Tag: Jongebazen

De dinsdagochtendmeeting, een vreemd fenomeen

Elke dinsdag is het weer prijs. Meteen om half negen schuift al het personeel aan op een van de verkoopvloeren om deel te nemen aan de dinsdagochtendmeeting. De meeting is bedoeld om het personeel op de hoogte brengen van de gang van zaken op managementniveau en om hen mee te laten praten en denken over de te volgen koers. Een goed initiatief: elkaar op de hoogte houden van de wekelijkse beslommeringen en met elkaar denken over de toekomst.

Bedrijfsfeestjes: Wilde muziek of weer dat akelige netwerken

Gisteren las ik in de krant dat de medewerkers van bedrijven in deze periode vaak onthaald worden op feesten, partijen, recepties etc. Dat vindt men allemaal OK zolang dit maar niet ten koste gaat van het kerstpakket. “Eerst het kerstpakket! Dan zien we wel weer.” Lekker inhalig en instrumenteel!