Racisme is af te leren en dat is heel goed voor je team!

Deze week is de discussie rondom het thema ‘racisme’ volop opgelaaid. Leiders kunnen wederom niet om een onderwerp heen, dat door het volk naar voren wordt gebracht. Het geeft ook aan, dat je je als leider niet meer kunt onttrekken aan het onderwerp ‘inclusie’ (diversiteit). Je zult jezelf en je mensen moeten ontwikkelen op dit punt.

Hoe? Dat lees je in ‘De schakelaar’, een nieuw boek over leiderschap voor nu en voor de toekomst. Het boek laat de belangrijkste thema’s zien, waarmee je als leider te maken krijgt de komende decennia. En ja, daar hoort het thema racisme bij. Het boek laat zes stadia zien, waarlangs je je medewerkers kunt helpen ontwikkelen op dit punt tot een ‘inclusieve medewerker’. Ook kun je een check doen aan de hand van vier vragen. Een fragment uit het boek. (https://www.paagman.nl/product/73525966/de-schakelaar-door-bert-overbeek)

‘Voor diversiteit moeten we ons blijven beijveren. Simpelweg omdat het rechtvaardig is, omdat het een eerlijke afspiegeling is van de verhoudingen in de samenleving en omdat het gelijke kansen geeft aan de diverse groepen in onze samenleving. Die gelijkheid is van fundamenteel belang, want ongelijkheid is een broeikas voor criminaliteit.

De basishouding, die nodig is om goed samen te werken in een divers team, is ook een vrucht van divers denken en dat is dan gewoon heel goed voor teams en organisaties. Om mensen in een prettige sfeer en in een optimale samenwerking goed te laten presteren, moet een leider samen met hen zorgen voor een context, waarin respect, veiligheid, verantwoordelijkheids-gevoel, vertrouwen en een open houding de belangrijke normen en waarden zijn.

Want het zijn die normen en waarden die voor veiligheid zorgen. Dit om het juiste klimaat te scheppen voor medewerkers. Want dat zie je uiteindelijk natuurlijk terug in het resultaat, ook al is het moeilijk om het effect precies te meten. Hieronder zie je een viertal kenmerken, die je helpen om de ‘diversiteits’-instelling van je medewerkers, de zogenaamde open mind, te checken.

  1. Voor een goede werksfeer moet je medewerkers hebben die het ‘anders zijn’ van hun collega’s accepteren. Hoe is dat nu in jouw team? Als dat niet goed is, dan moet je er iets aan doen.
  2. Medewerkers moeten begrijpen dat teams beter worden doordat alle teamleden hun eigen specifieke bijdrage leveren. Doen jouw medewerkers dat? Zo nee, dan kan dat gevolgen hebben voor de samenwerking.
  3. Zelfinzicht is nodig om verkeerde eigen aannames en veronderstellingen te kunnen doorgronden en relativeren. Dit soort inzicht verwerven mensen door praktische zelfreflectie. Hoe vind jij dat het gesteld is met de zelfreflectie van je mensen? Wat doe je eraan als die niet goed is? Als tweede bijlage achterin dit boek vind je een interview met mij over hoe je zelfreflectie kan ontwikkelen. Er zijn namelijk heel veel mensen, waaronder deskundigen , die zeggen dat dit niet kan. Ik weet uit eigen ervaring dat het wel kan.
  4. Medewerkers uit verschillende culturen hebben behoefte aan verschillende leiderschapsstijlen. Er zijn bijvoorbeeld culturen die van een leider een directieve opstelling verwachten. Dit vereist van een leider deskundigheid over de achtergrond van zijn medewerkers. Hoe zit jij hierin?

Diversiteit vereist een open mind, niet alleen om zonder oordeel te kunnen luisteren naar de gevoelens van medewerkers maar ook om tot acceptatie te komen van ‘het andere’: de andere genderidentiteit, de andere tribal achtergrond, de andere leeftijd, de handicaps die ook weer vaak kwaliteiten worden en de andere religieuze identiteit. Iemand die zichzelf tot uitgangspunt neemt, en alleen dat goed vindt, zal moeite hebben met de ontwikkelingen in de komende eeuw. Nu heeft al dat nationalistische gedoe, dat overal in de wereld de kop heeft opgestoken, vooral iets van ‘Wij van WC eend bevelen WC eend aan’. In samenwerking is de open mind van medewerkers erg belangrijk. Ik kom daar nog op terug als ik later inga op de kwaliteiten van een ‘switchende medewerker’.

Over diversiteit en inclusie heb ik in mijn boeken ‘Mannen en/of vrouwen’, ‘Diversiteit op de werkvloer’ en ‘Goden en goeroes’ uitgebreid geschreven. De essentie is steeds weer het besef dat de ander echt anders is dan jij, dat dat ook mag, dat dat geen bedreiging is, maar juist mogelijkheden in zichzelf herbergt. Wanneer wij alleen maar mopperen over de verschillen, wordt het gewoon erg moeilijk in een tijd waarin diversiteit en de aandacht daarvoor alleen maar zal toenemen.’

Bert Overbeek is behalve als schrijver ook al 25 jaar werkzaam als trainer, coach en manager in organisaties uit talloze sectoren. Zijn nieuwe boek ‘De schakelaar’ over het leiderschap van de toekomst is net uit. Er is ook een e-learning- en een trainingsprogramma van. Voor informatie over deze maatwerktrajecten kun je je wenden tot bert_overbeek@hotmail.com Het boek zelf is in iedere boekhandel te koop of te bestellen en uiteraard ook online.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *