Loyaliteitsconflict: getuigen voor je ex-werkgever?

Een lezeres, ik noem haar Monique, benaderde mij met het volgende dilemma. Zij is door een voormalig werkgever opgeroepen om te getuigen in een rechtzaak die dit bedrijf heeft aangespannen tegen een leverancier. Het betreft een al jaren slepende kwestie, die dateert uit de tijd dat Monique nog bij dat bedrijf werkte. Monique zit ermee in haar maag.Enkele jaren geleden is onenigheid ontstaan over de geleverde grondstofkwaliteit en dit is uitgegroeid tot een conflict dat nu via de rechter wordt uitgevochten.
Monique heeft destijds bij levering gewezen op de slechte grondstofkwaliteit, de mogelijke gevolgen daarvan en het advies gegeven de grondstoffen direct retour te sturen.  Haar werkgever heeft dit in eerste instantie naast zich neergelegd en de producten gewoon verwerkt. Totdat er klachten kwamen uit de markt, vergezeld van de nodige schadeclaims. Toen heeft haar baas alsnog bij de leverancier aan de bel getrokken, maar deze gaf niet thuis.

Nu, jaren later, is nog steeds de vraag wie verantwoordelijk is voor de schadeclaims uit de markt en daar gaat deze rechtzaak over. Monique is opgeroepen om voor haar ex-werkgever te getuigen, om aan te tonen dat hem geen verwijt te maken is en dat de schuld toch echt bij de leverancier ligt. Monique vindt dit lastig. Haar mening is namelijk, dat de grondstoffen weliswaar slecht van kwaliteit waren, maar de problemen zijn ontstaan doordat haar werkgever deze tegen beter weten in heeft verwerkt alsof er niets aan de hand was. De klachten die hierna zijn onstaan waren dus te verwachten en hadden voorkomen kunnen worden als de grondstofpartij was teruggestuurd naar de leverancier.

Monique staat nu voor een lastig dilemma. Er wordt gevochten om de schuldvraag en zij wordt geacht mee te werken en de schuld naar richting de leverancier te schuiven. Daarmee zou ze loyaal zijn naar haar voormalig werkgever. Maar haar rechtvaardigheidsgevoel zegt iets anders. Heeft iemand tips hoe zij dit kan aanpakken?

Carry Lemmen www.soulimpulse.nl

5 thoughts on “Loyaliteitsconflict: getuigen voor je ex-werkgever?”

Hans Rutteman 11 jaar ago

Monique kan haar ex werkgever informeren over de inhoud van haar getuigenis. Daarbij geeft zij aan wat er feitelijk is gebeurd. Misschien zijn er documenten die haar lezing bevestigen. Het is de vraag of de werkgever haar dan nog als getuige wil. Een stap verder gaat Monique wanneer zij (ook) de advocaat van de leverancier benadert. Dat komt m.i. sowieso pas im frage als de werkgever haar als getuige afwijst.

Tamis Kwikkers 11 jaar ago

De vraag of ze voor de ex-werkgever getuigt of juist niet hangt af van wat er gevraagd wordt. Monique kan en moet zich beperken tot feitelijkheden. Ze draagt bij aan het ontwikkelen van de schuldvraag. Als haar ex-werkgever de verkeerde vragen stelt kan het tegen hem werken, als  de grondstoffen leverancier de goede vragen stelt kan dat voor hem werken. Zoals Hans al stelt is het goed dat ze over haar insteek duidelijk is.

Carry Lemmen 11 jaar ago

@Hans en @Tamis : Monique is al opgeroepen door de rechtbank, dus ‘ervan afzien’ kan niet meer, evenals ‘vooraf’ haar insteek duidelijk maken. Haar loyaliteitsconflict gaat daar juist over: Monique voelt zich voor het blok gezet en is bang dat haar voormalig werkgever achteraf zal vinden dat zij hem met haar getuigenis een hak zet. Tegelijkertijd wil zij eerlijk zijn.   

Hans Rutteman 11 jaar ago

Voor zover mijn kennis van rechtszaken strekt, staat een getuige onder ede bij het afleggen van verklaringen en het beantwoorden van vragen. Het gaat om waarheidsvinding. Monique wordt daarmee dus geholpen in haar streven naar eerlijkheid. De casebeschrijving vermeldt niet of de werkgever haar gepolst heeft. Als dat niet het geval is en M. pas bij de oproep door de rechtbank geïnformeerd werd over deze zaak dan behoeft Monique zichzelf weinig verwijten. Zij heeft indertijd aan de bel getrokken. Wie er in deze zaak de meeste blaam treft, is nu aan de rechter om uit te maken. En het loyaliteitsconflict: dat is m.i. een persoonlijke keuze. Er zijn mensen die door dik en dun voor hun vrienden (en werkgever?) gaan, los van de streken van deze lieden. Loyaliteit en eerlijkheid staan m.i. vaak op gespannen voet, ik denk aan Pontius Pilatus. Kiezen betekent vuile handen maken en niet kiezen ook.

Renske 11 jaar ago

Vraag me af of alle info wel in deze case gegeven wordt maar reageer dus op de tekst die gegeven is. Als Monique officieel opgeroepen is dan zal ze moeten verschijnen. In haar plaats zou ik gewoon de waarheid vertellen en niet nadenken over de gevolgen voor de ex-werkgever. Als die de advocaat niet goed heeft ingelicht over haat bericht destijds of de advocaat dat naast zich heeft neergelegd, is dat hun probleem. Met haar getuigenis kunnen ze in ieder geval aantonen dat de partij die geleverd was niet de juiste kwaliteit had. Dat als gevolg van haar getuigenis de rechter eventueel (naar mijn idee wel) bepaald dat het bedrijf de stoffen niet had moeten verwerken en dus zelf verantwoordelijk is voor de slechte kwaliteit van eindproducten is het risico dat ze lopen. Zou in haar geval zeker nooit iets gaan verzwijgen, daar kan ze alleen maar problemen (wettelijk of persoonlijk)mee krijgen mocht een andere ex-collega dat wel uitspreken. Neem aan dat ze niet hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld (door ex-werkgever)voor het verwerken van slechte gronstoffen en ook niet als enige verantwoordelijk was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *