Rivaliserende potentials zijn contraproductief

Jonge bazen kunnen behoorlijk rivaliseren, stelde ik onlangs vast. Hoogopgeleid talent kan elkaar lelijk in de weg zitten. En dit terwijl samenwerking de grondtoon zou moeten zijn  Contraproductiviteit onder potentials.


Het ging zo. In een groepje teamleiders stak de 30-jarige Eldert boven zijn collega’s uit. Helder verstand, eerlijk en met goede ideeën. Onder zijn collega’s oogstte hij veel respect. Geen vuiltje aan de lucht.
Totdat Johan kwam. Johan had een even helder verstand, was eerlijk en had ook goede ideeën. Hun leiderschapstijl verschilde echter. Eldert delegeerde meer, maar was eigenlijk niet te zien in het proces. Johan vond dat hij daar wel aanwezig moest zijn, temeer daar het niet goed ging in dat proces.
Johan vond Eldert ‘een stafmedewerker’. Eldert vond dat Johan zich ‘te dicht’ bij de mensen bevond. ‘Hij laat zich tot discussies verleiden door medewerkers. Dat lijkt me niet de bedoeling.’
Beiden begonnen over elkaar te roddelen tegen de andere collega’s. Dit kwam hun manager te weten. Die besloot het niet bespreekbaar te maken.
‘Laat ze elkaar maar een beetje opjutten’ was zijn reactie.
Vinden we dat een goede reactie of vinden we het niks? Ik ben benieuwd.

1 thought on “Rivaliserende potentials zijn contraproductief”

Vera Segers 14 jaar ago

De titel geeft precies aan waarom “het laten gaan” geen optie is. De manager dient dit dus wél op te pakken omdat:
1. Het 2 prima functionerende mensen zijn.
2. De integriteit en de sfeer wordt bezoedeld door roddel
3. Het tot de verantwoordelijkheid van de manager behoort om contra-productiviteit niet te laten ontstaan of uit te bannen.
Mijn advies is: Geef als manager aan dat er niet één juiste aanpak bestaat. Als het resultaat van beide teams prima is, en de beide teams zich “happy” voelen met hun teamleider moet er ruimte zijn voor een verschillende aanpak en dat dient de manager uit te dragen.
Is een van beide aanpakken, niet gewenst vanuit bedrijfszijde, dan dient dit in eerste instantie met de betreffende teamleider te worden besproken. De algemene lijn die als bedrijf wordt voorgestaan dient in de organisatie te worden gecommuniceerd maar bovenal ook dient dit in het gedrag van m.n. het management waarneembaar te zijn. De manager(s) dus voorop als voorbeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *