Service, zit dat in onze hersenpan?

Sommige mensen denken dat vaardigheden, competenties en cognities te localiseren zijn in het brein. Servicegerichtheid bijvoorbeeld zou ergens in een vaste module in onze hersenpan zitten. Oordeelsvermogen ook. In
werkelijkheid werken onze hersendelen nauw samen, en werken ze niet modulair.

Bij serviceverlening zijn er verschillende hersenprocessen tegelijk aan het werk: gezichtsherkenning, creativiteit, oplossingsvermogen, inlevings- vermogen, kennis van de situatie waarin iemand zit, kennis en interpretatie van regelgeving en zo zijn er nog wel een paar dingen te bedenken.

In onze hersenen zitten netwerken van hersencellen, die we neuronen en gliacellen noemen. Daarvan hebben we er honderden miljarden.  Die neuronen zijn met elkaar verbonden door  dendrieten en axonen, zeg maar elektriciteitpijpjes. In neuronen wordt namelijk een elektrisch signaal opgewekt dat via de dendrieten en axonen wordt overgedragen.

De elektriciteit van hersencel naar hersencel heet een actiepotentiaal. Als dit aankomt op de plaats van bestemming komen er stoffen vrij. De zogenaamde neurotransmitters en neuromodulatoren. Hier is veel over te vertellen. Maar zo werkt het zo’n beetje. Talloze malen herhaalt zich het proces in onze hersenen van actiepotentiaaltjes tot neuronen.

Maar we weten nog erg weinig van de dingen die betrokken zijn bij competenties of cognities. Men wil uiteindelijk begrijpen hoe de
chemie en structuur van onze gedachten en gevoelens er uit ziet in onze
hersenen. Men wil de ‘mind’ kennen. En men wil weten hoe het brein werkt. Wat is aangeboren, wat is aangeleerd? Is was is aangeleerd af te leren? En wat aangeboren is, is dat eventueel te veranderen?

Bij het werken aan aandachtspunten en beperkingen ga je er
vanuit dat dingen te veranderen zijn in je persoonlijkheid. En dus in je
hersenen. Dit is deels waar. Hersenen zijn plastisch. Wat je gebruikt blijft in
tact, wat je niet meer gebruikt sterft af. Je hersenen vormen zich een beetje
naar de dingen die je leert. Er is dus wel iets mogelijk. Maar er ligt ook iets
vast.

Dus de mate waarin je dingen kunt aan- of afleren zijn niet
onbegrensd. En bij de een weer anders dan bij de ander. Maar hoe het precies zit, weten we niet. Alles hangt af van en samen met de neuronetwerken en hoe die samenwerken.  Het wachten is op inzichten
in de manier waarop het brein werkt.

Bronnen:

Swaab ‘Wij zijn ons brein’

Elkhonon Goldberg ‘Het sturende brein’

Sitskoorn ‘Het maakbare brein’

Den Boer ‘Neurofilosofie’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *