NMI-certificatie bij mediation een lachertje?

Afgelopen week sprak ik een jonge beleidsadviseuze (ik noem haar Anna) in de trein. Ze was gecertificeerd mediator. ‘Maar’ zo zei ze, nog steeds als een Bokito nagloeiend van irritatie, ‘Ik ben nog steeds woedend.’ Wat was er aan de hand? Ze vond het een ‘waardeloze opleiding’  en daar had ze bij de NMI, een klacht over ingediend. ‘Ik heb absoluut niet het gevoel dat ik een volwaardig mediator ben, en dat ik dan toch een certificaat kan halen, dat slaat nergens op’

Afgelopen week sprak ik een jonge beleidsadviseuze (ik noem haar Anna) in de trein. Ze was gecertificeerd mediator.
‘Maar’ zo zei ze, nog steeds als een Bokito nagloeiend van irritatie, ‘Ik ben nog steeds woedend.’
Wat was er aan de hand? Ze vond het een ‘waardeloze opleiding’  en daar had ze bij de NMI, een klacht over ingediend.
‘Ik heb absoluut niet het gevoel dat ik een volwaardig mediator ben, en dat ik dan toch een certificaat kan halen, dat slaat nergens op’
Het bevestigde mijn denkbeeld dat keurmerken in de vrije trainings- en coachingsberoepen niet werken, maar dat punt laat ik nu maar even liggen. Ik vroeg door en kreeg een wonderlijk verhaal te horen. Eén van de twee opleiders (de cursus vond plaats in Hattem) was trainer bij Landmark, volgens Anna een nogal ‘sektarisch’ clubje.
‘Hij zat vol trainerscliché’s’ zei ze. Wie ergens weerstand tegen had, werd verteld dat hij zich maar eens beter in zichzelf moest verdiepen. Een man die net een eigen onderneming was begonnen, werd verteld dat hij te weinig onafhankelijk was en te snel in ‘de slachtofferrol’ kroop. Volgens Anna de grootst mogelijke onzin.
Waar het haar om ging was het volgende: er werden bijna therapeutische termen gebruikt om mensen te typeren. Iedereen leek een probleemgeval. Zij zelf nu toevallig net niet, maar zo’n 70% kreeg onzinnig pseudo-psychologische kritiek te horen.
Er werd te diep gegraven en sommige deelnemers raakten daar behoorlijk van in verwarring. Nazorg was er niet. Vooral daarvan werd Anna woedend, omdat er iemand volkomen in de war naar huis ging, hoewel hij wel slaagde voor zijn certificaat.
Hoort dit gegraaf  in een mediationopleiding? Welnee. Dit hoort in een training persoonlijke effectiviteit of in een zelfgekozen verdiepingstraining  En dan mag je hopen dat je een goede begeleider hebt, die begrijpt dat de psychoanalyse en Freudiaanse of Jung-achtige diepgraverij nogal omstreden zijn.
Het gaat me nu niet om Landmark. Het gaat me om trainings- en coachingsclubs die hun visie en stappenmodelletjes tot absolute waarheid verheffen en vandaar uit mensen gaan beoordelen, die hun denkbeelden nog helemaal niet hebben omarmd.
Dit kan erg ver gaan. Mensen krijgen beledigende dingen te horen die voortkomen uit een omstreden stappenmodel. Er wordt kwistig gestrooid met zinnen als ‘Je zit vast in je overtuiging’ en ‘Je neemt te weinig tijd voor meditatie.’ Ook worden er allerlei analyses losgelaten op deelnemers die hen in verwarring brengen. Nazorg ontbreekt. De trainer gaat naar huis, drinkt een borreltje en zwabbert verder naar een volgende opleiding. De deelnemer zit met de gebakken peren.
Ik heb er maar één woord voor: schandalig om zo je geld te verdienen! Dit soort goeroes moet verboden worden om op een dergelijke manier het imago van trainers en coaches te bevlekken. Weg ermee. Stink er niet in. En de NMI moet maar eens wat minder pront doen over gecertificeerde mediators! Want er zitten allerlei halfbakken mensen onder, die het predikaat ‘vakman’ pertinent niet verdienen.

18 thoughts on “NMI-certificatie bij mediation een lachertje?”

“Anna” 12 jaar ago

Hoi Bert,

Het is waar, het moest maar eens gezegd worden, bepaalde trainingen overgoten met een psychologische saus, verdienen het niet om gecertificeerd te zijn! Het kan mensen schade berokkenen meer dan dat de training had moeten opleveren. Een mooie uitspraak van jou vond ik dat in iedere methodiek wel iets goeds zit maar dat nooit één dé methodiek is. Mooi gezegd en waar!
Zie ook de uitzending van Zembla, “Gek van geluk”, 18-02-07.
jongebazen.nl goeie site overigens!
Groet, “Anna”.

Bert Overbeek 12 jaar ago

Erg leuk dat je reageert, trouwens. Ik vond het een bijzondere ontmoeting. Heb je trouwens gelezen dat ik een praachtige samenwerkingsmatrix heb ontwikkeld, om met elkaar de werkrelaties snel en veilig te kunnen bespreken? Niets zweverigs aan. Echt een uitvinding! Maar goed, ik hou op, anders denk je dat ik je alsnog wil ‘bekeren’.

Antwoord op Bert Overbeek
bert veltrop 11 maanden ago

Lijkt er wel op.

renzo verwer 12 jaar ago

Helaas, en dit is niet alleen voorbehouden aan trainingen. Er zijn ook bazen die personeel selecteren op basis van astrologie, er zijn collega’s die van mekaar eisen dat ze hun hele priveleven op tafel leggen etc etc.

Bert Overbeek 12 jaar ago

Je hebt gelijk, Renzo. Dat eisen staat me vooral tegen. Werkrelaties koppelen aan het arbeidsproces kan inzicht bieden. Wat is in de relatie nodig om tot een goede prestatie te komen? Dat zou de vraag moeten zijn. Ik ben er altijd een groot voorstander om persoonlijke ontwikkelingstrajecten uit mensen zelf te laten komen. Wil men naar de goeroe, dan is daar niets op tegen, maar waarom zouden bedrijven dat moeten betalen als het ze niet oplevert? In bepaalde coachingstrajecten komen mensen in een persoonlijke crisis terecht, die tot maandenlange uitval leiden kan. Dat kan gebeuren, hoor, en soms zelfs nuttig zijn voor het individu. Ik vind alleen niet dat bedrijven altijd maar voor die kosten moeten opdraven.
Mensen selecteren op astrologie is een lastige. In het buitenland worden mensen aangenomen of afgewezen op basis van hun handschrift. Competentieprofielen zijn ook lastige dingen, vind ik. Vaak speelt hier de subjectiviteit van de waarnemer een niet te onderschatten rol. Objectief zijn al deze middelen in elk geval niet.
Mensen typeren in één ondeelbaar ogenblik, is moeilijk. Er wordt naar mijn mening teveel in geïnvesteerd. Teveel, omdat al die assessments niet steeds tot het gewenste resultaat leiden. Dit moet maar eens goed doordacht worden. Wij hebben bij Jonge Bazen de mogelijkheid tot een column (zie boven). Ik nodig mensen uit om hun mening te geven over het onderwerp van werving en selectie. Daar zal wel weer veel reclame uit voortkomen, want naast jonge bazen zijn er ook veel consultants in onze lezerskring, maar als het ons verder brengt in de discussie, graag!

Leonie Linssen, coach 12 jaar ago

Ik was laatst op een debat tussen inkopers van coaches, de HR managers / directies en coaches. Het leukste wat ik daar hoorde was dat het belangrijk wordt gevonden dat een coach (en dat geldt denk ik ook voor trainers) niet een model of methode tot HET model of DE methode bestempelt en dat als de enige waarheid beschouwt. Nee, een goede coach weet van alles wel wat en gebruikt die methoden die aansluiten bij zijn client. Een zucht van verlichting, pffft. En daarbij gebruik je dan vaak je intuitie of buikgevoel… Heel wat anders dan een certificaat 😉

Koos Dulfer 11 jaar ago

Inzake het hoger beroep dat mijn ex vrouw tegen de kindtoewijzing bij mij als vader werd ingezet, stuurde de Rechter van het Hof Den Bosch ons naar een NMI gecertificeerde mediator, mw. mr. Leijnse-Kolk. Die bleek een oud Kinderrechter te zijn die er op die manier voor haar pensioen nog wat bijschnabbelt en een goede kennis van die Rechter uit Den Bosch te zijn, dus die rapporteerde zo terug naar hem dat mijn zoon tegen het advies van De Raad v.d. Kinderbescherming en het Franse ISS teruggestuurd werd naar zijn moeder. Nu gaat het weer even slecht met hem als voorheen. Klacht ingediend bij het NMI, na 8 maanden deed de Tuchtcommissie uitspraak: Hier gaan wij niet over omdat het een forensische opgelegde mediation is. Ging in beroep bij het Collega van Beroep van het NMI en die laat sinds mei 2007 niets van zich horen. De Minister van Justitie zegt: Tegen mediators die hun werk niet goed doen kan ik niets doen omdat dat onder de onafhankelijke stichting NMI valt.
Onze hele Rechtspraak valt uiteindelijk onder de Minister van Justitie, maar als een Rechter dat naar een mediator rangeert buiten de Rechtszaal, dan kan men doen laten wat men wil zonder enige controle van wie dan ook.
Rechters kunnen dus onderhands opdrachten plaatsen bij oude vriendjes die graag een graantje meepikken zonder dat onze Overheid daar verder nog enig vat op heeft en zo kan corruptie in de Rechtsgang ongehinderd plaats vinden.
Anderhalf jaar nadat mijn zoon teruggeplaatst is bij zijn moeder is overigens wel mijn wrakingverzoek ingewilligd en deze Rechter mr. PA.J.Th. van Teeffelen buitenspel gezet nadat ik bewezen heb dat zowel hij, als de NMI gecertificeerde mediator gelogen hebben.
Ondertussen gaat het daar nog steeds niet goed met het kind en dat heeft hij mede aan de NMI-gecertificeerde mediator te danken.  Kijk ook op:  www.mediation-last.nl

NMI-MEDIATORS??? OPLICHTERS!!!

Ten slotte, het NMI reageert nergens op.

Koos Dulfer      jacobus.dulfer@wanadoo.nl

Nico 9 jaar ago

Ook ik heb mijn vertrouwen gesteld in een NMI gecertificeerde mediator. Helaas bleek mevrouw Anneke Klopper zeer onprofessioneel en moest ik daar uiteindelijk nog een torenhoge rekening voor betalen. Ik ben opgelicht, maar kan er vervolgens weinig meer aan doen. Laat het bij deze een waarschuwing zijn voor éénieder!

Jitske van der Zwaag 9 jaar ago

Als bevoegd systeem- en traumatherapeut, als wel life-coach en trainer verbaas ik mij ook, dat mensen met hele andere disciplines dan in de communicatie, psychologie en/of gedragswetenschappen, binnen 6 dagen een NMI certificaat kunnen halen! De opleiding, die ik genoot, duurde geen 6 dagen, geen 6 weken, geen 6 maanden, geen 6 jaar, doch slechts 18 jaar, exclusief alle bijkomende cursussen, nascholingen en noodzakelijke zelfonderzoek.
En iedere keer wanneer men bij mij in de praktijk aanklopt met een innerlijk conflict of met een conflict met partner, werkgever of anders, buig ik diep voor de mens(en), die alle moed bij elkaar bijeen hebben geraapt om een derde hierin te raadplegen, ervoor uitkomen, dat ze het alleen niet meer redden.
Oprechte aandacht én kennis van zaken zijn van wezenlijk belang. Zich gesteund en gehoord voelen. Ik en de ander, beide partijen dus. Dat vergt van de mediator een open hart en een open mind. Dat leer je niet in 6 dagen, en zeker niet als het ego altijd al een grote plek heeft ingenomen.
De opleiding kost rond de 4.000,-. Alleen een snelle yup zal dus even binnen 6 dagen de opleiding langs roetsjen om vervolgens deze “investering” binnen een half jaar proberen terug te verdienen. Juist, ik hoor u denken: over de rug van de cliënt.
Mediators dienen gescreend te worden op hun werk- en  levenshouding. Dan is het geld, wat men eraan betaalt pas echt wat waard, ook al zal men in vele/sommige gevallen niet altijd het gelijk krijgen, wat men graag had willen hebben. Maar als het goed begeleid is door de de mediator, kan men er vrede mee hebben. En volgens mij is dat het doel van de mediator: aan beide kanten wat water bij de wijn kunnen doen.
Ik ben een voorstander van een kwaliteitslijst van welke discipline dan ook. Maneges worden door het blad BIT onverwachts bezocht en ze krijgen een eindcijfer op verschillende onderdelen, restaurants, hotels, allerlei voorzieningen, die te maken hebben met dienstbaarheid. Een mediator dient, in mijn ogen, het toppunt van dienstbaarheid te zijn. Zodra eigenbelang een rol speelt kan men niet meer objectief zijn en daar zijn cliënten niet mee gediend.

Antwoord op Jitske van der Zwaag
bert veltrop 11 maanden ago

Bij de mediator gaat het maar om 1 belang, makkelijk geld ”verdienen”.
Over de rug van altijd de zwakkere.

Jent Bijlsma/Patricia Becker/Tanja Nagel ex ceo GILISSEN BANKIERS.
Vriendjes die samen met hun macht zieke mensen kapot maken.

Colette Ebben-Pastoor 9 jaar ago

Bovenstaan verbaast me helemaal niets, er zijn maar heel weinig mediators, gecertificeerd of niet, die voldoende werk krijgen om ervaring op te doen. Om gecertificeerd  te blijven, moet je 2 (!!) afgeronde mediations doen per jaar…
Wij hebben regelmatig geheel gedesillusioneerde mensen aan de lijn die vragen voor onze hulp. Dan zijn ze doorgestuurd van de rechter naar bevriend gecert. mediator, vaak onvoorstelbare kneuzen. Als je een aantal trainingen hebt gedaan, dan moet je een (Kennistoets) examen passeren die werkelijk helemaal niets toetst, die niet kan worden ingezien ondanks de vele verzoeken, zelfs vanuit de overkoepelende organisatie. Kennistoets gepasseerd, dan kun je binnen de kortst mogelijk tijd gecertificeerd raken, indien je voldoende geld hebt, want duur is het wel! Zonder enig ervaring in het mediaten…
Wij zijn scheidingsmediator en doen er ongeveer 10+ afgesloten mediations per 2 maanden, alleen maar scheidingen. Dus voor ons is 2 een belachelijk aantal. Hoe krijg je dan ervaring in het herkennen van emoties. Ik denk ook dat je een bepaalde gevoeligheid en fikse dosis mensenkennis moet hebben, want anders lukt het gewoon niet.
Als mediator moet je wel continu alert zijn en vooral niet in de val lopen dat je gaat terugvallen op je eigen illussions de grandeur. Je moet continu kritisch met jezelf zijn en blijven.  Waarom ik mediator ben: Mijn trots als ik ex-paren vriendelijk naar elkaar toe naar buiten zie lopen, tevreden met onze/hun eigen oplossingen! Het is de reden waarom ik mijn werk geweldig vind en waarom ik zo ontzettend trots ben op onze cliënten.
 

 

werner 7 jaar ago

Mediation???een thuis cursus doen om dan voor 150euro p/u mensen finaal de vernieling in te helpen!!!
Mediation???mensen helpen uit de problemen te komen???
Mijn vriendin zit in een scheiding;midden in een rechtzaak waarbij de rechter mediation voorstelde.
Haar ex heeft haar op sluwe slinkse wijze haar twee kinderen afgepakt.
Als zij niet meewerkt met de mediation word dat tegen haar gebruikt.
Word zij als moeder die vecht voor het recht haar twee kinderen terug te krijgen en dus een kort geding tegen haar ex begonnen was omdat deze met leugens (die zij tijdens dit kort geding zou kunnen weerleggen) haar kinderen heeft ontnomen gewoon weg verteld door mevr.Anneke Klopper.dat zij per direct het kort geding moet stoppen.
Ja het kort geding die zij voor haar kinderen aangaat.
Zo niet dan stopt mevr.Klopper meteen met de mediation en zal het als tegenwerking gezien worden…
Dit is pure chantage van een moeder die al kapot was maar er nu waarschijnlijk nooit meer overheen komt.
Ik vind het gewoon misdadig dat zulke mensen uberhaupt maar de kans krijgen om alleen maar de diplomas er voor te halen.
Deze mevr.Klopper probeert te bemiddelen op een manier die alleen HAAR gunstig uitkomt.
Hoe kan je in godsnaam een voor haar kinderen vechtende moeder zeggen dat ze moet stoppen met knokken voor haar kroost,omdat dat als tegenwerking gezien word.
Waar halen ze het vandaan…
Is dit mediation???zo van, nou mevrouw geef uw kinderen maar op anders help ik niet meer.
Ik ben nog nooit zo woedend geweest.
Pure chantage voor 150euro p/u.(die dus ook betaald moet worden)
Met man en macht moet ik mezelf weerhouden om niet direct naar het kantoor van deze profesionele mediator te stappen want god sta me bij.
Afschuwelijk; gewoon mensonterend.
mediation wat een lacher.

Rik 6 jaar ago

Aan iedereen die iets van mediation wil weten of overweegt met een mediator in zee te gaan.
Hier een stukje kern van zeer veel op internet te verkrijgen informatie.
Zorg dat u goed beslagen te ijs gaat, met andere woorden, probeer eerst via de goede kanalen de voor u juiste informatie te verzamelen.
Ik begrijp heel goed wanneer een emotie al zo ver geëscaleerd is dat dit niet zo gemakkelijk is en u misschien wel te snel een beslissing neemt die helaas niet goed voor u zal uitpakken.
Mediation is een vak. ( alles hierover is op internet op te zoeken )
Het NMI ( Nederlands Mediation Instituut ) is op dit moment het instituut in Nederland wat probeert om door middel van geaccrediteerde opleidingsinstellingen met de bijbehorende examens en permanente educatie de kwaliteit van Mediators te waarborgen.
Maar net als in alle andere branches in de hele wereld zijn ook hier mensen/bedrijven ( klus bedrijven, schilders, autorijscholen, taxi’s, artsen, belastingadviseurs, advocaten, internet winkels en ga zo maar door ) actief die snel geld willen verdienen over uw en andermans rug.
Het is dan ook zeer belangrijk om altijd eerst een intake gesprek aan te gaan met een mediator, waarbij u eventueel kunt zorgen dat u een vertrouwenspersoon/adviseur meeneemt en probeert, nogmaals hoe moeilijk dat ook is, op uw gevoel af te gaan.
U bent namelijk NOOIT verplicht om met de eerste de beste mediator in zee te gaan, zeker omdat mediation ook altijd op basis van vrijwilligheid moet zijn.
Het principe van mediation is namelijk dat de partijen er samen uit proberen te komen onder begeleiding van een neutrale derde, de mediator als proces begeleider.
Een goede mediator is ALTIJD neutraal en onpartijdig en zal u nooit een goede afloop beloven, want dit is namelijk geen garantie.
Bij twijfel dus nooit doen.
Er is veel meer te vertellen over mediation, want het is een stuk professioneler dan u misschien wel denkt.
Daarom adviseer ik iedereen nogmaals zich eerst eens goed te verdiepen in het vak mediation.

Antwoord op Rik
bert veltrop 11 maanden ago

Mediation is geen vak maar kwakzalverij.
Slimme lieden die dit een vak zijn gaan noemen.

Antwoord op Rik
bert veltrop 11 maanden ago

De goede moet onder de kwade…….
Je moet wel openstaan voor degene die dit”vak”misbruikt om
eigen geldelijk gewin.
Diegene moet aangepakt kunnen worden, om te stoppen met dit ”vak”.
Dit gebeurt namelijk in alle branches, behalve bij mediation.
Vrijmetselaars zonder scheidsrechter.

ps, Rik,VOLGENS MIJ BEN JIJ GEEN SLECHTE MEDIATOR.

bert veltrop 12 maanden ago

Corrupte bende ,Tanja Nagel ceo Gilissen Bankiers,Patricia Becker,Jent Bijlsma Trickster.
Hebben mij monddood gemaakt,Was tijdens 20 jarig dienstverband voor AOV verzekeringen
onverzekerd,achtergehouden 4 jaar ,toen ontslagen.Wel al die jaren fors betaald en polissen in bezit.
Polissen bleken vals.Mis al 16 jaar 1000 euro netto per maand.Kan helaas nooit meer werken.
Pensioen bouw ik niet op,leef al 16 jaar van minimale uitkering.
Mediator deed zelfs aangifte tegen mij.
Kwakzalferij.

bert veltrop 11 maanden ago

ROELF ROGAAR/TON KOOMEN/BERNHARD THOLE /JOCHEM VAN DER KLEIJ/PETER KLIJN/HANS DE WOLF/GILISSEN BANKIERS hebben destijds geweten dat ik onvezekerd was. ONTSLAG 2002 en zoek het uit.
Geen uitkering ,geen pensioen opbouw.
16 ellende jaren om inkomen, zieker geworden, en dan omdat je alles wilt oplossen sturen ze
een corrupte mediator op je af. Deed aangifte tegen mij.
Conflict is alleen maar erger geworden.
Ze begrijpen ook niet onze wanhoop. Dreigen ALLEMAAL met aangiftes tegen mij..

Antwoord op bert veltrop
bert veltrop 11 maanden ago

Check altijd dus je collectieve verzekeringen die je bij je werkgever afsluit.
Polissen en betalingen zeggen niets.
Werkgevers misleiden de verzekeraar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *