Wordt er met salarissen gerommeld?

Hoe zit het eigenlijk met salarissen in jouw organisatie? Mij bereiken nogal eens verhalen van jonge managers over oneerlijk loon. De beste onderhandelaar krijgt het hoogste loon, maar is niet per definitie de beste manager. Ook komt het voor dat mensen op basis van hun jaren in dienstverband hoge salarissen krijgen terwijl ze niet meer presteren
En bonussen? Die zijn onderhandelingsmateriaal geworden, maar is dat wel de bedoeling? Bonussen kreeg je voorheen voor een bepaalde prestatie. Nu zien we vaak dat ze mensen worden onthouden om arbitraire redenen.
Wordt het tijd dat we ons als samenleving eens gaan bezinnen op dit soort zaken?

4 thoughts on “Wordt er met salarissen gerommeld?”

Lucas van de weijer 14 jaar ago

Hoi,

Mijn ervaring is dat vooral in grotere bedrijven middelmaat wordt gestimuleerd. Lekker plakken op je plek en steeds vragen om een hogere beloning werkt bijna altijd. Management is vaak zwak als het op de direkte confrontatie met hun (hoog opgeleide) ondergeschikte gaat.
Ik strijd al jaren voor het onderscheid kunnen en durven maken. Waar zijn de ambitieuze jonge helden die aan zelfkritiek doen. Je bent pas echt een held als je kritiek weet om te zetten in een betere prestatie en niet als een verwend kind rekent op een vaste salarisverhoging omdat je nou eenmaal zo goed bent. Durf te spiegelen aan anderen en jezelf af te vragen of je er bovenuit steekt. Als dat zo is eis dan die bonus of verhoging of zoek lekker een andere werkgever.

Groetjes Lucas

Nicole 14 jaar ago

Een ideologisch stuk in een krappe arbeidmarkt met een vergrijzende samenleving. Daarnaast is studie en beroepskeuze nog steeds veelal een individuele keuze. Deze situatie helpt niet mee om aansluiting vraag  en aanbod op de arbeidsmarkt te reguleren. Hoe komt het dat Nederland op kosten van de samenleving massa's jonge mensen opleidt voor beroepen waarin geen vraag is? Waarom wel een stop voor de student medicijnen en niet voor de MBO student ICT of hospitality? Ongeacht hun interesse, wil, om te leren en louter op bais van een persoonlijk (niet op realiteit getoetst ) beroepsbeeld, kunnen jonge mensen instromen in het MBO en HBO. Competenties, zelfreflectie en wil om te leren zijn totaal geen issue bij instroom in het MBO en HBO. Dit is te wijten aan de huidige bekostigingsstructuur van het beroepsonderwijs. (instroom – en uitstroom bekostiging) . Als student hoef je je dus op geen enkele manier te kwalificeren in het huidige onderwijssysteem. Verander het onderwijssysteem en daag jonge mensen uit om het beste uit zich zelf te halen. Wellicht komt dan weer het tijdperk in beeld van jonge helden met zelfkritiek en vernieuwing.

Bert Overbeek 14 jaar ago

Welkom, Lucas…

Bert Overbeek 14 jaar ago

Jonge helden. Zijn ze  er nog? Ik lees hierboven toch wat feedback op jonge managers. Zijn die het daarmee eens of verdwijnen ze in de onderhandelingen over een hoger salaris?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *