Aanwezige kennis optimaal benut!

Tijd voor een succesverhaal. Twee jaar geleden werd ik ingehuurd om teamleiders bij een technisch bedrijf te scholen en begeleiden bij het uitvoeren van eenvoudige projecten. Een neveneffect daarvan zou zijn dat de teamleiders meer afstand namen van de werkvloer, omdat ze gericht aandacht gingen geven aan zaken die leiden tot echte verbeteringen en efficiëntie. Teamleider Dick nam het op zich om scholing te regelen op het gebied van techniek. Hij steunde daarbij op collega’s van de technische dienst en technische dienst matrijzen. Heren die up to date kennis hebben van storingsgevoelige robots en het wel en wee van matrijzen. In totaal werden vijf scholingsonderwerpen vastgesteld. Medewerkers uit de vijf teams  (er wordt gewerkt met een vijf ploegensysteem) kregen de gelegenheid om zich op vrijwillige basis in te schrijven voor de scholing. Dick’s verwachtingen werden ruimschoots overtroffen; 95% van de medewerkers schreef zich in. De workshops hadden onverwachte effecten.

Ten eerste bleek dat bij een aantal medewerkers basiskennis afwezig was. Zij kregen een bijscholing en zelfs meer dan dat. Daar – ten tweede – een aantal medewerkers originele oplossingen had voor het verhelpen van veel voorkomende storingen. Deze kennis werd vrijelijk gedeeld. En dit bracht – ten derde – met zich mee dat er een dosis energie en collegialiteit vrij kwam die nog lang bleef naëbben tijdens de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Dick straalt nog steeds als ik hem er weer over spreek.

Andere collega’s hielden zich bezig met de volgende projecten: de herinrichting opslagplaatsen grondstoffen in de fabriek, het verbeteren van de samenwerking met de afdeling logistiek, het samenstellen van voorlichtingsmateriaal voor uitzendkrachten en het verbeteren van de TPM situatie. Uitgangspunt bij projectmanagement voor teamleiders is, dat de gewone werkzaamheden er nooit onder mogen lijden en dat het vooral een heel praktische invulling krijgt, zodat het optimaal aansluit bij de uitvoering van het werk en het makkelijker doet verlopen.

Wanneer u belangstelling heeft om teamleiders een stuk wijzer te maken op projectgebied, kunt u via mijn site www.ombradellaterra.nl contact met mij opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *