Spiritueler, meer ontspannen, minder resultaatgericht (case)

Onze posting en het artikel van Ad Zijderveld in het Financieele Dagblad heeft de invloed van spiritualiteit in het bedrijfsleven ter discussie gesteld. Wat ons betreft is de discussie daarmee geopend. Dus…

…willen we graag weten hoe jullie er over denken. Ik zal een case introduceren. Bij een bedrijf in Nederland is een coach werkzaam die zijn medewerkers vanuit een boeddhistische levenswijze coacht. Daarbij draagt hij zijn denkbeelden over op de trainees. Die zeggen daarvan beter te presteren, maar dat blijkt niet uit hun resultaat. Ze hebben vooral een meer ontspannen werkhouding dan voorheen, maar de prestatie wordt er niet direct beter van.

De organisatie verwacht betere resultaten. Een van de trainees wijt dat aan de prestatiemoraal en vindt dat de verwachting op dat gebied wat lager mag. De cultuur is ziek, is zijn denkbeeld. Het marktmechanisme moet anders, het maakt mensen ziek. Hij wil daaraan zijn eigen bijdrage leveren. En heeft de indruk dat hij de organisatie daarmee een dienst bewijst.

De directeur is het zat. Hij vindt dat de coaching niet een betere medewerker oplevert. En anderen moeten een extra stapje doen, omdat de gecoachte medewerker zich nergens druk meer over lijkt te maken…

Wat moeten we hiermee?

8 thoughts on “Spiritueler, meer ontspannen, minder resultaatgericht (case)”

Willem Mastenbroek 13 jaar ago

Natuurlijk is de directeur het zat. "De cultuur is ziek. Het marktmechanisme moet anders, het maakt mensen ziek."  Hoe komt de medewerker daarbij?

En wat moet je met het idee dat het boeddhisme de manier is om daar wat aan te doen? Zijn er bedrijven bekend die daar veel baat bij hebben?

De reactie van de directeur is zeer voorspelbaar. Die gaat al gauw de kant op van: "Als je het hier zo akelig vindt kun je beter iets anders gaan zoeken bij een bedrijf met een filosofie die bij jou past."

Een meer geduldige directeur zal een keer de tijd nemen voor een goed gesprek. Als de medewerker zijn visie niet overtuigend kan staven dan zal de directeur hem waarschuwen hier niet mee door te gaan.

Tja, wat moet je anders? Je zet je baas behoorlijk klem met dit gedrag. Misschien goedbedoeld maar van goede bedoelingen kan je niet eten. Kan de medewerker het niet heel anders aanpakken? Yvonne Burger heeft 6 speltips voor de medewerker in: Hoe maak ik mijn organisatie menselijker via mijn baas?

Mei Lan Tan 13 jaar ago

Hier lijkt een tegenstelling te zijn: coaching vanuit een boeddhistische levenswijze en prestatiegerichte coaching.  Die tegenstelling hoeft er niet te zijn.

Zeker, boeddhisme  heeft onthechting als manier om (onnodig) leed te voorkomen/verminderen in het vaandel, maar het biedt ook een handreiking voor het krijgen van meer focus, vanuit een 'open' geest. Hieronder versta ik: geen verstrooide, versnipperde aandacht, reagerend op veel impulsen, maar selectief de aandacht richten op een zelf gekozen punt of doel. Focussen maakt mensen krachtig. Het hangt er maar van af of de medewerker ook kiest voor het bereiken van de prestaties die van hem verwacht worden.  Als directie en medewerker niet op één spoor zit zal niet alleen de coach, maar ook de betreffende medewerker geen lang leven bij de organisatie beschoren zijn. Dit ligt alleen niet aan de wel of niet boeddhistisch georienteerde coaching, maar aan het hebben van verschillende, tegenstrijdige doelen.

Mei Lan Tan

Bert Overbeek 13 jaar ago

<p>Tegenstrijdige doelen komen voort uit slechte afspraken en bovendien uit onduidelijkheid vanuit de coach die niet direct zijn belief op tafel gooit. Dat verkoopt namelijk niet. Hij doet het anders. Gebruikt de taal van de zakenman en wendt voor dat zijn doel en dat van het bedrijf op één lijn zitten. Dát is de praktijk!
Medewerkers worden betaald voor een dienst. Daartoe moeten ze goed opgeleid zijn. Indien ze zich willen verdiepen en daarmee op een ander spoor komen dan de organisatie, dan lijkt het trekken vande juiste consequentie van belang.
Welke consequentie? Weggaan. Niet blijven teren op de zak van een club die je principieel verwerpt. Dat is meer dan niet op één spoor zitten. Dat is leven in een biotoop die de jouwe niet is. En dan past het -en dat zal boeddhisten aanspreken-  om je angst te overwinnen en te vertrekken.</p>

René Wientjens 13 jaar ago

ik deel de zienswijze van Bert. Als coach heb je de verplichting om samen met de leidinggevende en de coachee vast te stellen, wanneer het coachingstraject geslaagd is. Deze meetlat blijft dan ook overeind staan, tenzij er zeer dringende redenen zijn om ze aan te passen, maar dan ook weer in overleg en overeenstemming met de opdrachtgever.

Ten aanzien van de aanpak, vind ik dat het niet hoeft het zo te zijn dat de coach zijn geloof pro-actief moet melden aan de opdrachtgever.
Natuurlijk zal de opdrachtgever willen weten op welke wijze de coach zijn/haar werk doet, en dit hoort dan ook in een voorgesprek met de opdrachtgever aan bod te komen. Een goede coach kent namelijk goed zijn/haar eigen overtuigingen en normen en waarden en zal deze ook bewust inzetten in de coaching, maar ook in de voorbesprekingen en de intake.Dan komt niemand voor verrassingen te staan.

in dit geval lijkt het dat de afspraken missen en dus zal de medewerker bij veranderende inzichten ook zelf conclusies moeten trekken en uit één van de volgende drie opties moeten kiezen: meegaan in de bedrijfsaanpak. veranderen van die aanpak of afscheid nemen.

Karin Boelhouwer 13 jaar ago

Directeur is jaloers op ontspannen werkhouding en verdient ook coaching. Reken maar dat de resultaten omhoog schieten………..;)

Bert Overbeek 13 jaar ago

Vind ik iets te optimistisch, Karin, na wat ik zoal gezien heb de afgelopen jaren. Een ontspannen werkhouding leidt volgens mij niet per definitie tot een beter werkresultaat. Het is een aanname. Misschien kan je eens toelichten waarom jij denkt dat dit zo is.

Karin Boelhouwer 13 jaar ago

OK, misschien wat kort door de bocht. Desalniettemin is dat wat ík heb gezien de afgelopen jaren! Minder (in)spanning, meer werkplezier en creativiteit in het werk. Dát leidt tot die betere resultaten. Lees Csikszentmihaly (o.a. Flow in zaken) en je vindt een onderbouwing. Natuurlijk zijn er daar meer van, die je vast zelf ook kent.  Mogelijk roept de term "ontspannen werkhouding" teveel associaties met lichamelijke houding, terwijl het natuurlijk om de geest gaat.

Bert Overbeek 13 jaar ago

Leuk. Het komt kennelijk beiden voor. Dat verbreedt de blik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *