Waarmee een manager rekening te houden heeft in 2020…

Veel managers hebben het moeilijk met lange termijn visies. En die zijn ook moeilijk te geven. Er gebeurt op dit moment zoveel tegelijk, dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien. Om die reden schreef ik ‘De schakelaar’; een boek voor managers, trainers, coaches en medewerkers Ik zet daar in hoofdlijnen de ontwikkelingen voor de komende jaren op een rij. Wie daar rekening mee houdt kan redelijke scenario’s ontwikkelen.

Covid 19 komt uiteraard langs. Het is een van die zaken waar je bij lange termijn verhalen rekening moet houden. Om het eenvoudig te houden noem ik drie andere van de 10 die ik in mijn boek noem.

  1. Klimaatopwarming
  2. Diversiteit
  3. Digitalisering en robotisering.

De tip in mijn boek is dat je bij blijft op deze gebieden, want ze gaan veel invloed hebben. Dat bij blijven is minder moeilijk dan het lijkt. Zaterdagkaterns van kwaliteitskranten geven veel informatie en op internet vind je van alles.

De kunst zal vooral zijn om de juiste informatie te vinden, want er verschijnt ook allerlei onzin in de media. Een goede hulp hierbij is het boek ‘Uit onbetrouwbare bron’ van Daniel Levitin, maar ook internetartikelen kunnen je helpen, zoals dit: https://www.mediawijsheid.nl/nepnieuws/

De drie onderwerpen die ik noem zijn zeer relevant, als je over de lange termijn nadenkt. De klimaatverslechtering is hot news, en terecht. Het gaat slecht met onze wereld. Wij zelf veroorzaken dat met onze productiemethoden en onze levensstijl dit probleem. We moeten niet alleen gaan nadenken, maar als de donder praktisch aan de gang.

Ik geef een voorbeeld. Organisaties zullen alles veel schoner moeten gaan doen. Productiemethoden, maar ook producten. Vroeger was het klimaat een linkse hobby, maar dat is allang niet meer zo. En iedere realist die zorg heeft voor zijn medemens en de planeet weet dat je hier iets mee moet.

In ‘De schakelaar’ ga ik dieper in op al deze thema’s. Waar het vooral om gaat, is dat je bij je lange termijnplannen scenario’s kunt doordenken. Dan lukt het je wel om een beetje te prognotiseren. Met alleen Nijenrode of een managementopleiding kom je er niet meer. Je moet verder durven gaan in je ontwikkeling. Meer dan ooit is het een tijd van permanent leren.

Maar ook van de onderwerpen uit de mapjes halen van programmamanagers, speciale diversiteitsafdelinkjes en -commissietjes. Er is een aanpak om de hele organisatie te bereiken, maar die aanpak (ik beschreef hem 10 jaar geleden al) hangt samen met cultuurverandering, en daar geloven niet zoveel managers in tegenwoordig.

Ze zullen echter wel weer moeten. De wereld verandert, en de organisatiecultuur zal mee moeten. Organisaties hebben een belangrijke rol bij een maatschappelijke verandering. We zullen cultuurverandering weer terug moeten halen uit de stoffige archiefkasten, of we dat nu willen of niet. Anders lig je er als organisatie over een paar jaar uit.

Bert Overbeek is een ervaren trainer en -coach en geeft ook interactieve lezingen. Hij is een realistische positivo, en helpt organisaties bij verandering in de moderne tijd.  Hij is schrijver van de nieuwe boeken ‘De schakelaar’ en’De liefdesarchitect’ die beiden belangrijke zaken als uitgangspunt hebben. Voor contact: bert_overbeek@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *