Praktijkjongen Cruijff legt zwakte bloot van modern management!

Op7 februari 2012 kreeg Cruijff uiteindelijk gelijk. Waardoor Van Gaal’s benoeming  nietig is verklaard. Ik behoor tot de mensen die Cruijff fantastisch vinden en een diep respect hebben voor Van Gaal. Ze lijken me allebei niet gemakkelijk, maar hun status rechtvaardigt dat. Wie Ajax en Barcelona achter zijn naam heeft staan, heeft iets gepresteerd.

Maar Cruijff en van Gaal samen, weten we allemaal, dat wordt niets. Daarom klopte het niet dat 4 van de 5 commissarissen van Gaal benoemden, buiten Cruijff om. Je had iedereen kunnen benoemen, maar niet van Gaal, wiens gespannen verhouding met Cruijff een publiek geheim is. Het was een politieke uitdaging aan het adres van de man die ooit de beste voetballer van de wereld was, en die man laat nu eenmaal niet met zich sollen.

Op een dieper niveau speelt er iets dat ook in andere organisaties speelt: de strijd van mensen (vaak bedrijfseconomisch gevormd) die vanuit managementabstracties denken versus de mensen die zich in de praktijk bewezen hebben.

Steven ten Have en de zijnen benaderen Ajax vanuit managementstappen: ze willen eerst de organisatie neerzetten, en van daaruit aan continuïteit werken; Cruijff denkt aan de onmiddellijke performance. Hij ziet meer in het bouwen vanuit de praktijk. Beginnen, met de poten in de modder met goede mensen, dan komt het vanzelf goed.

Zonder in dit artikel partij te willen trekken, heb ik zelf altijd meer met de insteek van Cruijff, wat ook blijkt uit mijn mijn boek ‘Voer voor jonge bazen’. Ik heb in het bedrijfsleven gezien dat managementabstracties tot eindeloze  spelletjes, twistjes en machtswisselingen leiden, en daar gaat heel wat geld mee verloren. Het bouwen met de praktijkjongens, ook als ze –in de woorden van Cruijff- ‘gestudeerd zijn’, valt onder de ‘trial and error’- methode.

Je begint ergens en bouwt vanuit een visie de boel uit. Daartegenover staat de ‘managementarchitectuur’ die vanachter het bureau wordt ontwikkeld en die vanuit planmatigheid werkt. Eerst de visie en missie, dan de taken en verantwoordelijkheden,  en dan de boel op zijn ‘Kotters’ uitzetten (Kotter is een vermaard veranderkundige). Een dergelijke planmatige benadering kan werken, maar is minder geschikt in de context van operationele organisaties zoals een voetbalclub, waar toekomst en onmiddellijk resultaat hand in hand gaan. Snel scoren maar ook lange termijn denken, zonder op eigen gewin uit te zijn, staat daar centraal.

Ik deel, ook in het bedrijfsleven, de mening van Cruijff, al kan ik me contexten voorstellen waar het Ten Have-concept beter tot zijn recht komt. Maar voor de mensen die vinden dat de wijze waarop Cruijff zijn doelen
bereikt niet deugt, wil ik toch duidelijk stellen dat Cruijff deze keer is uitgedaagd door bestuurders die het spel niet zuiver speelden.

Check de feiten nog maar eens. Op ongeschikte momenten bellen met Cruijff en dan met opgetrokken wenkbrauwen de verbaasde onschuld spelen; een benoeming buiten hem om met een van zijn ‘vijanden’; de suggestie dat hij een racist zou zijn en vandaag weer insinuaties van Sturkeboom over Cruijff dat hij een onbeschofte vlegel is. Dat wordt niet zo duidelijk gezegd, maar het is wel de implicatie van het artikel dat nu.nl over Sturkeboom publiceerde. We citeren:

Sturkenboom vertelt deze week in het NUsport-magazine over zijn kennismaking met Cruijf. ”Die
ontmoeting was eigenlijk typerend voor het gedrag van Johan”, stelt hij. ”Hij kwam zonder afspraak bij me binnen rollen. Ik was toen in bespreking met een aantal managers. Hij zwaaide de deur open en riep ‘Ik kom voor jou’.”

‘Ik heb de anderen toen vriendelijk gevraagd later terug te komen omdat Johan nu eenmaal niet dagelijks in Amsterdam is en ik eigenlijk wel uitzag naar onze eerste kennismaking.”

”We hebben een tijdje gepraat. ‘Je moet die jongens’, hij doelde uiteraard op Wim Jonk, Dennis Bergkamp en Ruben Jongkind, ‘gewoon de ruimte geven’, herhaalde hij steeds maar. Ook toen ik hem vroeg of ik ze ook de portemonnee mee moest geven. Cruijff omschreef ze als ‘intelligent en wijs genoeg’.
‘Voetballers zijn tegenwoordig gestudeerd’, zei hij ook nog.”

”Toen ik opmerkte dat Jonk en Bergkamp qua kennis en ervaring en in organisatorisch opzicht toch best veel te kort komen, maar dat ik ze graag wilde begeleiden om ze te ondersteunen en verder wegwijs te maken, luidde zijn
reactie opnieuw: ‘Het enige dat je moet doen is die jongens alle ruimte geven’.”

‘’Om misverstanden te voorkomen, heb ik aan het eind van het gesprek tegen hem gezegd dat er geen afspraken zijn gemaakt en geen toezeggingen zijn gedaan. Die woorden heb ik herhaald toen Cruijff naar buiten ging en de deur open stond. Misschien niet zo netjes van me, maar  het leek me wel verstandig dat meerdere mensen het hoorden.’’

We horen hier kritiek op de vorm van Cruijff. Op zijn gevoel voor omgangsvormen. Hij valt in een vergadering binnen, hij negeert de goede intentie van de brave onschuldige Sturkeboom (het begeleiden van bestuurlijk onervaren jongens) en  laat ten overstaan van anderen weten dat ‘er geen afspraken zijn gemaakt’.

Ik word altijd een beetje achterdochtig als bestuurders de omgangsvormen voorop gaan stellen. Het gaat  Cruijff niet om omgangsvormen, maar om de inhoud: geef de trainers de ruimte, bemoei je niet met wat er op het veld gebeurt, we willen geen last hebben van mensen die in de voetballerij nooit iets hebben betekend. (Cruijff is hiermee hét voorbeeld van dat wat ik onlangs 2100 Punky Management heb genoemd (http://www.jongebazen.nl/verandermanagement/nieuw-fris-managementconcept-wat-is-2100-punky-management) .  Richt je op inhoud en niet op vormelijkheid.)

Bestuurders in het bedrijfsleven gedragen zich soms zoals Ten Have. Maar daar hebben ze geen last van mensen met een mondiale reputatie. Ze kunnen hun gang gaan, en onder medewerkers is dan ook veel stil verdriet, dat nergens publiekelijk geuit wordt omdat niemand ontslag wil. Organisaties houden zo hun reputaties fris.

Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Cruijff hun absolute steun heeft. Niet voor niets waren zoveel supporters pro-Cruijff. Ze herkennen de situatie bij Ajax vanuit hun eigen werksituaties. Ze zijn voor de praktijkjongens, niet voor het ‘witte boorden-eschalon’. Ze voelen aan dat Cruijff geen politieke steekvlieg is, maar recht-door-zee op zijn doel aangaat.

In het bedrijfsleven zie je een stroming van mensen, die af willen van managers die niets van de praktijk snappen. De rechter heeft ook hen een beetje geholpen. En Cruijff verdient daarbij absoluut  credits. Zijn tegenstanders  zeggen: hij was een goede voetballer en een goede trainer, maar bestuurlijk begrijpt hij er weinig van. Maar ze weten intussen dat hij het heel goed begrijpt en zich uiterst moedig en intelligent heeft betoond in deze situatie. Chapeau!

Cruijff’s weg is alleen anders. Hij is niet gevormd door cijfermatige bestuursstudies die organisaties in excel sheets en plannen van aanpak willen veranderen. Zijn stijl is voor mij dan ook een stimulans om door te gaan met de ontwikkeling van 2100 Punky Management, die veel raakvlakken zoekt met het gedrag van de man uit Betondorp die zoveel heeft betekend voor zovelen.

En nu? Sportmensen strijden tijdens de match als soldaten, want tijdens de wedstrijd is het oorlog, maar daarna reiken ze elkaar de hand. Dan is de wedstrijd gespeeld en houd je op met modder gooien. Ik wens het iedere
sportman toe.

(De schrijver Bert Overbeek (www.pitchersupport.com) twittert op Goeroetweets, schreef ‘Voer voor jonge bazen’ een boek voor jonge managers en geeft binnenkort een training, waarover hier meer: http://www.jongebazen.nl/verandermanagement/workshop-voor-managers-trainers-en-coaches-over-het-brein)

19 thoughts on “Praktijkjongen Cruijff legt zwakte bloot van modern management!”

Nico Viergever 7 jaar ago

Ik ben het met veel van de visie van Bert eens. Maar niet met het gedeelte waar hij aangeeft dat de bedrijfsmatige manager werkt volgens Kotter e.d.
Cruijff is een typische visionaire leider. Je kunt Kotter zo naast zijn handelen leggen. Burning Platform, visieontwikkeling en het vormen van een leidende coalitie (Bergkamp, Jonk).
Daarentegen zijn Ten Have c.s. typische traditionele managers die verandering in de weg staan. Zo verwijzen zij veelvuldig naar de procedures en willen zij alles goed doen (tot zij onder druk komen en het dan niet meer zo nauw nemen).

Dit is voor mij een typische tegenstelling van de leider, Cruijff, tegenover de manager Ten Have.

Cruijff wil de goede dingen doen, Ten Have de dingen goed doen (zie Drucker). Effectiviteit tegenover efficiëntie en procedureel handelen.

Rob Evers 7 jaar ago

Als reactie op het artikel en als aanvulling op Nico hiervoor: De wetten van de stam, feitelijk de basis van elke, ook moderne organisatie, geven ons aan dat er altijd een spiritueel leider en een aards leider is. De laatste is de hoogste baas die de dagelijkse lakens uitdeelt. De eerste staat op afstand, heeft geen direct contact met de mensen maar is wel richtinggevend, visionair zo je wil, en de verbinding met het hoge. De RvC van Ajax is een perfecte illustratie van deze oerwet. Want, wie waagt het nu als aards leider (Ten Have c.s.) om de strijd aan te gaan met de spiritueel leider? Zelfs al is de laatste maar sporadisch aanwezig, hij blijft leider van de godenzonen.
Het bevreemd mij dat een organisatiedeskundige als ten H. die oerwet niet kent, beschreven door Weisfelt. (2005). Tja, hij zelf is helaas niet geleid door dit inzicht, maar slechts door zijn eigen ego.

Daan Putman Cramer 7 jaar ago

In veel andere ‘beursgenoteerde ondernemingen’ krijgen vaklieden de ruimte om onder de radar in zogenaamde ‘skunkworks’ actief te zijn en hun vakmanschap om te zetten in vernieuwing en verandering.

Uit Wikipedia: “A skunkworks project often operates with a high degree of autonomy and unhampered by bureaucracy, tasked with working on advanced or secret projects. These projects are often undertaken in secret with the understanding that if the development is successful then the product will be designed later according to the usual process”.

Dit is de fase die voorafgaat aan de het officiële traject, waar cynisme, angst, dichtgetimmerde contracten, uitgeschreven procedures en …aandeelhouderswaarde de boventoon voeren.

Cruyff wil die ruimte.

Martijn Meulenbeek 7 jaar ago

Pyrrusoverwinning

Vandaag was er sprake van een pyrrusoverwinning, een overwinning die zoveel inspanning kost dat ze dezelfde uitwerking heeft als een nederlaag c.q. een “valse” overwinning. Het basale beeld van de ‘witte boorden’ (het stereotype beeld van velen: de dikbetaalde bestuurder) versus de ‘mannen van de praktijk’ (het stereotype beeld van: de mensen die weten hoe het echt werkt) vind ik nogal van naïviteit getuigen.
Het wegzetten van het Ten Have als ‘spreadsheetmanager’ en Cruijff als de grote ‘visionair’ is toch echt even een te eenzijdig beeld wat mij betreft. Ten Have heeft zich onder grote druk uiterst prudent gedragen, dat blijft nogal onderbelicht. Voor Ajax is het zonde dat zoveel capabele mensen zijn beschadigd en men elkaar niet heeft kunnen versterken.

Als liefhebber van Ajax hoop ik dat het snel weer over de inhoud c.q. het spel van Ajax zal gaan.

Jan vd Zanden 7 jaar ago

Wat valt dit tegen van Bert Overbeek.
Is Louis van Gaal dan een nitwit? En is dus een besluit van Ten have c.s. om na allerlei gechicaneer van Cruijff een ervaren crack binnen te halen onnozel, onpraktisch, witte boorden management? Kom nou toch. Wat een debiliteit.

En is het gek dat Ten Have, na allerlei getraineer van Cruijff over o.a. La Ling, met de rest van de RvC zijn eigen plan trekt en Cruijff tijdelijk buitenspel zet? Een besluit is beter dan geen besluit. Zelfs de OR vroeg er om. Lees het complete arrest eens i.p.v. alleen de selecties uit de krant! http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV3011&u_ljn=BV3011 Het gerechtshof geeft duidelijk aan dat het gedrag van Cruijff (ook) onaanvaardbaar was. En m.i. zou cassatie bij de Hoge Raad zelfs een grote kans van slagen hebben. Want de uitspraak van het gerechtshof houdt in dat er op geen enkele manier nog een rechtsgeldig besluit met deze RvC te nemen zou zijn na 16 november 2011. En dat is tegen de letter en geest van de wet. Dus onjuiste wetsuitlegging.

Ik ben geen voetbaldeskundige, dus laat me niet uit over de inhoudelijke strijd tussen Cruijff versus Van Gaal.

Ten Have c.s. hebben m.i., toen een besluit in het slop zat, correct gehandeld door een onomstreden trainer van wereldklasse met bewezen resultaten binnen te halen, die uitsluitend bij Cruijff om persoonlijke redenen slecht lag. Wie heeft hier nu een te groot ego? Cruijff of Ten Have? Zou niet elke verstandige RvC een dergelijk besluit nemen en dan dat ene lid van de RvC even pootje lichten? Overigens geheel binnen de marges van de wet! Terecht schrijft het gerechtshof: “Cruijff is als lid RvC geen direct belanghebbende en er is dus geen sprake van onrechtmatig handelen van de RvC t.o.v. Cruijff”.

Qua inhoud van argumenten ben ik het op één, wel zeer fundamenteel, punt met Bert eens: als in een club de spirituele leider, met een breed gedragen geest onder de achterban c.q. aandeelhouders, opzij gezet wordt, leidt dat tot ellende. Echter dat dit zo ver kon komen ligt niet aan Ten Have c.s., (die hebben m.i. binnen hun context hun rol zeer correct gespeeld) maar aan iets dat op deze website veel meer aandacht zou verdienen: het vermaledijde structuur regime. Dit regiem zorgt er voor dat aandeelhouders dé facto buitenspel gezet worden. Vele ondernemingsrechtgeleerden hebben hiertegen al gefulmineerd.

Wat de ellenlange strijd en soap bij Ajax bloot heeft gelegd is dat dit structuurregime tot een bestuur/directie en RvC kan leiden dat door de aandeelhouders niet gewild wordt. Kortom: de les die, zeker op deze site, getrokken zou moeten worden is dat het structuurregime, dat nota bene alleen in Nederland voorkomt, zo snel mogelijk moet worden afgeschaft. De macht aan de aandeelhouders! Volgens Korteweg zou dat de hele code Tabaksblatt overbodig maken. http://corpgov.nl/page/downloads/P%20Korteweg%202.pdf

Niet alleen bij de sport, maar ook in de commerciële bedrijven. Dat zou de grote les van de strijd rondom Ajax voor ons allen moeten zijn.

Ik vind het derhalve niet zo interessant of je nu het kamp Cruijff of Van Gaal moet volgen; waar het om gaat is dat de aandeelhouders het voor het zeggen moeten hebben. En als die graag met Cruijff in zee gaan, moeten ze daar principieel alle rechten op elk moment voor hebben. En binnen het structuurregiem is dat helaas niet het geval. Daar had Bert Overbeek de vinger op moeten leggen!

Bert Overbeek 7 jaar ago

Bedankt voor deze kant van de zaak, Jan, maar het verandert niets aan de inhoud van mijn artikel, en zeker niet van mijn opvatting. Ook al omdat je me slecht samenvat. Voorbeeld?Ik dacht dat ik had aangegeven in de 1e alinea dat ik veel respect heb voor van Gaal, dus hoe je erbij komt dat ik hem een nitwit zou vinden is mij een raadsel.
Je bent het niet met me eens en dat mag. Je bent duidelijk geen Cruijff-fan en waarom zou dat moeten? De macht aan de aandeelhouders, roep je daarbij, maar wat heeft die te maken met de achterbakse benoeming van Van Gaal? Ten Have en de zijnen komen op mij zeer onbetrouwbaar over, ook na lezing van het complete arrest.
Cruijff is vast geen lieverdje, maar deze praktijkman kent de wereld van bestuurders die hem proberen te piepelen. Hij heeft een strijd gestreden waarin hij trouw is gebleven aan zijn principes: het technisch hart moest de ruimte krijgen. Dat kan je leuk vinden of niet, daar ging hij voor en dat bepaalde zijn strijdbaarheid.

heinp 7 jaar ago

Alle witte boorden fans worden lastig bij deze uiteenzetting .
Geloof me ,wanneer ten Have dit allemaal leest hij echt heel goed snapt wat hij vooraf had moeten weten .Arrogantie werd zijn ondergang ,wanneer hij geduld en respect voor Johan in acht had genomen was zijn kostje gekocht geweest >Ik betwijfel echter of de opdracht van Ten Have wel zuiver op de graad was.Vooral de supporters waren al heel snel achterdochtig over de manier van communiceren van deze Mijnheer .De eerste dag wist hij al te vertellen dat de column van Johan in de telegraaf geen podium mocht zijn voor Ajax?Laat dat nu het aller belangrijkste wapen te zijn in geval van nood ?
.En jawel het werd heel snel duidelijk dat men Johan buiten wilde werken ,gelekte provocatieve documenten allen zwaar negatief over Johan kwamen direct bij de NOS zelfs live telefoon interrupties werden ingezet
.NOS stond als uiterst betrouwbaar bekend zonder roddel en achterklap dus dit zou de genadeklap voor Johan worden? Nee de NOS is sindsdien bij alle Ajax sites als corrupt in de ban gedaan met name Arno Vermeulen die wel heel openlijk anti Cruijf propaganda verkondigde .
Van al deze steken onder de gordel werd Johan en zijn gevolg alleen maar steker van .Het publiek koos massaal voor de voetballers en exit Ten Have Het dient gezegd . Johan heeft vele ex-top voetballers die allemaal groot geworden zijn dankzij hem en kennen de klappen van de zweep ,zijn gefortuneerd en laten zich niet als makke schapen naar de slachtbank brengen ,zoals dat in een nog heel kort verleden wel altijd gebeurde En je kan zeggen wat je wil over Johan ,zijn trainers en voetballers begrijpen hem , zijn trouwe volgers en werken vanaf het gras aan een nieuwe toekomst bij Ajax .Succes verzekerd lijkt mij.
Vond het knappe column overigens
.

Frank Rijk 7 jaar ago

Het is interessant om de verschillende benaderingen en invalshoeken tussen Bert Overbeek en Steven ten Have nu eens bloot te leggen, omdat Steven ten Have een specialisatie heeft in verandermanagement en het interne proces uiteindelijk toch niet feilloos is verlopen in die organisatie.

Misschien als het een en ander niet zo opzichtig was uitgespeeld en met meer finesse, en het een en ander beter was uitonderhandeld, dat de uitkomsten anders hadden geweest.

Het is denk ik, als je uberhaupt al iemand uit de organisatie wilt werken, beter om dat in alle geniepigheid te doen. En al helemaal niet al te opzichtig wanneer het een fenomeen als Johan Cruijff betreft, waar elk feit uitvergroot wordt in de (hem bevriende) pers en je een gevecht in de openbaarheid aangaat, waarvan de uitslag zo goed als zeker vaststaat, waarbij de publieke opinie wordt bespeeld en zich tegen je keert met alle gevolgen van dien als imagoschade, karaktermoord et cetera…

Floor van Planken 7 jaar ago

Ik vind het artikel redelijk kort door de bocht, en zoals zoveel artikelen over dit onderwerp; redelijk gekleurd. Het lijkt of de meeste personen vooraf al partij kiezen voor één van beide kampen en allerhande redenen aandragen om het gekozen kamp te verdedigen. Terwijl in dit proces juist objectief gekeken moet worden naar de ontstane ontwikkelingen.

Alex Morgenstein 7 jaar ago

Ik citeer Jan vd Zanden: “Ten Have c.s. hebben m.i., toen een besluit in het slop zat, correct gehandeld door een onomstreden trainer van wereldklasse met bewezen resultaten binnen te halen”.

Een probleem; Ajax was (en is) niet op zoek naar een trainer, Ajax was (en is) op zoek naar een Algemeen Directeur. En op dat vlak is het CV van Van Gaal nog blanco. En het eerdere Technische Directeurschap bij Ajax bleek ook geen succes. Dus ook inhoudelijk was er voldoende op deze keuze af te dingen..

Bulpid 7 jaar ago

Het is leuk opgesteld je visie,maar het stookt totaal niet met de werkelijkheid.De RvC hebben een geheimplicht wat steeds werd geschonden door JC.Met die man is niet samen te werken.18 mensen weg voor een man jaja.Gebruik toch je verstand Bert.En de massa met een kikker verstand maar papagaaien.Het is de macht wat JC wil voor het geldddddd.vriendelijke groet.

Maximus 7 jaar ago

Goed artikel Bert en ondanks een (heel) lang verhaal blijkt dat Jan vd Zanden 1) niet goed op de hoogte is en 2) zich zelf tegenspreekt.
1) Het conflict tussen TenH en Cruijff was al begonnen vóór hun officiële inauguratie. Daar was Ling al afgeserveerd, reden waarom Cruijff toen niet verschenen is bij de benoeming. Over ego’s gesproken, Cruijff had een duidelijk mandaat. TenH pretendeerde niet te weten dat hij Cruijff (bij Ajax n.b., 1+1=2 toch?) diende te ‘faciliteren’. De verzoeningscommissie (na een 1e poging Cruijff uit de RvC te krijgen) zou deze impliciete opdracht in de ledenraad aan TenH expliciet herbevestigen. Daarom werd LvG uren voor die bespreking in het geniep gepresenteerd, fait accompli (althans dat was de bedoeling). Conflict LvG en Cruijjf publiek geheim, dus ook niet in het belang van de club (lees: ouderwetse verdeel en heers).
2) juist de aandeelhouders hadden Cruijff het mandaat en vertrouwen gegeven en meerdere malen herbevestigd, dus TenH heeft ook geenszins het belang van de aandeelhouders vertegenwoordigd. Hij heeft ze zelfs geschoffeerd eerst dus door presentatie LvG vóór bespreking verzoeningscommissie in de ledenraad (73% van de stemmen!) en daarna opnieuw door te blijven zitten.
Moreel onverantwoord en onacceptable gedrag van een bestuurder die zich inderdaad probeerde te verschuilen achter procedures en bureaucratie.
Mijn inschatting, in cassatie zou hij ook verliezen. Zelfs Wakkie zag dit in…

Jacob van der Schaaf 7 jaar ago

Hier ben ik het nu eens van harte mee eens. Ik betoog dit al veel langer maar krijg nergens een poot aan de grond met deze discussie. Word gek van de incompetente managers met hun lijstjes in mijn leven. Ze verzieken mijn bestaan en overal duiken ze op. Zelfs als klant wordt ik door hen opgejaagd met hun scorelijstjes en voorwaarden. Het oldboys network, wat zich niet alleen bij Ajax bevind, heeft een manier gevonden om de lijstjes altijd in hun voordeel uit te leggen ook al is dat aantoonbaar niet waar. Ze liegen er gewoon over of roepen wat dingen als geen ervaring, jan boel, zo hoort dat niet, dat werkt anders, je moet weten hoe de hazen lopen, bestuurlijke ervaring etc. etc. Daarna blijven ze 100 keer roepen wat hun goed deden en wat een ander allemaal fout deed ook al doet dat helemaal niet terzake.
Heel Nederland is zo verworden tot stroperigheid en frustratie. Het naar de mond praten viert hoogtij en de cijfers op de lijstjes. En alles mag bonussen, woekerpolissen, nepotisme etc. etc. Ik ben dan ook ontzettend voor Johan Cruijff een zeer intelligente man die zich niet met een kluitje het riet in laat sturen en zonder dubbele agenda werkt.

Wendy Tang 7 jaar ago

@ Jan van der Zanden, als je de column van Johan Cruyff van afgelopen maandag nog kan vinden graag even lezen. Dit is precies wat JC juist aangeeft. Dat de RVC te veel macht heeft ipv de aandeelhouders. Wat grappig dat je zegt dat Ten Have correct heeft gehandeld, volgens de rechter was 7 uur ‘s-ochtends te kort dag voor een uitnodiging om een vergadering bij te wonen van 16.00 ‘s-middags. Waar ook niet de benoeming van van Gaal beschreven stond.
Ook grappig dat je zegt dat je geen verstand van voetbal hebt. Volgens mij hebben we met een voetbalclub te maken, dus je hele betoog kan de prullenbak in. Want het draait juist om verschillende visies. Dat is juist het belangrijkst! Overigens goed stuk van Bert Verbeek, zouden ze bij meer bedrijven moeten doen! Deze wijze van managen heeft uitermate succesvol gewerkt bij het Slotervaart Ziekenhuis. Daar luisteren ze erg goed naar de mensen op de werkvloer en elke manager die geen verstand heeft van de praktijk in het ziekenhuis er uit geknikkerd. Binnen een jaar was het ziekenhuis rendabel!

Joris Nijpels 7 jaar ago

Ik ben noch een van Gaalfan,noch een Cruijfffan, maar hoe je er ook naar kijkt , mede door Cruijffs toedoen is het bij Ajax een enorme bestuurlijke wanorde. Natuurlijk is het zo dat wat de anderen leden van de RVC gedaan hebben, het benoemen van van Gaal zonder instemming van Cruijff not done,echter het gedrag van Cruijff heeft mede gezorgd voor deze enorme scheve verhoudingen en dat heeft echt niet alleen met vormelijkheid te maken.
Hij lapt afspraken over bijeenkomsten aan zijn laars,meneer is onbereikbaar en ontrekt zich aan zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Behalve de zwakte van de overige leden heeft hij vooral ook zijn eigen zwakte blootgelegd.
Namelijk dat hij ongeschikt is om een bestuurlijke functie te bekleden.Ook hier haalt Co Adriaanse zijn gelijk met zijn tekst ; “een goed paard is nog geen goede ruiter”.
Geen misverstand erover ik ben het verder eens met de opvatting dat je leidinggeven niet alleen maar moet overlaten aan praktijkvreemde types,maar als je iemand uit de praktijk in een bestuurlijke zetel neerzet zorg er dan voor dat het een voor de organisatie een betrouwbaar persoon is die zich niet schuldig maakt aan machtsmisbruik en manipulatief gedrag

Bert Overbeek 7 jaar ago

De stroom (soms pittige) reacties laat zien dat hier aan iets belangrijks wordt geraakt. De uiteenlopende standpunten vertellen bovendien dat er niet één waarheid is. De kwestie Cruijff-ten Have moet ons nu echter ook iets gaan opleveren. Wat kunnen we ervan leren? Hoe kunnen we de zaak ombuigen naar iets constructiefs, en hoe kunnen we het bestuurlijk niveau naar een hoger niveau krijgen, waar eerlijkheid en praktijkgerichtheid het winnen van gekonkel en dubbele agenda’s? En hoe maak je maximaal gebruik van je professionals?

Mijn standpunt blijft zoals ik het hierboven heb geformuleerd. Alle betrokkenen, Cruijff, Van Gaal, Ten Have, Bergkamp, Davids, Blind, Molenaar en Jonk, wens ik het allerbeste. Het zijn niet de eerste de besten die hier beschadigd worden. Het zal voor allen een leerervaring zijn. Het past sportmannen om na de wedstrijd elkaar handen te geven. Ook als zij geen vrienden zullen worden.

Praktijkjongen Cruijff legt zwakte bloot van modern management! – @BertOverbeek « Peter Hoeve 7 jaar ago

[…] vanuit de praktijk. Beginnen, met de poten in de modder met goede mensen, dan komt het vanzelf goed.Via http://www.jongebazen.nl Vind ik leuk:LikeWees de eerste om post te […]

ab h. bouvy 7 jaar ago

Ja, ook ik ben een trouw volger van de perikelen rond Cruyff en de management-structuren van de beurs-genoteerde voetbalvereniging Ajax. Waar men naast de officiele structuren nog allemaal andere clubjes hebt, die ook wat te zeggen willen hebben. Je hoort ze niet zolang het goed gaat, maar kijk uit als het niet zo best gaat, zie PSV, dan kunnen er rare dingen gebeuren.
Bij Cruyff is alles simpel, en als het niet simpel is dan kan je het altijd nog simpel maken. Cruyff heeft die gave! Sommige mensen kunnen daar niet tegen, die houden niet van ‘simpel’, die willen moeilijke en ingewikkelde toestanden met rapporten en veel moeilijke woorden. Cruyff niet, die begrijpt die moeilijke woorden niet alleen niet, maar heeft ook nog het lef omdat met zoveel woorden te zeggen. Een mobiele telefoon! Voor velen toch status symbool nr.1! Maar dus niet voor Cruyff. En ik vind het prachtig!

Op een Amerikaanse blog ‘humanifyingglass ‘On Apple and Barcelona’ vond ik een beschouwing over de treffende overeenkomsten tussen Steve Jobs en Johan Cruyff en heb ik niet de illussie dat er, hoewel beide heren ons toch de weg wijzen naar manieren om de zaak te veranderen om zonder de ballast van waanwijsheden ons doel bereiken, er
iets ten goede zal veranderen. Daarvoor heb je n.l. een complete catastrophe nodig, en zo ver zijn we nog niet!

Thijmen Grootjen 7 jaar ago

Hallo iedereen wanneer is de volgende ontmoeting en gaan we elkaar dan opnieuw hetzelfde vertellen.
Of zoals Bert in zijn laatste commentaar zegt wat leren we hier uit.

Mijn vraag is wanneer gaan we het toepassen en niet alleen bij Ajax
Want:
– Bestaat in onze huidige complexe kennis maatschappij het “goede of het fout wel !!!
– Het anders zien en soms ook beleven is hier wel duidelijk zichtbaar.
– Het met respect constructief proberen om samen te werken kan leiden tot vele
oplossingen.
– Die hier naar mijn stellige overtuiging onbenut op de plank blijven staan, iets om over na
te denken, denk ik.
– Daarna kun je nog altijd allerlei leuke machtsspelletjes spelen.

Want zaken veranderen of tijdelijk oplossen (met de kennis van heden) dat doe je nooit alleen, alleen het begint altijd wel eerst bij uzelf.

Of starten we een nieuwe Maya cultuur die is ook zo begonnen en het einde laat zich raden het staat al erg lang in de geschiedenis boeken!!!!!!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *