De jonge kennisloze teamleider

Het is natuurlijk heerlijk om een trainee te zijn voor wie een carrièrepad is uitgestippeld. Onderdeel van het traject is het vervullen van de functie van teamleider. Jij wilt dit maximaal anderhalf jaar op je nemen…De belanghebbenden willen graag dat jij die functie twee tot drie jaar uitvoert om rust te creëren binnen het team. Dat is hard nodig, omdat ze in drie jaar tijd vijf teamleiders versleten hebben.

Op jouw schouders rust de dankbare taak om het team weer op de rails te krijgen. Naast het leiden van het team krijg je
de verantwoordelijkheid voor een project en maak je daarnaast deel uit van twee andere projectteams. Voorwaar een fraaie uitdaging. Team B. bestaat uit twaalf mensen. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar. De jongste twee zijn 23 en 28 jaar. De deskundigheid en kennis liggen op hoog niveau. Het kost gemiddeld veel tijd om veranderingen te implementeren in dit team. 

Het volgende gespreksfragment is afkomstig uit team B.  

“Heb jij gehoord wie er teamleider wordt?”  “Ja,
de kogel is door de kerk. Helaas wordt het Marjan niet. Zij gaat naar team G. Daar zijn de problemen groter dan bij ons. Jammer, want ze kent dit bedrijf al tien jaar en heeft kennis van de producten hier. En euh – hoe heet hij ook weer –  Dennis zo’n gup van 27 komt hier de scepter zwaaien.”
 

“O nee hè, weer jonge carrièremaker die denkt dat die de boel hier snel recht trekt en nooit op zijn werkplek aanwezig is. We hebben verdorie nu eens iemand nodig met inhoudelijke kennis, zodat we die nieuwe releases aan het draaien krijgen. Wat willen ze nou?. Hier is de klant weer de dupe van. En we zitten al vijf maanden zonder teamleider.” 

Je leest het. De betrokkenheid van teamleden ligt op hoog niveau. Hoe zou het toch komen dat Dennis na een half jaar rapporteert aan zijn manager dat de motivatie van diverse teamleden te wensen overlaat? Als oplossing
denkt hij aan het opbreken vande huidige teams. Door nieuwe teamsamenstellingen gaat er een frisse wind waaien. Hij wordt aangewezen als projectleider.

1 thought on “De jonge kennisloze teamleider”

Claudia van Rhijn 14 jaar ago

Dennis denkt in oplossingen en dat roept weerstand op in het team B. Hierdoor raken de medewerkers gedemotiveerd. Maak gebruik van de deskundigheid en kennis die in het team aanwezig is. Zoek kartrekkers die het voortouw kunnen nemen m.b.t. de veranderingen implementeren. De inhoudelijke kennis om de nieuwe releases aan het draaien te krijgen is aanwezig. Delegeer die taak aan degene die de grootste mond heeft in het team. Maak het team medeverantwoordelijk door te zorgen dat oplossingen uit het team zelf komen. Dit zorgt voor draagvlak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *