Tag: Hardnekkige patronen

Nu even niet?! Ik ben aan het lunchen…

In de meeste bedrijven geldt officieel een lunchpauze van een half uur. De medewerker heeft recht op dit half uur pauze en deze pauze wordt niet betaald. Nu valt het me op, dat bedrijven heel verschillend omgaan met het idee van zo’n pauze. Behoort de lunchpauze tot de eigen tijd van de medewerker, of mag je hem of haar tijdens de lunch gerust lastig vallen met telefoon, of inhoudelijk werkgerichte vragen (…scheelt weer tijd…). Dat laatste doen directeuren vaak.

Dames, tieten vooruit (2) – monoculturele melodieën

In maart vulde ik een blog met mijn visie op de wijze waarop we in Nederland structureel meer vrouwen aan de ‘top’ kunnen krijgen. Daarna verzamelde ik diverse artikelen die rond dit onderwerp gepubliceerd werden. Wat in het oog springt, is dat mannen en vrouwen ieder een eigen melodie zingen. Verder zingen we in Nederland al minstens 20 jaar dezelfde melodie.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Vacatures

De vacatures kunnen niet worden ingeladen.

Advertorial

Managers willen het gewoon niet zien!

Soms zijn er mensen die je opeens verbazen en iets weten te raken. Mensen waarvan je het op het eerste gezicht helemaal niet verwacht. Zoals ook in onderstaand filmpje.

Talent ontdek je niet als je, zoals veel bazen, mensen in hokjes plaatst.  Als je vasthoudt aan een beeld dat je van iemand hebt en de persoon een etiket opplakt. Alleen maar om het voor jezelf overzichtelijk te houden. Want bazen vinden het vaak maar wat lastig om te merken dat mensen iets kunnen wat afwijkend is van het normale en daar zelfs enorm goed in zijn. Want als je dat eenmaal weet dan moet je er iets mee. Dus dat voorkomen veel bazen liever. Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg lijkt het credo. Of zijn er jonge bazen die echt open staan voor onverwacht talent en dat zelfs aanmoedigen? Dan hoor ik graag hoe ze dat doen!

Vergaderingen? Vreselijk!

Vergaderingen zijn nog altijd een bron van ergernis. Mensen komen te laat. De mobiele telefoons gaan af. Maar erger dan dit is het oeverloze profileergedrag van sommigen. Zij zien vergaderen als het podium waarop ze hun ambities kunnen realiseren. Beminnelijke mensen veranderen plotseling in heethoofdige vuurvreters, die geen onderwerp over laten vliegen.

‘Wat zullen we doen met de cursusafspraken?’ (Casus)

Van tijd tot tijd maakt een groot horecabedrijf met verschillende filialen een thema belangrijk voor zijn medewerkers. Service bijvoorbeeld. Uit landelijk marketingonderzoek komen gegevens voort, waaruit blijkt dat klanten niet tevreden zijn over de serviceverlening van het bedrijf. Dat moet dus beter, besluit de directie, die terecht vindt dat je je daardoor onderscheidt.