Positief elan en glans in huidige tijd!

 

“Het is tijd om af te stappen van het idee dat mensen zondermeer de draad weer kunnen oppakken en een nieuwe start kunnen maken, na een reorganisatie, afslankrondes of afscheid van collega’s, waarmee ze jarenlang plezierig hebben samengewerkt. Onderschat wordt welke psychische effecten dat heeft op degenen die hun baan behouden. Achterblijvers raken een deel van hetgeen vertrouwd is kwijt en kunnen zich verloren voelen. Ze piekeren vaak over zekerheden die ook voor hen kunnen wegvallen. Dit leidt tot verminderde betrokkenheid, werksatisfactie, verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen in de leiding. De impact hiervan is dat de ondernemingsprestaties verminderen of zelfs kelderen en een verhoogd ziekteverzuim.”

 

Aldus ZycluZ, een samenwerkingsverband tussen Sylvia van Opijnen, Hing Teng en Paola Pisu (uw redacteur). Zij hebben gemeend een antwoord te geven op bovenstaande ongewenste effecten die de huidige periode met zich meebrengt.

Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de crisissurvivalkit. Voor ondernemingen worden programma’s gemaakt en in gezamenlijkheid wordt onderzocht welke overlevingstools nodig zijn. In de survivalkit zitten programma’s en methodieken om processen te begeleiden. Geen enkele onderneming is immers hetzelfde. Daarom worden per opdracht tools uit de kit gehaald die passen bij de vraag van de opdrachtgever.

 

Er is onder andere aandacht voor onuitgesproken angsten, zorgen en rouw en toekomst. Medewerkers zijn in staat zich opnieuw op hun werk te richten, nadat ze zich hierover uit hebben kunnen spreken. Zo blijft of komt de motivatie en betrokkenheid op het gewenste peil. Het helpt de onderneming het zware weer te overleven en voorbereid de toekomst tegemoet te zien.

Daarbij is het belangrijk om medewerkers van het begin af aan te betrekken bij operaties die uitgevoerd gaan worden. Het is zeer wel mogelijk dat door ideeën van het eigen personeel impopulaire maatregelen deels worden voorkomen. Dat hangt natuurlijk wel af van de situatie waarin een onderneming verkeert. ZycluZ begeleidt verschillende lagen in de hiërarchie. Daarbij wordt een juiste balans aangehouden tussen de inhoud van het werk en de relaties tussen medewerkers en afdelingen. Daarbij wordt gewerkt aan het gezond maken en houden van de onderneming; de focus ligt op de toekomst!

 

In deze economisch donkere tijd zorgt ZycluZ met haar crisisurvivalkit voor positief elan en glans!

 

Wanneer u meer wilt weten over dit initiatief, dan kunt u contact opnemen met: Paola Pisu – www.ombradellaterra.nl ook te vinden via www.zycluz.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *