Wilders demoniseert de islam

Een paar weken geleden publiceerden wij onderstaand artikel over Wilders. Nu ‘Fitna’ is gepubliceerd, herhalen wij het nog een keer. Met de reacties vooraf, zodat u kennis kunt nemen van het beeld voor en na de film. Ons standpunt vooraf was dat Wilders het extremisme van een kleine groep binnen de islam gelijkstelt aan de hele islam. En dat zien wij in de film nog steeds. Wij vonden dat de film verboden moest worden omdat ze olie op het vuur gooide, in een discussie die toch al zeer beladen is.

Ik ben blij dat de Nederlandse politiek zich zo duidelijk heeft opgesteld tegen deze film. Ik doe zelden politieke uitspraken op deze weblog en dat heeft een reden. Ik vind politiek een noodzakelijk kwaad. Om de arme sloeber te beschermen tegen de hebberige veelvraat en oude omaatjes tegen straatrovers.

Verder vind ik politiek nogal saai. Het parlementaire gewauwel kan wel eens leuk zijn, maar meestal druipt de ongeïnspireerdheid er van af. Het is bovendien een bedrijf dat zich teveel bezig houdt met korte termijnproblemen. Als je tegen ze zegt dat Nederland waarschijnlijk overstroomt in 2070, dan zeggen ze met een serieus gezicht dat ze daarover aan het nadenken zijn en dat zijn ze in 2070 waarschijnlijk nog wanneer de eerste kustplaatsen onder water lopen.
Maar goed, Wilders. Ik zal het niet over zijn kapsel hebben. Dat zou maar jaloezie zijn, want in het toenemende kaalwordingsproces valt ieder pruikentijdkapsel ten prooi aan irritatie. Ik wil het hebben over Fitna. Ik heb de film nog niet gezien, maar de boodschap laat zich raden. Wilders wil de islam met wortel en tak uitroeien, vind het een achterlijke godsdienst. Meer mensen vinden dat.
Het westen is behoorlijk arrogant in het beoordelen van andere waardestelsels. Het denkt een voorsprong te hebben op andere culturen. Immers, in de middeleeuwen hadden wij dezelfde religieuze problemen en wij hebben nu de godsdienst achter ons gelaten. Want in het westen hebben wij zogenaamd geleerd dat alle ellende door religie komt.
Onzin natuurlijk. De ellende komt door machtswellust. Stalin, Napoleon en Hitler bijvoorbeeld waren niet religieus geïnspireerd. Dus dat idee kan in de kast. Religie kan tot ellende leiden, maar het is niet noodzakelijkerwijs zo dat ze dat doet, dus punt. En dan die zogenaamde ‘achterlijkheid’ van de islam. Die wordt wel erg getoetst vanuit de zogenaamde ‘moderne’ waarden in het westen.
Maar hoe modern is onze geseksualiseerde samenleving eigenlijk, met zijn democratische staatsbestel. De Grieken hadden al een geseksualiseerde, democratische samenleving en ook lijken we wel wat op de Romeinen. We zijn technologisch verder, maar de islam heeft beslist geen negatieve houding ten opzichte van technologie.
Wilders lijkt zelf uit de tijd gevallen; een 18e eeuwse verschijning wiens denkbeelden stoelen op de verlichting. Dus achterlijkheid? Onzin. Misschien is geloven in God dan achterhaald? Immers, hebben onze westerse filosofen en wetenschappers niet afdoende aangetoond dat God niet bestaat? Nee, dat hebben ze niet, want bewijzen dat God niet bestaat is net zo onmogelijk als bewijzen dat hij wel bestaat.
Kwestie van geloof. Ook westerse filosofen, psychologen en wetenschappers zullen onmiddellijk toegeven dat geweldig veel beweringen met ‘beliefs’ samenhangen. Wilders doet dus niet veel anders dan met zijn geloof een ander geloof aanvallen. Daarin worden vaak ‘de feiten’ als argument gebruikt. Maar welke feiten dan?
Wilders bralt. Hij is bang voor de islam. Want dat bedreigt hem in zijn normen- en waardenstelsel. Vandaar die onzinnige film van hem. Een soort propagandarolprent die ons ervan moet doordringen hoe kwaadaardig de islam is. Maar om welke islam gaat het eigenlijk bij Wilders? Is zijn beeld van de islam wel juist?
In ieder wereldbeeld (niet alleen in het religieuze) heb je fanatici. Mensen die niet het vermogen hebben om zichzelf te relativeren. Mensen die denken dat zij de absolute waarheid in pacht hebben. En die hun mening ook graag aan anderen opleggen. Dat is een kwaad dat tot erg veel ellende heeft geleid. Zodra een denkbeeld de macht wil, begint de ellende.
Naar mijn mening moet Fitna worden verboden. De film is kwetsend en bovendien bedreigt hij ons land. Want hij provoceert terroristen. De staatsveiligheid staat op het spel. Niet iedereen is in de positie dat hij bewaakt kan worden, zoals Wilders. De film moet verboden worden en dat moet luid uitgedragen worden. Ze is in strijd met onze grondwet omdat ze discrimineert en mensen beledigt. Desnoods veranderen we de grondwet.
Maar Fitna mag niet uitgezonden worden. En de wereld moet weten dat het merendeel van de Nederlandse bevolking het niet eens is met de film. Voor onze kinderen en hun kinderen.

26 thoughts on “Wilders demoniseert de islam”

Rob 13 jaar ago

Niets aan toe te voegen, helder stuk en duidelijk geformuleerd. Bovendien lijkt me hier weinig op af te dingen.

Hans 13 jaar ago

Helemaal mee eens. Bravo Bert, dat je deze keer een uitzondering maakte op je stelregel geen politiek te bedrijven op je blog! Vind je het goed als ik het excerpt op regelzucht.nl plaats met een doorlink naar jouw blog?

Jay Stone 13 jaar ago

Vrijheid van meningsuiting? Ja!. Maar dan niet de beveiliging van mijn en uw belastingpenningen. Stáán voor wat je vindt en niet rotte eieren gooien van achter de schutting. Gewooon de beveiliging opheffen. Wedden dat de toon verandert? Ik vraag me af wie deze gevaarlijke idioot stopt.

Carla 13 jaar ago

Voor iemand die de film nog niet gezien heeft, wel een hele duidelijke mening. Misschien is deze heisa om de film heen al genoeg publiciteit voor Wilders en we trappen er weer allemaal in.

Gijs 13 jaar ago

Hoe kun je nu iets verbieden dat nog niet bestaat en wat nog niemand gezien heeft?????

Nederland op zijn smalst of op zijn achterlijkst?! Inclusief Bert die ook maar wat bralt…..

Rien van der Linde 13 jaar ago

Het was Pim Fortuin die de Islam achterlijk noemde, maar vanuit een wat meer genuanceerd denken dan Wilbers.
Een deel van de Islam is wellicht niet achterlijk, maar reageert achterlijk. O.b.v. catoons en een nog niet vertoonde film regiseren religieuse en politieke machthebbers volkswoede op. Zetten deze aan tot het zonodig vermoorden van betrokken ongelovigen. Liefst met doorsnijden van de keel en anders met een bommenmens. Gewoon achterlijk!
Maar denk ook na over "wat is oorzaak, wat is gevolg?"
Want naïviteit en/of het om commerciële redenen islamitisch, joods, boedistisch of christelijk wangedrag goed praten, straft zich op enige termijn!  

Met Bert  en Carla ben ik het overigens geheel eens. Vrijheid van godsdienst en meningsuiting prima, maar NIET op de Wilbers wijze. Dus grondwet en rechtwetgeving aanpassen t.g.v. rechtsvervolging van dit soort lieden. 

Geert 13 jaar ago

Dit moet een grap zijn, Bert. Een soort parodie op Balkenende? Wie is hier nu bang? Ik ben het helemaal niet oneens met de film, want ik heb hem niet gezien. Jij wel?

Richard Peters 13 jaar ago

Wie bang is voor Wilders, leidt volgens mij óf aan grootheidswaan, óf een gebrek aan eigenwaarde. Grootheidswaan, als je meent dat onze interne stabiliteti invloed zou hebben op het mondiale gebeuren. Gebrek aan eigenwaarde als je meent dat een kleine, visieloze minderheid als die van Wilders de grote meerderheid rechts zou kunnen inhalen en de leiding in dit land overnemen.

OK, even een doemscenario: áls Wilders' film geen 1-aprilgrap is, en áls de vertoning van die film al reden zou geven tot verharding van tegenstellingen tussen moslims en niet-moslims, en áls dat dan verder uit de hand zou lopen, en áls de regering er dan bij zou gaan staan kijken zonder iets te doen, en áls de internationale troepenmacht ons land dan niet zou komen in bescherming nemen tegen zich zelf . . . dan nóg is Nederland, in mondiale context gezien, veel te klein om ook maar te denken dat zo'n interne instabiliteit een probleem van serieuze en blijvende orde zou kunnen betekenen.

Ons land, ons volk, met zijn groteske domineesmentaliteit en gebrek aan visie en leiderschap, is internationaal gezien veel te zielig en onbetekenend om bij interne instabiliteit ook maar enige invloed van betekenis te hebben op de mensheid als geheel. Al zou onze calvinistische "niet lullen maar poetsen" mentaliteit, al zolang met succes gepropageert door kerk, staat, onderwijs en bedrijfsleven, ons onverhoopt niet beschermen tegen een door Wilders ingeleid ontregelingsproces, dan zou De Wereld ons wel corrigeren. We doen immers al eeuwen wat het uitenland 't liefst van ons ziet, zodat we lekker handel kunnen blijven drijven.

En Wilders is als kleine minderheid nog onbeduidender dan Nederland als geheel.

We moeten ons pas zorgen gaan maken, als de tegenstellingen niet hier, maar in een groot deel van het westerse buitenland op scherp komen te staan. Dat zie ik niet gebeuren. Zelfs niet door toedoen Wilders en zijn zwakke europese broeders..

Peter 13 jaar ago

Ik ben tegen een verbod. Ik ben ook tegen Wilders.
Vrijheid van meningsuiting is een zwaar bevochten recht.
Maar het geeft een ieder ook de plicht om met dit recht waardig en gerespecteerd om te gaan. Dat lukt ons in Nederland veel te weinig.
De Islam is een geloof zoals ook wij in onze cultuur verschillende geloven hebben.
De Taliban was een verzetsgroep die vocht tegen de Russen met hulp van de Amerikanen.
Bush valt Irak binnen om zijn macht in het deze regio te vergroten. Hij offert zijn eigen landgenoten, Irakezen en laat gevangen martelen.
De strijd in Israel kan ook alleen maar doorgaan omdat zij de steun van grote partijen zoals Amerika en Europa hebben. Dat heeft al duizenden het leven gekost.
Wij halen gastarbeiders naar ons land en bekommeren ons niet om hen.
Wij nemen vluchtelingen op en hebben voor de rest nooit aandacht aan hen besteed.
Wij nemen geen allochtone jeugd aan en laten hun dus afglijden in een duistere toekomst waar criminaliteit de grote verleiding is.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Kortom je krijgt waar je om vroeg.
Ik baal van de film van Wilders en zijn gebral.
Maar ik baal nog meer van al mijn landgenoten die het zover hebben laten komen. Ik baal ook van mijzelf want ik deed ook veel te weinig.
Ik baal van die politici die Wilders gebruiken om weer eens met hun snuit op TV te komen.
Ik baal van al die journalisten die al maanden hier aandacht aan besteden en eigenlijk niet meer deden als een propaganda actie voor Wilders en de aanval op Nederland houden.
Met ons allen hebben wij ervoor gezorgd dat de Islam van een geloof in een wapen veranderde.
Ik veroordeel elke aanslag en betreur elk slachtoffer.

Maar wordt het niet eens tijd voor de splinter in ons oog?
De hand in eigen boezem?

njb 13 jaar ago

Hallo Bert,

Je was ongeveer de enige die over dit onderwerp nog niks geschreven had.
Als je dit leest dan vraag ik me af wie er achterlijk is. Wilders in ieder geval niet, want hij praat niet voor zijn beurt. Hij heeft alleen gemeld dat hij een film maakt van maximaal 15 minuten. Van de inhoud, mocht die er al zijn is niets bekend. In jouw stuk maak je een hele grote fout. Lees de eerste regels maar, je hebt de film helemaal niet gezien en begint al te zeuren over wat wel en niet kan, da’s in mijn ogen incorrecte journalistiek. Ik lach me rot als er helemaal geen film is. Wat een onzin allemaal !

Bart Symons 13 jaar ago

Iedereen kan wel over het verbod discussiëren, maar ons wetsysteem is er heel helder over. De film kan en mag namelijk niet verboden worden. Er zijn namelijk geen gegronde redenen aan te voeren voor dit besluit. Dit komt, omdat de inhoud van de film nog onbekend is. Ik verwacht echter wel, dat als de film eenmaal uitkomt er een verbod zal komen. Dit zal gedaan worden om een duidelijke boodschap over te brengen aan de rest van de wereld. En zo zal het gaan!

Bert Overbeek 13 jaar ago

Over de inhoud van de film is ook door Wilders al zoveel gezegd dat je het ding niet gezien hoeft te hebben om het een verkondiger van verkeerd gedachtengoed te vinden, Ik ga de film ook niet zien, en heb daar goede redenen voor. ZIe mijn  artikel.

R. van den BErg 13 jaar ago

We schuiven steeds meer richting 1 April ……..

njb 13 jaar ago

Okay Bert, maar dan nog moet je steeds uitgaan van feiten, geen vermoedens, emoties of geruchten. Je noemt zoveel gedetailleerde zaken over de film zonder er iets van te weten. Wouter Bos zegt ook veel dingen waar niets van terecht komt … hier zit teveel van je persoonlijke indruk en politieke voorkeur in. Als je al over iemands uiterlijk zeurt dan ben je zwak bezig. Verder zijn sommige zaken die je noemt gedateerd. Je andere stukken vind ik wel goed overigens.
Gr, Norbert

Bert Overbeek 13 jaar ago

Nee, Norbert, ik ga slechts in op de dingen die mij net als jou via pers en Wilders toewaaien. Het gaat me uiteindelijk hierom: de relaties tussen westen en islam zijn aan verbetering toe. Ze zijn gespannen. Dat weet iedereen.
Wat is de zin ervan om nog meer olie op het vuur te gooien en de situatie nog explosiever maken? En dat is wat Wilders doet. Het wordt tijd voor nuancering. Ik was overigens zelf ook niet zo genuanceerd met mijn kop. Maar het begon me te irriteren. Ook al omdat ik Wilders een man van oneliners vindt, een bespeler van volkssentiment.  Ik wil niet dat Europa straks een wereld wordt met getto's. Ik wil dat we met elkaar kunnen leven, dat we daarnaar streven in plaats van elkaar naar het leven staan.  Onze kinderen zullen straks met elkaar moeten leven. Daar wil ik me hard voor maken. In mijn eigen kleine omgeving.

Wilbrand Kuijt 13 jaar ago

Naar mijn idee gaat het over kramp en angst. Zoals al geschreven gaat het over vrijheid van meningsuiting. Wat mij betreft mag de film gewoon op ned. 1, 2 en 3 vertoond worden. Daarna pas beoordelen of de film binnen de wet is. Zo niet, gewoon die Neanderthaler opsluiten conform onze rechtspraak. En dus niet zoals nu proberen voor eigen rechter te spelen, dat is onwettelijk, ongrondrechtelijk en tegen de democratie in. Laten wij nu eens de wereld laten zien dat een democratie goed functioneert in plaats van mensen op voorhand al veroordelen.

Je bent pas schuldig wanneer het bewezen is. Dat is een grondrecht die een ieder van ons heeft. Laten wij dus waardig met onze democratie omgaan.

njb 13 jaar ago

Hallo Bert,

Ik ben het eens met deze je laatste stelling, goed geformuleerd.
Ik ben ook geen voorstander van de spanningen die worden opgeroepen.
Ik heb echter nog steeds een klein beetje hoop dat er geen film is, of bijna niks. Om die te produceren zijn aardig wat vakmensen nodig. Het is onvoorstelbaar dat er nog niks gelekt is, dat is niet Nederlands ….

Leny Gubbi 13 jaar ago

Ik ben het zeer eens met Bert. Het gaat altijd om mensen die gebruik of misbruik maken van hun macht.
Het gaat wat mij betreft allang niet meer over een film die door Wilders gemaakt wordt. Neen, het gaat om de manier waarop hij opereert: alle uitgestoken handen weigert hij, hij gaat niet op uitnodigingen voor debatten. De mogelijkheid om zijn film in Nieuwspoort te tonen, wat verschillende politieke partijen wilden ondersteunen, Groen Links voorop, heeft hij van de hand gewezen. Hij bepaalt alles en voelt zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen, waar misschien ook zijn eigen achterban het slachtoffer van wordt.
Wij moeten met zijn allen maar eens bedenken wat dit voor gedrag is en hoe gevaarlijk dit is voor onze samenleving en voor de mensen daarin. En dan handelen, het gaat om de splinter in onze eigen ogen, inderdaad.
Sta b.v. een paar uurtjes van uw vrije Paaszaterdag af voor de manifestatie Nederland bekent kleur van 13.00 – 14.30 uur op de Dam in Amsterdam.
Zie http://www.nederlandbekentkleur.
En kijk dan wat u in uw eigen stad, wijk, straat kunt doen.
Ik doe mijn best, u ook? Tot zaterdag.

Leny

RBE 13 jaar ago

Ik denk dat de film slechts een middel is en de brede discussie die ontstaan is het doel. Ook al zou de film niet worden gepubliceerd of helemaal niet blijkt te bestaan dan nog heeft Geert zijn doel bereikt, bravo!.
Ik denk dat de islamitische landen reageren precies zoals Geert dat had gehoopt/gedacht om te bewijzen dat radicale geloofsovertuigingen gevaarlijk zijn voor de mensheid. Of je het nu wel of niet eens bent met Geert het heeft zeker de ogen van velen geopend.   

Bert Overbeek 13 jaar ago

Het is Wilders niet die de brede discussie over dit onderwerp heeft losgemaakt, RBE. En de vraag is of dit zijn doel was. Hij geeft in interviews andere dingen aan.
Wat Wilders doet is olie op het vuur gooien. Daarbij doet hij precies hetzelfde als wat hij anderen wil aanwrijven.
Ik zie hem niet als een racist, maar als een extremist die het ene normenstelsel met het andere bestrijdt en exact dit is wat zijn tegenstrevers doen.
Een extremistische benadering gaat ons niet helpen. Natuurlijk moet je je grenzen bewaken, ik ben niet naïef. Maar we hebben helemaal niets aan mensen die een discussie die ons niet verder helpt, steeds weer nieuw leven inblazen en daarmee de situatie in een explosieve situatle houden cq brengen.
Wilders behoort namelijk tot de mensen die steeds weer het extreme standpunt opzoekt en daarmee zijn tegenstander uitlokt. Hij scheert daarbij alle moslims over één kam. Dit alles onder het mom van vrije meningsuiting die hij overigens aan een deel van de bevolking wil ontzeggen. 
Overigens is dit voor mij uiteindelijk de discussie niet. Het gaat mij meer om een ander principe: respectvol met elkaar omgaan. Dat doen extremisten niet. En dan weten we het wel weer. Dan is de escalatie in het vizier. 
Elkaar de hersens inslaan omwille van een ideologie is meestal strijdig met die ideologie. Als het om terrorisme gaat, ben ik voor een intelligente en genuanceerde benadering. En daar hoort de provocerende wartaal van Geert Wilders wat mij betreft niet bij. 
Wilders is een populist, een ongenuanceerde volksmenner, die gebruik maakt van de angsten en sentimenten van mensen die gevoelig zijn voor zogenaamd klare taal.
Dan krijg je van die zinnen als 'Hij zegt tenminste wat de mensen denken'. Ik denk dat hij verwoordt wat een minimaal deel van de samenleving denkt. Dat is een democratisch recht, maar hij mag zich ook realiseren hoe buitengewoon onveilig de situatie is die hij schept en ik heb niet de indruk dat het hem dat een klap interesseert. 
Hij doet hetzelfde als de mensen die hij bestrijdt.   

 

Richard Peters 13 jaar ago

Bert, waar ben je nu bang voor? Wat is je ultieme doemscenario, als je 't even helemaal doorfantaseert? Hoe erg zou het allemaal kunnen worden? Geef me eens een beeld van de puinhopen die overblijven als het allemaal achter de rug is. Hoe groot kan het worden, hoe erg, hoe langdurig, en voor wie?

Bert Overbeek 13 jaar ago

Je aanname is dat ik bang ben. Misschien ben ik dat ook, even afgezien van het feit dat ik ongenuanceerdheid een irritant ding vind. Ik ben bang dat Wilders' uitspraken de discussie laten escaleren en meer vijandschap tussen moslims en niet-moslims scheppen. Ik wil niet eens fantaseren over de gevolgen.
Mijn antwoord is iets wat we al doen: ons verdedigen tegen agressieve aanslagen. En verzoenende gebaren. En diplomatieke pogingen om tot elkaar te komen. Misschien doen we dat laatste al wel, achter de gordijnen, maar dan doen we het niet goed genoeg.
En jij, Richard, heb jij nog een opvatting of stel je alleen maar vragen?

RBE 13 jaar ago

Bert,

Of het een minimaal deel van de sameleving is die de ideeën van Geert steunt valt nog te bezien. Wat nou als bij de volgende verkiezingen blijkt dat een minimaal deel een substantieel deel is geworden? Het gevoel van onbehagen leeft volgens mij sterker dan je aaneemt. Ik weet  dat ideologieën in het verleden verschrikkelijke gevolgen heeft gehad en dat dat miljoenen mensenlevens heeft gekost.
Maar wat zeggen we als over pakweg 25 jaar Nederland een moslim staat is geworden, goh die Geert zat er niet ver naast of hadden we maar geluisterd?

Bert Overbeek 13 jaar ago

Ik denk niet dat we dat over 25 jaar zullen zeggen, RBE, met alle respect. Het idee dat we over 25 jaar een 'moslimstaat' zouden zijn, is ook nogal wild. Bovendien moet je eens verdiepen in de islamittische geschiedenis. Je zult zien dat er een aantal prachtige moslimstaten zijn geweest, waarin bijvoorbeeld joden het veel beter hadden dan in de christelijke wereld. (ZIe Andalusië)
Sowieso is dat mijn tip voor mensen die aan angst voor de islam leiden: verdiep je er nou gewoon eens in. En kijk eens wat verder dan het extremisme.

Hans Hakse 13 jaar ago

Ik kan mild reageren maar ik ben gewoon van mening dat die verdomde islam weg moet uit nederland.  weg ermee. ik ben geen racist –  zeker niet – ik ben wel radicaal tegen moslims. de islam is nu eenmaal een slecht iets

Bert Overbeek 13 jaar ago

Hans, roepen dat iets slecht is betekent niet zoveel. Als ik zeg dat sperciebonen slecht zijn, wat betekent dat dan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *