Hoe formuleer je modern leerbeleid? Een voorbeeld.

Om organisaties en mijn collega’s te helpen, deel ik hier het leerbeleid van mijn organisatie Pitcher Support. We bevinden ons in een tijd die zich razendsnel ontwikkelt naar een digitale economie.  Dat is al een poosje gaande, maar zal exponentieel toenemen de komende jaren. Algoristmes, robots, kunstmatige intelligentie en andere tools zullen veel impact hebben op onze manier van werken. Maar wat betekent dat voor het leren in organisaties?

Verder hebben we te maken met zaken als klimaat, duurzame inzetbaarheid en nieuwe visies op leren. Permanent leren is niet langer een hypothese, maar mede door het breinonderzoek weten  we dat het ook gezond is voor mensen. Bovendien stelt de EU dat organisaties budgetten moeten vrijmaken voor mensen om mee te kunnen in het nieuwe digitale tijdperk. Topdown leertrajecten organiseren verliest het daarbij steeds vaker van trajecten waarin medewerkers zelf de regie nemen. Maar hoe combineer je dat met organisatiedoelen?

Hieronder vind je een voorbeeld van een sjabloon, dat je kunt gebruiken om een eigen leerbeleid te formuleren. Het is maar een opzet dat je zelf naar eigen inzicht kunt aanpassen. Succes, en graag gedaan.

Pitcher Support wil een resultaat- en ontwikkelingsgerichte leverancier zijn, die

-medewerkers van zijn klanten,

-uit alle lagen van de organisatie,

-in het kader van duurzame inzetbaarheid

-ondersteunt om kennis, houding en vaardigheden,

-die nodig zijn om het werk in heden en toekomst optimaal te kunnen verrichten.

 

In deze vierde industriële revolutie, ook wel de digitale revolutie genoemd, is permanent ontwikkelen niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk in verband met de hoge snelheid waarin veranderingen plaats zullen vinden.

Leren kent een vakinhoudelijke en instrumentele kant, waarbij mensen up to date worden gehouden op het gebied van kennis; een absolute noodzaak in een tijd die gekenmerkt wordt door exponentiële toename van nieuwe technologische ontwikkelingen en inzichten. De robotisering, Artificial Intelligence, algoritmes, de snelle uitbreiding van big data en andere vernieuwingen als gevolg van de digitale revolutie, zullen een enorme impact hebben op de samenleving, en dus op de klanten van Pitcher Support.

Naast vakinhoudelijk leren is er ook de ontwikkeling van vaardigheden en een houding, die de medewerkers van klanten in heden en toekomst, op de beste manier bedient. De klant en de klant van de klant staat altijd centraal. Pitcher Support zal zowel de inhoudelijke als de gedragsopleidingen daaraan steeds toetsen. Bijscholing is in de moderne tijd een absolute ‘must’, om de veranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Niet iedereen is zich bewust van het belang van die ‘must’. De Europese Unie heeft bedragen vastgesteld op jaarbasis voor haar inwoners, om up to date te blijven in de digitale revolutie. Nog te vaak blijven mensen onder dat bedrag, soms omdat ze vinden dat werkgevers dat moeten betalen, maar ook wel omdat ze het idee hebben dat de opleidingen te weinig effectief zijn op hun huidige werkplek. Organisaties hebben de neiging om op korte termijn te denken, als het om opleidingen gaat.

Hoe de veranderingen in de nabije toekomst eruitzien is moeilijk te prognotiseren: de voorspellingen van deskundigen lopen nogal uiteen. Van leiders, managers en medewerkers, vergt dit een flexibele en open houding ten opzichte van veranderingen in de brede zin van het woord, en de bereidheid om zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor de jongeren. Nu medewerkers geacht worden tot 67, 68 jaar door te werken, ben je ook als 50-plusser nooit uitgeleerd. Recent onderzoek uit de neuropsychologische hoek, overgenomen door de onderwijskunde die zich op bedrijfsopleidingen richt, laat zien dat permanent leren gezond is.

Pitcher Support ondersteunt daarbij. Ze wil haar klanten en hun medewerkers doordringen van de noodzaak van permanent leren, en ze daarin ook ondersteunen en faciliteren, uiteraard binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden van de klant.

 

-Hoe ziet dat leren er in de opvatting van Pitcher Support uit? Om te beginnen worden er leerdoelen geformuleerd met deelnemers en leidinggevenden in hun werkomgeving. Deze leerdoelen zijn altijd verbonden met (a) belangrijke organisatiedoelen en (b) urgenties tot veranderen van organisatorische, maar ook van individuele aard.  Kennis kan overgedragen worden via het ‘klaslokaal’, maar ook steeds vaker en in toenemende mate via internet, e-learning en andere vormen van digitale kennisoverdracht. Het aanleren van sociale vaardigheden, zoals effectief communiceren, debatteren, onderhandelingsvaardigheden, omgaan met de media, beïnvloeding, netwerken, etcetera, kan mede via zulke programma’s.

Het is echter de ervaring in de wereld van training, coaching en bedrijfsopleidingen dat trainingen het beste fysiek kunnen worden uitgevoerd op een locatie. Er kan dan gerichte feedback worden gegeven, die deelnemers het optimale leereffect oplevert. Actieve en interactieve werkvormen staan daarbij centraal. Op dit soort bijeenkomsten kan bovendien voorzien worden in de behoefte aan collegiale uitwisseling. Dit wordt, zo blijkt uit evaluaties van LTO-gerelateerde leerbijeenkomsten, als erg waardevol en leerzaam ervaren.

Dat kan ook bij collectief werkplekleren, dat ook wel bekend staat als contextueel leren. Deze vorm van ontwikkeling wordt als zeer effectief ervaren. Leren dat zich verbindt met de context waarin het werk, maar ook het samenwerken, wordt uitgevoerd, laat de deelnemer focussen op doelen waarom het gaat. Uit onderwijskundige gegevens blijkt dat contextueel leren goed past bij de moderne tijd. Het is, waar het om houdings- en vaardigheidsleren gaat, krachtiger dan digitale vormen van leren; ondanks de verbetering van Artificial Intelligence, steeds geavanceerdere robots en algoritmes en big data.

 

-Leren gebeurt het liefst op basis van intrinsieke motivatie van deelnemers. Dit vergt een inspanning van Pitcher Support als supplier om, met behulp van het management van haar klanten, medewerkers nut en noodzaak te laten inzien van het permanent en duurzaam leren. Pitcher Support ziet in dat organisaties in dit digitale tijdperk een actieve ontwikkelingsgerichte houding moeten aannemen, om een krachtige speler te zijn in hun werkgebied. Dat vereist awareness van ieder managementlid op het gebied van leren en ontwikkelen.

Pitcher Support zal altijd goed onderzoeken waar leren daadwerkelijk zinvol is, en ervoor waken om ontwikkeling en leren te zien als de oplossing voor elk probleem. Die fout is in het verleden op grote schaal gemaakt in organisaties.

Een van de bijwerkingen van de digitale revolutie is dat medewerkers hun leer-‘tools’ zelf organiseren; ze zijn meer en meer regisseur van hun eigen ontwikkeling. De zelfsturing en autonomie van medewerkers is toe te juichen, maar het is en blijft belangrijk om die voortdurend te toetsen aan de doelen van de organisatie. Pitcher Support zal altijd leerinterventies plaatsen, wanneer de situatie daar om vraagt.  De organisatie kijkt daarbij steeds naar datgene wat leden en bestuurders nodig hebben.

1 thought on “Hoe formuleer je modern leerbeleid? Een voorbeeld.”

Sandra 1 jaar ago

U schrijft “Om organisaties en mijn collega’s te helpen, deel ik hier het leerbeleid van mijn organisatie Pitcher Support”. Ik zou graag het leerbeleid willen inzien, maar kan het niet vinden op uw website. Zou u het naar mij willen mailen.

Bij voorbaat dank.
Sandra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *