Seksualiteit en werk (13): Intimiteit met partner van je baas

Henk heeft nooit problemen met zijn homoseksualiteit gehad; Zijn vriend Tim heeft echter een lastig  ‘outcomingstraject’ doorgemaakt, toen hij zeven jaar geleden zijn ex-vrouw verliet om met Henk samen te gaan leven. ‘Ik heb hem voorgesteld dat hij eens met jou moet praten, Henk.’ Henk vindt het geen goed idee.

Henk is leidinggevende bij de politie. Hij woont samen met zijn vriend Tim, die werkzaam is als chef bij een bierbrouwer. Henk heeft nooit problemen met zijn homoseksualiteit gehad; Tim heeft echter een lastig  ‘outcomingstraject’ doorgemaakt, toen hij zeven jaar geleden zijn ex-vrouw verliet om met Henk samen te gaan leven.

Nu is er bij Tim een man komen werken die in een vergelijkbare situatie zit als Tim tijdens zijn outcoming. Hij voelt zich verward, omdat hij nog wel van zijn vrouw houdt maar heeft opgebiecht dat Tim iets in hem losmaakt. Tegen Henk zegt hij eerlijk dat hem dat vleit, maar hij wil er integer mee omgaan want Tim heeft geloofsbezwaren tegen homoseksualiteit.

‘Ik heb hem voorgesteld dat hij eens met jou moet praten, Henk, want jij bent goed in dit soort gevallen’  Henk vindt het geen goed idee en vindt dat Tim zakelijker en afstandelijker had moeten reageren. ‘Door met hem over deze dingen te praten, ga je iets aan dat niet bij je rol als manager hoort. Hij voelt iets voor je. Daar moeten jullie het helemaal niet over hebben.’

Tim schiet in de lach en zegt dat Henk jaloers is, maar Henk vindt echt niet dat het kan. Wat vinden jullie?

5 thoughts on “Seksualiteit en werk (13): Intimiteit met partner van je baas”

Peter 17 jaar ago

Het verhaaltje is niet helemaal duidelijk, want er staat dat Tim, de vriend van Henk, geloofsproblemen heeft met zijn homosexualiteit. Dan lijkt het me lastig om met zo’n iemand samen te wonen.
Afgezien daarvan vind ik het niet verstandig om één van je medewerkers met problemen, van welke aard dan ook, naar je partner te verwijzen. Je moet voorkomen dat je als manager in een vreemde spagaat terecht komt. Uiteraard kan je ook op persoonlijk vlak best iets voor je medewerker betekenen, een goed gesprek, een luisterend oor kan al veel doen. Maar je moet er wel voor zorgen dat je geen partij wordt. Tim doet er beter aan zijn medewerker verder te helpen door hem te verwijzen naar een goede hulpverleningsinstantie of naar het maatschappelijk werk van zijn bedrijf.

Lindy 17 jaar ago

IK vind het zeker wel de taak van de manager om te zorgen dat mensen goed in hun vel zitten. Door iemand te steunen bij persoonlijke problemen doe je dat. Het moet echter niet te persoonlijk worden: de manager heeft inderdaad als taak om iemand door te verwijzen naar een psycholoog, bedrijfsarts, ervaringsdeskundige of iemand anders. Het is echter niet slim om daarvoor je partner te nemen, omdat het dan toch te persoonlijk wordt, zeker wanneer iemand gek is op de ander. Dan raken de lijnen te veel verstrikt. Ik zou als ik Tim was zijn medwerker naar een andere persoon of instantie doorverwijzen.

Elios 17 jaar ago

Eens met de vorige sprekers. Mijns inziens moet je als manager zeker open staan voor dit soort gesprekken, maar…………..NOOIT doorverwijzen naar je partner of eigen vriendenkring, maar eerder naar een maatschappelijk werker of psycholoog. En in dit geval is het extra precair door de gevoelens van de medewerker voor de leidinggevende en kan ik me voorstellen dat je de rest van de begeleiding meer dan ooit uit het persoonlijke haalt en dus aan een externe partij overdraagt.

esra 17 jaar ago

dit is echt stom…
mensen gaan dood van de honger..adopteer iemand, doe iets nuttigs. lees boeken van jozef rulof

esra 17 jaar ago

of niet….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *