Rubriek: Operationeel leiderschap

Werkt coachend leiderschap in een ritselcultuur?

Nemen en geven heeft op de werkvloer een hoge waarde. Managers noemen dit nogal eens -en niet geheel onterecht- de ‘ritselcultuur’ die vooral in onregelmatig werk de kop kan opsteken. Medewerkers in de uitvoering ruilen diensten met elkaar, ‘matsen’ elkaar zodat de een een uurtje eerder naar huis kan of de ander in werktijd naar de tandarts.

Boek van de week

Drie praktijkklachten over HRM

Ik hoor nogal eens kritiek in mijn werk op P&O-afdelingen, beter bekend onder de naam HRM. Die kritiek komt neer op de volgende punten.

1. Betweterigheid. HRM vertoont domineesgedrag.

2. Ze geven ongevraagd advies. Dat geeft een rotgevoel. Alsof je het altijd verkeerd doet. Ik hoorde ooit iemand zeggen ‘Als ik advies wil, rammel ik wel met de mestemmer’.

3. Ze hebben een specifieke visie die niet altijd strookt met wat wij willen. Alsof wij zelf geen visie zouden hebben.

Herkenbaar, dit verwijt van arrogant HRM-gedrag?

Vacatures

Clustermanager Sociale Dienstverlening (Hoofddorp)

Cluster Sociale Dienstverlening (SDV) werkt samen met de clusters Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) en Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) aan de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Coach de medewerker in zijn eigen taal

Operationeel leiding geven is een combinatie van aandacht geven, goed communiceren en confronteren als het nodig is (en dat laatste kan alleen maar als je weet wat iemand zoal doet in zijn werkuitvoering). Ook hier speelt de aandachtsfactor een rol. Iemand die een moreel oordeel heeft over de informele sfeer op de werkvloer, kan maar beter geen operationeel leidinggevende worden. 

Leiderschap en het informele gesprek

Je kunt moeilijk onderschatten hoe belangrijk het informele aspect voor mensen in de uitvoering is. Het is vaak een toegevoegde waarde aan hun niet altijd even boeiende werk. Vooral bij dat laatste staan hun teamleiders te weinig stil. Sommige leidinggevenden lopen langs hun medewerkers alsof ze er niet staan. Dat wordt ze niet in dank afgenomen.

Moeten managers meedoen met medewerkersfeestje?

Een medewerker van een frisdrankenfabriek zei onlangs tegen me: ‘Als werk niet zo boeiend is, dan moet je dat een beetje leuk maken. Dan doe je door een grapje op zijn tijd, door je collega’s te feliciteren met verjaardagen, door met elkaar over sport of over de kapper te praten, iemand te groeten wanneer je hem tegenkomt of door het werk een andere invulling te geven. Als iemand verliefd is of in de problemen zit, is het volkomen normaal om daar tijd voor te maken tijdens het werk. ‘

Werkvloer heeft hekel aan carrierejagers

Carrieremakers worden op de werkvloer vaak minder gewaardeerd dan in de managementlagen. Het samen een klus klaren is belangrijker dan opklimmen in de hierarchie. Het woord ‘streber’ heeft hier zelden een positieve klank. Dit is een interessant gegeven. Gedreven gedrag wordt nogal eens gezien als overdreven gedrag. Iemand die ambitieus is, werkt automatisch ook aan de relatie  met zijn superieuren. Dat heet op managementniveau netwerken, maar in de operatie wordt het maar al te vaak gezien als ‘een wit voetje halen’. Buig dat maar eens om! 

Precies doen wat ze vragen

Bert Overbeek (www.pitchersupport.nl) schrijft een reeks artikelen over ‘de verrukkelijke werkvloer’. In deze aflevering stelt hij: ‘De meeste medewerkers willen graag werken. Je moet werken voor je brood; dat is ook onder de meeste medewerkers een ongeschreven regel. Maar er is een valkuil. De valkuil is: ‘Ik doe mijn werk en verder niets.’ De betrokkenheid bij het werk beperkt zich dan tot dat deel dat men zelf tot de taken rekent.’ Managers worden er maar moe van.

 

Operatie heeft eigen normen en waarden, meneer de teamleider!

 

Wat interesseert medewerkers nou eigenlijk? Een onontkoombare vraag voor verandermanagers, consultants en change agents. Te vaak staan ze te weinig stil bij de ‘taal’ die de medewerker spreekt. Ze proberen het te doen met hun academische jargon en redden het niet. Omdat ze vergeten te groeten, geen aandacht hebben voor het praatje pot, voor de normen en waarden waarmee hij de strijd wil aanbinden. Bert Overbeek doet een poging een aantal verschijnselen van de heerlijke werkvloer te bundelen, en roept op tot nader onderzoek.