Span of control en aandacht

Jean is manager van een afdeling waar zo’n tachtig mensen werkzaam zijn. Eén van de klachten vanuit het magazijn is, dat hij zijn mensen nooit bezoekt en geen aandacht heeft voor wat er speelt. Als de output achterblijft, dan komt hij wel brullend de werkvloer op.

Hij verkondigt dan luidkeels dat de KPI’s niet gehaald zijn en eist bijkans dat dit snel, binnen een week, rechtgetrokken wordt. De twee teamleiders die onder hem functioneren, hebben zijn gedrag overgenomen. Opvallend is dat er binnen deze club vooral over de inhoud van het werk wordt gesproken en nooit over de wijze waarop men elkaar aanspreekt en met elkaar samen zou kunnen werken. In dat laatste geloven de medewerkers overigens ook niet meer. Wanneer je ze spreekt, vertellen ze over de goede ideeën die ze hebben ingeleverd en dat daar nooit wat mee is gebeurd. Een antwoord bleef uit. Daarom leveren ze hun brainwaves maar niet meer in. Wanneer de ideeën worden geopperd tijdens een teamoverleg wordt nooit teruggekoppeld hoe men daarmee binnen de organisatie is omgegaan. “We doen gewoon ons werk en ook iets extra’s als het moet. Maar het plezier is er wel af, want meedenken wordt nooit gehonoreerd!”

De manager in deze case heeft diverse opleidingen gevolgd over leiderschap en cultuur. Eigenlijk baalt hij zelf van het feit dat hij zo weinig een praatje maakt met de mensen in de magazijnen. Hij agendeert het wel wekelijks, maar wordt vaak weggeroepen voor ingelaste vergaderingen. Naast zijn eigen functie is hij verantwoordelijk voor een groot deel van het ARBO-beleid op de locatie waar zijn afdeling is gehuisvest. In totaal werken er zo’n 500 mensen bij heel verschillende afdelingen. Hij is niet de enige manager binnen dit bedrijf die de afgelopen jaren extra taken toegeschoven heeft gekregen. Taken die bij HR of een andere afdeling thuishoren zijn, nadat er afscheid is genomen van mensen, toebedeeld aan een aantal managers. ‘Nee’ zeggen tegen die extra taken is ‘not done’. Ze zijn vaak een aantal dagen per week weg van hun afdeling. Over de vraag hoe het staat met zijn span of control heeft Jean nooit nagedacht. Hij vindt dat alles goed gaat. Hij vindt het normaal dat hij van hot naar her rent. En dat jaar in jaar uit. Ja. alles gaat goed. Jean is in control.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *