Emoties in het bedrijfsleven

Collega´s die plotseling in huilen uitbarsten tijdens een vergadering. Managers die met deuren smijten. Medewerkers die zwijgend luisteren naar de bestuursvoorzitter, en vooral geen tegenwerpingen maken uit angst voor ontslag. Het zijn maar een paar voorbeelden van emoties. Hoe redelijk zijn ze eigenlijk? 

 

Collega´s die plotseling in huilen uitbarsten tijdens een vergadering. Managers die met deuren smijten. Medewerkers die zwijgend luisteren naar de bestuursvoorzitter, en vooral geen tegenwerpingen maken uit angst voor ontslag. Het zijn maar een paar voorbeelden van emoties . 

Nico Frijda spreekt in zijn boek ´De emoties´ over emotionele actietendensen: met emoties samenhangende aandriften tot gedrag. Deze actietendensen wensen voorrang boven alle andere vormen van gedrag, en zien er vaak krachtig, soms overdreven en manipulerend uit. Ze kunnen een geweldig effect hebben. 

Emoties hebben volgens Frijda een relatie met belangen. Ze proberen iets tot stand te brengen of in stand te houden. Naar mate het belang groter is, zal de emotie heftiger kunnen worden. Ook bij mensen die –volgens hun competentieprofiel- goed kunnen relativeren. Met andere woorden: emoties en belangen bepalen fluctuaties in het gedrag en zorgen hierdoor voor een zekere mate van chaos, ook al omdat een belang soms op onverwachte momenten manifest wordt. Hierdoor is gedrag minder goed voorspelbaar. 

 

Psychologische bureaus proberen dit soort zaken wel te meten, bijvoorbeeld onder noemers als ´regabiliteit´, ´gevoelsmatigheid´ of ´temperament´, maar dit veronderstelt dat dat vaststaande eigenschappen zijn, terwijl belangen het temperament behoorlijk kunnen opschroeven. Ook de gevoelsmatigheid zal per situatie bekeken moeten worden. Zelfs zogenaamde ´overgevoelige´´ mensen zijn niet altijd en overal even overgevoelig. Of hebben jullie andere ervaringen?

 

1 thought on “Emoties in het bedrijfsleven”

Jos Immers 17 jaar ago

Beste Bert, complimenten voor de onderwerpen die je aansnijdt. Fijn en leerzaam. Ikzelf heb me verdiept in emotie’s. Die verdieping heb ik bij mezelf gezocht. Het evalueren van gebeurtenissen en bij jezelf ontdekken hoe het kwam dat bij jezelf die emotie opgewekt werd. Een leerzame en lange weg met hobbels en dalen. Af en toe kosten het me veel energie. Ik heb ontdekt dat emotie’s energie kunnen vreten. Door minder energie ben je kwetsbaarder dus er komen andere emotie’s bij. Stress is het gevolg. Ik ben de emotie’s gaan sorteren. Waar krijg ik energie van en waarvan niet. Negatieve en positieve emotie’s. Beide zijn ze heel makkelijk te beïnvloeden heb ik ontdekt. Geef de ruimte aan de negatieve emotie’s en hopla … doodmoe. Ik ben gaan werken aan de positieve emotie’s en merkte dat ik geremd werd door een hele belangrijke emotie. Emotie angst. Het is goed om te weten wat angst met je doet. Belangrijk is te weten dat je angst heel goed kan inzetten. Angst is de voeder van onze zintuigen. Het maakt je scherp, waakzaam en geeft je met grote regelmaat signalen. Door het goed in te zetten word je zeker, helder, accuraat, rustig en zelfbewust. Zonder enige moeite schat je situatie’s in en weet rust te brengen.
Ik kijk veel om me heen, zie veel gebeuren. Besluiten die genomen zijn uit angst. Veel mensen reageren uit angst. Leiders regeren uit angst. Kranten voeden angst.
Ken de emotie’s en maak de keuze welke je wilt ontwikkelen en ga niet opzij voor de negatieve emotie’s. Emotie kwaadheid leerde ik kennen en weet dat het energie vreet ook al voelt het als een opluchting. Kwaadheid leerde ik komt voort uit angst. Zet ik de angst goed in dan word ik niet kwaad. Ik sta open voor een dialoog om wat te leren. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. De essentie is dat het omgaan met je emotie’s heel persoonlijk is maar voor een ieder hetzelfde. Een ieder mens bezit dezelfde emotie. De ontwikkeling daarvan begint al vanaf de geboorte. Ik vroeg me vaak af welke emotie’s vanaf de geboorte het meest gevoed worden en heb het antwoord gekregen door zelfonderzoek en een brede kijk de wereld in. Een goede begeleiding in de ontwikkeling van emotie’s kan de maatschappij veel ellende besparen.

Advies,
Een goed manager zou eens op emotie moeten gaan sturen. Eerst zelfonderzoek doen. Ken jezelf en weet wat je bij een ander teweeg brengt. Ik weet zeker dat het leuk wordt met als resultaat, rendement uit de mensen die met je werken.

Groet, Jos Immers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *