Geef het ‘conflict’ de ruimte

Een paar jaar geleden was ik getuige van een collegiaal tafereeltje tussen een dame en heer, terwijl ik thee zat te drinken in de zomerzon op een terras.

De twee waren overduidelijk door hun leidinggevende erop uit gestuurd om te praten over hun stagnerende samenwerking. De ‘baas’ zelf was de grote afwezige.

Wat mij ter ore kwam was nauwelijks een gesprek te noemen. Daar ik woordelijk mee kon genieten werd duidelijk dat er sprake was van mix tussen een taakconflict over de wijze van uitvoering van het werk gecombineerd met een sociaal emotioneel conflict over persoonlijke eigenschappen. Het verbale gevecht bestond uit afwisselen de monologen waarin de collega’s geen millimeter nader tot elkaar kwamen. 

Ander voorbeeld.Tijdens een training werd een vergadering gesimuleerd. Eén van de deelnemers was aangewezen als leider/voorzitter. Binnen tien minuten was duidelijk zichtbaar dat het tussen twee deelnemers niet boterde. Ze hadden een andere benadering van de probleemaanpak en de één liet de ander niet uitpraten. De onvrede was vooral non-verbaal zichtbaar. Natuurlijk werd aan dit feit aandacht besteed tijdens de nabespreking. De leider/voorzitter had het een en ander waargenomen, maar wilde het sluimeren de conflict niet op tafel hebben, want dan kan
de boel escaleren
. Mensen moeten dat maar samen buiten de deur uitvechten! Om teamvorming en verregaan de samenwerking te bereiken is een fase van storming nodig waarin conflicten uitgesproken kunnen worden. Dit is onderdeel van de zo vaak met de mond beleden ‘open communicatie’? Helaas ben ik tot nu toe vaak getuige van ‘bazen’ die weigeren te interveniëren in een conflict, omdat ze bang zijn voor escalatie of …….leiding geven. Daardoor wordt ruimte geboden aan of een slechte sfeer of een toneelspel waarin iedereen aardig doet tegen elkaar en de output op marginaal niveau blijft steken.  Na het drinken van een aantal kopjes thee verliet ik een uur later het terras. De twee collega’s waren er nog steeds niet uit. Definitie: Een conflict is een proces dat begint wanneer iemand iets doet of nalaat dat negatieve gevolgen heeft voor een ander 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *