen van 4 kranten op zaterdag 28 maart, middenin de coronacrisis. De kranten stonden vol van zorgwekkende verhalen over de situatie en vooral ook vol speculatie over de toekomst. Daarom deze 7 tips om positief te blijven. Ik zet ze eerst op een rij, en wil je dan ook nog wat uitleg en voorbeelden, dan kan je verder lezen.

-1. Scheid beleving van de werkelijkheid, zowel bij jezelf als bij anderen.

-2. Scheid feiten van speculaties en voorspellingen over de toekomst.

-3. Scheid de presentatie en ‘framing’ van de feiten van de feiten zelf, en wees op je hoede voor fake news.

-4. Besef dat er door media gefocust wordt op de emotionele verhalen, en op de zorgwekkende omstandigheden.

-5. Selecteer op zaken die je kan beïnvloeden

-6. Ga omdenken. In je angst voorzie je allerlei ellende voor de toekomst; probeer dat om te draaien.

-7. Pas op met alleen op je hart en intuïtie te vertrouwn. Gebruik ook je verstand.’

 

*

Smartphone

‘De smartphone heeft zoveel dingen vervangen dat je er inderdaad vaak op zit. Gezond zal dat niet zijn, vanwege de merkwaardige houdingen die je aan moet nemen met al die apparaten en mogelijk ook de straling. Maar niet zo lang geleden liepen we met ons hoofd in nog meer vervuilde lucht dan tegenwoordig, zaten we opgesloten in gebouwen met een sick building syndrome, of werden we ziek in de jungle van allerlei parasieten of slangen.

Medewerkers (maar ook managers) moeten leren omgaan met al die nieuwe apparatuur, en proberen binnen de grenzen te blijven van hun fysieke en mentale gezondheid. En precies dát is waar een switchende leider zorg voor heeft in zijn begeleiding van zijn mensen’

 

*

 

 

 

 

Afsluiting 

We kunnen heel veel dingen leren, maar soms kosten dingen veel tijd en soms moeten we ons erbij neerleggen dat we iets niet kunnen leren. Dat wil niet zeggen dat we het niet moeten proberen. Integendeel. Om erachter te komen of we iets kunnen of niet, moeten we juist wel proberen! We hebben nog geen meetapparatuur die vooraf vaststelt of we ons iets eigen kunnen maken.

 

 

 

 

 

In 2021 bied ik weer trajecten aan: training, coaching, teambegeleiding, MD-development, conflictpreventie en alle mogelijke trainingen op het gebied leiderschap.

Onder andere deze:

 

Leiderschap 2050: mooie aanbieding om jezelf bij te spijkeren!

 

Bert Overbeek (pitcher.support@hetnet.nl) traint en coacht nu meer dan 25 jaar organisaties en individuen. Drie van zijn managementboeken kwamen in de top 5 terecht van de Managementboek top 100. Dit is een fragment uit zijn laatste boek ‘De schakelaar’, dat leiders en managers helpt om in deze gistende tijden rustig overeind te blijven. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *