Watersnood en de waarschuwing om ons gedrag te veranderen

Vorig jaar verscheen mijn boek ‘De liefdesarchitect’, en dat behandelde ondermeer de problemen met water, zoals we die nu zien in Limburg. Dit boek verscheen midden in de tijd dat allerlei (complot)theorieën zich vormden rondom COVID 19. Veel van die theorieën zijn afgeleid van de Openbaring van Johannes. Een bijbelboek. Ik vond het boeiend om vanuit dat perspectief naar onze wereld te kijken. En hoewel het boek fictie is, vermeldt het zeer veel interessante feiten over het klimaat. Het is bedoeld als waarschuwing.

Nu is er een grote groep mensen, die je klimaatontkenners kunt noemen. Mensen, die vinden dat de verbanden tussen de manier waarop wij mensen leven enerzijds, en de toestand van de planeet anderzijds, vergezocht  vinden. Ook zijn er mensen, die zich ervan afwenden, omdat het een manipulatief instrument in handen van overheden kan zijn (dit is lastig in een paar woorden uit te leggen, maar het houdt verband met Agenda 2030, waarin het klimaat door overheden zou worden gebruikt om mensen van hun vrijheden te beroven). Hoe het ook moge zijn, het klimaat is een enorme thermometer voor de mens. En het is de echo van menselijke gedrag. Een fragment:

‘De zon kan behalve de belangrijkste vriend van de mens, ook een heel belangrijke vijand worden, als wij niet goed omgaan met de randvoorwaarden van deze planeet. Door de klimaatopwarming worden de zomers steeds warmer. Tussen 1906 en 2016 is in de wereld de temperatuur 1 graad gestegen en in jouw land Nederland zelfs 1,9 graad. Tussen 1906 en 1980 1 graad, daarna 0,9 graad. In de eerste 75 jaar is de stijging dus ongeveer gelijk aan de volgende 40 jaar. De aarde warmt dus niet alleen op, maar doet dit ook met toenemende snelheid.

In ons eigen waterrijke land leidt dat tot klachten, bijvoorbeeld over heftiger stormen, overstromingen en over het grondwater. Ik neem dat grondwater even als voorbeeld, omdat wij toonaangevend zijn op het gebied van water. Grondwater is namelijk een probleem bij ons. Steeds vaker zie je dat erg natte perioden in ons land zich afwisselen met erg droge. Dat leidt tot uitdroging van de bovenste grondlaag.

Mensen zouden geen mensen zijn, als ze dan niet aan symptoombestrijding zouden gaan doen. Ze bedenken allerlei manieren om beter om te gaan met dat grondwater. Maar de oorzaak aanpakken, ho maar. Die ligt in de landbouw en veeteelt, in de industrie en in onze waterbehoefte voor drinken, de tuin sproeien en douchen. Die zaken onttrekken meer en meer grondwater aan het land. Dat moet je aanpakken. Mensen zoeken het echter in het vasthouden van regenwater in de winter door stuwdammen, in hergebruik van restwater en in natuurlijke oplossingen, zoals de effecten van planten en schimmels in de bodem.

Water is echt een enorm probleem. In juli 2018 kondigde Kaapstad voor het eerst een ‘day zero’ aan. Een dag dat er geen drinkwater meer uit de kraan kwam. En Kaapstad is niet de enige plaats waar waterproblemen spelen, volgens de denktank World Resource Institute. De bevolking blijft maar groeien, het waterverbruik per inwoner neemt toe, en het aanbod van zoet water neemt af door vervuiling, klimaatverandering en de dramatische exploitatie van grondwaterbronnen.

Toenemend watertekort is temeer een probleem omdat de temperatuur toeneemt door klimaatproblematiek, zoals je onder andere kan zien aan de temperatuurstijging die ik net noemde. Die 0,9 graad van de laatste 40 jaar lijkt niet zo groot, maar jullie krijgen bij 1,5% enorme problemen, zoals een veel te hoge zeespiegel, en smelten van ijskappen en gletsjers, met alle dramatische gevolgen van dien. Denk maar aan de rivieren die zullen overstromen. En dit alles is het gevolg van een onverstandig gebruik van de middelen die jullie ter beschikking staan.

Jullie dubben over de vraag hoe je die klimaatopwarming tot stilstand kan brengen. Jullie spreken maatregelen af, sluiten akkoorden op regionale of mondiale schaal, maar het wil allemaal nog niet zo lukken. De huidkankergevallen nemen per jaar toe, de droogte is overal een probleem aan het worden, de temperatuur blijft stijgen, en het gat in de ozonlaag mag dan kleiner worden, het gaat allemaal bijzonder traag en jullie deskundigen zijn van mening dat je er deze hele 21e eeuw nog last van zal hebben. De symptomen zijn duidelijk, en de gevolgen ook.

Natuurlijk zijn er mensen die de klimaatproblemen ontkennen, niet serieus nemen of toeschrijven aan natuurlijke oorzaken. Ze willen meestal geen afstand doen van aangename verworvenheden als hun auto’s, hun vliegvakanties, hun vrijheden en allerlei vertier dat energie vreet en het klimaat opwarmt.

Wat Johannes zag in zijn apocalyptische visioenen, is een wereld die verhit, uitgedroogd en opgewarmd is door menselijk handelen. Die wereld is helaas werkelijkheid aan het worden.  Het raakt me enorm dat wij dit onszelf aan doen. Dat we  een systeem in stand houden, dat erop gericht is om ons en de aarde te vernietigen. Dat we daar een bijdrage aan leveren, soms zonder het zelf te weten, soms uit onverschilligheid, soms omdat we niet weten hoe we hun leven moeten ombouwen en al die inzichten over het klimaat maar wanhopig van ons afgooien.’

Het boek ‘De liefdesarchitect’ is overal verkrijgbaar of te bestellen. Hier vindt u een beschrijving: https://www.ako.nl/de-liefdesarchitect-9789403606620.html

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *