Wat is nou eigenlijk goede coaching?

Coaching is populair. Goede coaching levert dan ook veel op. Wat goede coaching is, laat zich gemakkelijk uitleggen, maar is buitengewoon moeilijk. En het gaat ook vaak mis, vanuit het perspectief van opdrachtgevers. Hoe krijg je het nu voor elkaar om een goede coaching te organiseren? Een paar voorbeelden.

-De juiste vragen stellen. Er zijn verschillende vraagsoorten. Evaluatievragen, kennisvragen, belevingsvragen, inzichtvragen, toetsvragen, sturingsvragen, etcetera. Goede coaching kenmerkt zich door de juiste vraagsoort op het juiste moment te stellen. Wat nogal eens gebeurt, is dat de coach zijn eigen mening of doel in een vraag gaat gieten. Of dat hij een vraag stelt die niets te maken heeft met de belevingswereld van de trainee.

-Timing: de juiste vraag stellen op het juiste moment. Dit is echt het allermoeilijkste van coaching. Het gaat eigenlijk niet alleen om de juiste vragen op het juiste moment. Het gaat er ook om een vraag wel de juiste keuze is voor een coach. Soms kan je beter een stilte laten vallen, of een opmerking maken die de trainee uitdaagt. Net als bij humor, is een goede timing bij coaching bepalend voor het resultaat. Het is om deze reden dat een coachingscertificaat niets garandeert. Timing is namelijk niet te leren. Vroeger bestonden er ook geen coachingscertificaten. Die zijn later bedacht door mensen die denken dat het vak van coach te leren is. Bij de een gaat dat echter veel sneller dan bij de ander.

-De beleving van de trainee centraal stellen. Ik coach veel coaches en zie dan dat ze vaak de fout maken de trainee in een eigen keurslijf willen persen, in plaats van de trainee binnen zijn eigen referentiekader verder te helpen. Stiekem ‘pushen’ ze de trainee dan.

Vaak komt dat door de doelen die een coach met de opdrachtgever (niet altijd de trainee) afspreekt, of doordat de coach een bepaalde levensbeschouwing heeft. Hij wil zijn trainee daarvan dan overtuigen, en gebruikt de coachingsvaardigheden hiervoor. Uiteindelijk is het altijd de vraag of een trainee iets leert van pushende coaches. In de praktijk blijkt dat mensen in hun leerproces niet al te grote sprongen moeten maken.

-De leerstijl van de trainee herkennen. Ook een zeer belangrijk aspect. Iemand die leert door eerst een gebruiksaanwijzing te lezen, moet je niet gelijk van alles laten doen. Datzelfde geldt voor mensen die in alle rust het beste leren. Die moet je de dingen niet in een hectische werkomgeving laten leren.

-Op het juiste ogenblik effectieve theorie aanreiken. Veel coaches vinden dit een soort taboe. Vragen stellen staat in hoger aanzien. En vragen zijn ook verbijsterend aantrekkelijk. Maar soms willen trainees gewoon een antwoord op hun vraag. Da moet je niet gaan vragen wat ze er zelf van vinden.

Goede coaches scoren op bovenstaande punten goed, en daarom steken ze ook boven hun collega’s uit. En niet vergeten, certificaten helpen niet, cursussen wel. Binnenkort is er één die je laat nadenken over hoe je bovenstaande zaken kunt verbeteren. Het is een pittige en uitdagende cursus, waarin je niet naar de mond wordt gepraat. Wend je voor informatie tot pitcher.support@hetnet.nl

10 thoughts on “Wat is nou eigenlijk goede coaching?”

Annet 10 jaar ago

Iedereen noemt zichzelf coach. Waar ben je dan een coach in? Coach is ook geen echte opleiding voor, het is niet geaccrediteerd bij de NVAO/ ingeschreven bij CROHO volgens mij. Het is ook niet academisch zoals psychologie of gedragswetenschappen  etc.. Het is een niet betekenisvolle kwalificatie. 

Bert Overbeek 10 jaar ago

Och, dat voert mij nu weer wat ver, Annet. Dat het begrip ‘coach’ niets zou betekenen. Daarvoor heeft coaching te vaak vruchten afgeworpen. Maar verder volg ik je een eind hoor. Teveel mensen noemen zich coach.
Academisch zegt me niet zoveel. Psychologie en gedragswetenschappen doen al erg lang chique terwijl de denkbeelden binnen deze vakgroepen nogal eens erg speculatief zijn. Meetbaarheid wordt wel gezocht, maar zelden gevonden.
Psychologie wordt momenteel dan ook vaak ingehaald door biologie en neurologie, al zullen de mensen uit het vakgebied van de zielswetenschappen dat niet vaak toegeven.
Ik heb waardering voor goede psychologen, ik heb ooit met erg goede samengewerkt, net als voor goede coaches, maar ik weet dat ook een academische graad geen garantie is. Wel een coach die resultaat boekt. Eentje die organisaties en personen helpt hun doelen te verwezenlijken. En dat blijkt uit zijn referenties.
Maar laten we oppassen voor keurmerken, die de natuurtalenten uitsluiten…

Annet 10 jaar ago

‘ Psychologie en gedragswetenschappen doen al erg lang chique terwijl de denkbeelden binnen deze vakgroepen nogal eens erg speculatief zijn. Meetbaarheid wordt wel gezocht, maar zelden gevonden’
U bent duidelijk niet op de hoogte van de actuele stand van zaken in de wereld van o.a. psychologisch wetenschappelijk onderzoek. U noemt psychologie etc. speculatief? Meetbaarheid wordt gezocht maar zelden gevonden? Dat zegt veel over uw gebrek aan kennis.
Nee dan de wereld van coaching daar weten ze niet eens hoe je iets wetenschappelijk moet onderzoeken. Daar is men trouwens ook niet voor opgeleid. Coaching is het niet en dat is bij  deze wederom bevestigd.

Bert Overbeek 10 jaar ago

Annet, je toon werkt inspirerend. Dus ik wil deze discussie nog wel even voortzetten en mijn mening naast de jouwe zetten.
Coaching is niet zomaar iets. Het heeft zijn waarde bewezen, net als psychologie. Om iets van gedrag en gedragsbeïnvloeding te weten hoef je niet per sé psycholoog te zijn. Overigens zou ik niet te snel zeggen dat coaches niet zouden weten hoe ze wetenschappelijk onderzoek moeten doen.
Veel coaches zijn wetenschappers, zij het niet allemaal psychologen. En die het niet zijn moeten zich in het kritische bedrijfs- en overheidswezen bewezen hebben, anders word je niet zomaar gevraagd en opnieuw gevraagd. Weet je hoe kritisch de procedures zijn voordat een bedrijf met je in zee gaat?
Zelf had ik mijn bedrijf wel kunnen opheffen als ik niet enig inzicht had in gedrag. Dan hadden bedrijven me er allang uitgeknikkerd.  Heb je zelf al veel ervaring met organisaties, Annet?
Ik heb overigens als niet-psycholoog voor een psychologisch bureau gewerkt en dat ging 3 jaar prima.  Anderen noemen me dan vaak de uitzondering op de regel, maar ik hoor het vaker.

Ik ben op de hoogte van biopsychologie (mede dankzij de biologie), van de competentieprofielen uit de psychometrie en weet dat de hersenwetenschappen een steeds grotere rol spelen binnen de psychologie (dankzij de neurologie), en gelukkig maar want psychoanalyse was wel erg slecht onderbouwd. Er werd daar erg veel aangenomen en het heeft ons niet altijd leuke dingen gebracht. Mensen die jarenlang navelstarend in zichzelf gingen graven. Ik realiseer me dat het natuurlijk voor bepaalde mensen wel goed heeft gewerkt, maar dat heeft de weinig wetenschappelijke astrologie ook. 
En de compentieprofielen? Die vind ik een subjectief instrument. Ik heb met veel psychologen samengewerkt en in hun waarnemingen zaten grote verschillen. Competenties bieden geen meetbaarheid, omdat de waarnemers subjectief blijven.
Ik zeg niet dat ik het niets vind, maar ik wacht al jaren op iets beters, en hoop dat dat komt uit de hoek van het hersenonderzoek. Tot die tijd zullen we het met de competentieprofielen moeten doen, wetend dat die niet in onze behoefte aan objectieve meetbaarheid voorzien.
Mogelijk heb je een andere definitie dan ik van meetbaarheid. Ben je nieuw op JongeBazen? Het lijkt er op, want we hebben hier al veel over deze materie gepubliceerd en ook veel discussie gevoerd.
Ook over wetenschap hebben we het nodige langs laten komen. De betrouwbaarheid daarvan laat ook meer wensen te over dan we denken. Daarover verschijnen steeds meer publicaties. Ik zie de zin wel van wetenschap, het levert beslist het nodige op, maar het behoort tot goede wetenschap om ook kritisch naar wetenschap te kijken.
En ik weet niet of jij het weet, maar ik vind het bedenkelijk dat de ontdekkers en uitvinders van nu gangbare modellen in hun tijd niet de erkenning kregen die ze verdienden. Regelmatig werden ze verketterd en gingen anderen met de eer strijken.
Het argument daarbij was vaak ‘Hij kan dat niet weten, want het is zijn vakgebied niet’.
Hij was er, kortom, niet voor opgeleid. Precies jouw argument aan het einde van je reactie. Het zou goed zijn als mensen die met de wetenschap dwepen, zich eens in de geschiedenis gingen verdiepen van dit bedrijf. Er is veel goeds uit voortgekomen, hoor, maar we blijven hopelijk kritisch want het is bepaald niet allemaal goud wat er blinkt.

Bert Overbeek 10 jaar ago

En nu terug naar de kern van dit artikel: wat is een goede coaching?

Annet 10 jaar ago

Ik wens u veel succes toe 😉

Bert Overbeek 10 jaar ago

En ik jou. Dag Annet.

Esther de Graaf 10 jaar ago

Voor mij werkt “benoemen” heel krachtig als coachingstechniek! Verder ben ik zeer overtuigd van de waarde en kracht van coaching!

Sas 10 jaar ago

Ook ik heb 2 jaar lang een coach gehad (betaald door werkgever) én heb zelf coaching cursussen gevolgd om mijn medewerkers coachend leiding te geven. Nu helaas werkeloos maar wel het geluk hebbende dat ik een aantal mensen mag coachen in mijn omgeving. En…met positief resultaat waar ik blij mee ben. Helaas ben ik geen academicus maar meer een autodidact die vanuit praktijkervaring heeft geleerd. Wel volg ik graag cursussen om meer inzicht te krijgen in de verschillende vormen van coaching. Niets geeft namelijk zoveel voldoening als zien dat de gecoachte beter in zijn/haar vel gaat zitten (wat natuurlijk afhankelijk kan zijn van meerdere factoren naast gecoacht te worden).

Franklin 8 jaar ago

Een boeiende discussie, Bert & Annet.
We blijven altijd vriendelijk. Toch?
We kennen wat we (van elkaar) (willen) herkennen.

“En nu terug naar de kern van dit artikel: wat is een goede coaching?”

Goede coaching is voor mij:

– als de coachee toe is aan coaching als middel; of is supervisie, training, werkbegeleiding, opleiding, intervisie, therapie, een beter antwoord voor het beter kunnen functioneren; wie bepaalt dit dan en wat moet er bereikt worden?
– als er geen dreigend ontslag boven het hoofd hangt of middel wordt ihkv beoordeling;
– als coaching door betrokken partijen wordt gezien als een methode van beter leren functioneren en vergroting van het zelfoplossend vermogen; leren-leren.
– als de vraag van de coachee helder is of dat de vraag is om helder te krijgen wat de vraag is.
– als de coachee de probleemeigenaar en opdrachtgever is en zelf kan bepalen in welke mate hij/zij aan haar vraag kan en wilt werken. En niet zijn/haar leidinggevende.
– als er een ‘klik’ is en deze wordt benoemd en besproken door coachee en coach;
– als er ook vertrouwen is om samen te werken aan de gestelde doelen in een bepaalde tijdspanne; idem;
– als de coachee een keuze heeft uit diverse coaches en eventueel zelf kan bepalen met wie hij/zij in zee wilt en op basis van welke afspraken en coachvragen.
– als de coachee helder kan rapporteren over het resultaat van het coachingstraject; wat er is bereikt en hoe. Hiernaast kunnen vermelden wat de werkpunten voor de komende tijd worden.
– als de coach zijn/haar eigen mening naar de coachee kan verwoorden over het leerprcoes en de overige leeruitdagingen.
– etc. etc.

Je kunt spreken van een succesvol coachtraject is als alle partijen (coachee, leidinggevende, coach) zich kunnen vinden in de de eindconclusies.
Eerst individueel en later in gesprek met elkaar. Hiervoor zou een individueel scorelijst gebruikt kunnen worden.

Zeg wat je doet als coach (of wat je kunt bieden) en doe dit ook.
Leren kan alleen in vrijheid en behoeft voldoende leer-tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *