Zingeving als medicijn tegen team-stress

10-8A313A39-782083-960De meeste teams ondervinden stress. We rennen hard rond en het houdt eigenlijk nooit op. Stress ontstaat als de eisen die aan je worden gesteld hoger zijn dan je kunt waarmaken. We hebben slechts beperkte tijd, maar de eisen die aan ons worden gesteld zijn onbegrensd. Daardoor vermindert de samenwerking in het team, leidend tot nog meer stress. Een burnout ligt op de loer.

Maar dat is niet nodig!

Stress is een mentaal probleem. En het is een denkpatroon, dat veel teams met elkaar in stand houden. We geven stresshormonen af als we geloven dat we aan de eisen van de buitenwereld moeten voldoen om iets te betekenen. En dan merken dat onze tijd of kracht tekort schiet. Toch blijven we rennen om het te realiseren. Dit patroon houden veel teams met elkaar in stand.

Er zijn 2 mogelijkheden om het stresspatroon te doorbreken:
1. De eisen van de buitenwereld op een lager niveau brengen (wie is dat gelukt?)
2. Zelf bepalen wat de bijdrage van je team is, wat het kan en wil (en niet de buitenwereld)

Dat betekent dat het team moet weten waar zij van belang is. Waar levert zij toegevoegde waarde aan het bedrijf, de klanten en de teamleden? Gaat het om nieuwe strategische ideeën, klantenbinding, of is het de kritische noot? Dit levert bevrediging op en is daardoor een belangrijke stap om het stress-patroon te doorbreken.

Hieronder zie je hoe je ‘de betekenis’ van je team kunt vinden.

Verminder de team-stress in 4 stappen:
1. Vraag je teamleden: wat maakt je team onmisbaar? Vraag je teamleden als voorbereiding op de volgende team-meeting om op te schrijven waarvoor het team echt niet gemist kan worden. Laat iedereen om de beurt een punt kort uitleggen en schrijf het dan op een lijst. (Trouwens ook interessant om te zien waar iedereen mee komt!)

2. Kies gezamenlijk de belangrijkste drie kwaliteiten. Cluster de bij elk aar horende onderwerpen. En laat het team kiezen welke drie kwaliteiten het allerbelangrijkste zijn.

3. Plan concrete acties! Brainstorm hoe je hier met elkaar meer tijd aan kunt besteden. Wees concreet wat iedereen kan bijdragen, wanneer en hoe! Alleen op deze manier gebeurt er werkelijk iets en maak je een nieuw patroon.

4. Houd de kwaliteiten levend! Stimuleer elkaar de kwaliteiten in te zetten. Plan meetings waarin de voortgang van de acties wordt besproken. En zorg ervoor dat het een belangrijk onderwerp blijft tijdens meetings en in de dagelijkse praktijk. Zo kan er voor het oude automatisme iets nieuws in de plaats komen.

Veel rust en energie gewenst door

1 thought on “Zingeving als medicijn tegen team-stress”

Van Eeden 7 jaar ago

U ziet het goed. U heeft de tekst duidelijk beschreven.
De team waar ik in werk is op dit moment futloos en we werken eigenlijk niet meer als team maar ieder voor zich. Nieman wil voor mekaar invallen en ook geen extra werk verrichten. Dit komt door de werkdruk. We zijn allemaal moe en beginnen over elkaar te roddelen en aan elkaar te irriteren. Mijn werkgever maakt zich hier niet druk om, want hij komt wel aan zijn omzet elke dag. Hij motiveert ons absoluut niet en bij vergaderingen horen wij alleen maar uitspraken en veranderingen dat alleen in het belang van het bedrijf is en wij krijgen helemaal niets terug voor onze inzet en haarde werken. We beginnen mekaar te “haten” . Deze team is absoluut niet gelukkig op het werkvloer. Ieder gast die op onze werkvloer komt voelt de negatieve sfeer.
De enige die nog duidelijk plezier in hun werk hebben zijn de werkgever, zijn vrouw en de praktijkmanager. De drie personen die de touwtjes in handen hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *