Vrouwen en mannen: gelijkwaardig maar niet hetzelfde…

Al een paar jaar liep ik met de vraag rond of man-vrouw-verschillen invloed hadden op werkgedrag. En wat doet een schrijver dan? Juist, hij schrijft er een boek over. Dat boek is deze week verschenen. Ik heb zelden zoveel plezier beleefd aan het schrijven van een boek. En ontdekte gaandeweg dat je als manager, trainer of coach erg veel kan hebben aan inzicht in de biologische en cultuurbepaalde verschillen tussen de seksen.

Ik had heel wat vragen, waarop ik een antwoord vond. Komen mannen inderdaad van Mars en vrouwen van Venus? Zijn vrouwen de engelen van deze wereld, zoals hoogleraar De Kruijff beweert in zijn boek ‘Typisch testosteron’? Roddelen vrouwen meer dan mannen? Zijn mannen gevoeliger voor status dan vrouwen? Denken mannen tijdens vergaderingen meer aan seks dan vrouwen? Is focus op het brein voldoende om de menselijke geest te begrijpen, of moeten we ook kijken naar genen en hormonen? Waarom is het belangrijk om als manager te vertellen dat je veel kinderen hebt? En hoe zit het eigenlijk met glazen plafond?

Al deze vragen komen langs in mijn boek. En ik vond er door talloze kroeg- en kantoorgesprekken en ook door bestudering van de moderne literatuur heel interessante en vaak ook grappige antwoorden op. Daarbij dacht ik na over een leuke manier van opschrijven. Geen dik boek met droge theorie, maar een vlot leesbaar boek met veel voorbeelden, onderzoeksgegevens en zelfs een kort verhaal.

Een dergelijke presentatie is behalve leuk voor de schrijver ook altijd een beetje gewaagd. Je moet maar afwachten of lezers een boek dat niet heel traditioneel is opgezet ook accepteren. Maar de reacties zijn positief, met name op het gedeelte over ‘hormonenmanagement’. Ik denk omdat de informatie die ik tegenkwam mensen interesseert.

De groepsdynamiek in mannen-, vrouwen- en gemengde teams is een ander punt waarop ik goede reacties krijg. Waarschijnlijk omdat daar in managementliteratuur veel te weinig aandacht voor is geweest. Er is sprake van een neiging om de verschillen tussen mannen en vrouwen weg te stoppen. Natuurlijk heeft dit te maken met de discussie over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In mijn optiek is daarover echter geen discussie nodig: mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Maar niet hetzelfde. En dit blijkt ondermeer wanneer je naar de beroepenlijsten van het Centraal Bureau van Statistiek kijkt. De percentages liegen niet. Het aantal vrouwen in sociale beroepen is veel groter dan het aantal mannen, die op hun beurt weer sterk vertegenwoordigd zijn in technische, logistieke en fysieke beroepen. Zulke verschillen zie je ook in management- en ondernemersberoepen.

Het is allemaal boeiend en intrigerend. Ik heb dan ook enorm veel plezier beleefd aan het schrijven van ‘Mannen en/of vrouwen’, dat als ondertitel meekreeg ‘Diversiteit op de werkvloer’. Het kan gezien worden als een aanvulling op ‘Mannen komen van mars en vrouwen komen van venus’. Er is een verschil: dit gaat over management en gedrag op de werkvloer. En wie zou hebben kunnen denken dat dat ook gevoed wordt door geevolueerde voortplantingsmechanismes en genenreproductie?

Ik ben een stuk wijzer geworden van het schrijven van dit boek; ik hoop dat je dit gevoel ook krijgt als lezer.

https://www.managementboek.nl/boek/9789492221377/mannen-en-of-vrouwen-bert-overbeek

Bert Overbeek is al meer dan 22 jaar trainer en coach en heeft zowel op nationaal als internationaal niveau gewerkt bij ongeveer 50 organisaties. Hij heeft verschillende train-de-trainers en coach-de-coaches gegeven. Hij geeft lezingen over werken in de digitale tijd, training/coaching en het brein, en diversiteit. Hij schreef verschillende boeken, waarvan er drie in de top 10 van Managementboek belanden. 

3 thoughts on “Vrouwen en mannen: gelijkwaardig maar niet hetzelfde…”

Mauritz.A.Noppe 3 jaar ago

Human Relations Management in augmented reality….dat kunnen we te veel waarnemen in kantoorlandschappen en managementteams. Micro-rattigheidstechnieken zijn daar nooit weg..en al te vaak is er een hofhouding omringd door voldoende marionetten .Vrouwen hanteren een repertorium van ondermijningstechnieken. De ene speelt de heks of de bitch, de andere faciliteert geruchten en verdachtmakingen naast konkelen en samenzweren .Eerlijkheid, helderheid en fair-play zijn heel ver te zoeken in die arena ! Hoe dergelijke abjecte organisatie-cultuur zich kan ontwikkelen is niet altijd duidelijk.

Sven Vrebos 6 maanden ago

interpellerend wat docent Noppe voorhoudt maar toch in sterk gefeminiseerde werkkringen is het werkklimaat en bedrijfscultuur vaak verre van billijk én zakelijk.Dit is opvallend zo in de ziekenhuizen, zorginstelilingen en het onderwijs.Misschien is de import en referentie van de gezinsproblemen een barrière om problemen grondig en zakelijk uit te lijnen. Dialoog evolueert al vlug in een dispuut over details en sentimenten en ressentimenten.

Frederik Teugels 4 maanden ago

Het werkklimaat in overgefeminiseerde sectoren zoals mode, zorginstellingen en onderwijs.Het lijken wel broedplaatsen voor geruchten, rivaliseren en verdachtmakingen. Die geruchten zijn vak ongekontroleerd, meestal mondeling verspreid en onbevestigd
Roddelen is te vergelijken met het eten van chocolade. Ze zijn beiden verslavend en je voelt je er nadien goed bij. Schuldgevoelens ontwikkelen deze medewerkers niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *