Coachen en trainen tijdens de kredietcrisis

Eind aan ongebreidelde groei

Je hoorde het de laatste tijd vaak: ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Voor veel mensen gaat de huidige crisis verder dan het debacle met ondoorgrondelijke financiële constructies. Het is een tijd waarin op vele fronten de grenzen van ongebreidelde en dus onverantwoorde groei aan het licht komt. De aarde piept en steunt merkbaar in haar dunne, kwetsbare jasje.
Vadertje staat grijpt hard in omdat cruciale (‘systemische’) bedrijven en organisaties hun geloofwaardigheid en daarmee hun vitale basis dreigen te verliezen. Nou wil ik niet een pleidooi houden voor een alles regelende overheid, maar we kunnen er niet omheen dat door de huidige crisis enkele thema’s sterk er in de spotlight staan, namelijk de verantwoordelijkheid, geloofwaardigheid en (innerlijke) vitaliteit van bedrijven.

Gevolgen voor bedrijfsvoering

The Economist (een jaarlijkse vooruitblik geschreven door allerhande prominente deskundigen) voorspelt in “The World in 2008” een fundamentele verandering: “Producten moeten voortaan een positieve en verantwoordelijke bijdrage leveren aan het in stand houden van de menselijke beschaving. Er moet gewerkt worden aan een manier die ‘de nettoneutrale impact’ op de natuurlijke omgeving benadert. Bedrijven moeten meer investeren in milieutechnologie, waterbeheer, warmterecuperatie uit afval, gemeenschappelijke opwekking van energie, hernieuwbare middelen. (…) Menselijk kapitaal moet gekoesterd worden. Het bedrijfsleven spreekt voortaan over mensen als ‘talent’. Instrumenten en methoden om nieuw talent te ontdekken en te trainen, komt nog meer op de voorgrond.”
Hoe dan ook, het valt te verwachten dat de begeleidingsvraag aan coaches en trainers zich vaker rond het thema geloofwaardigheid zal gaan afspelen. De consument zal met de kredietcrisis in het hoofd immers sneller door opgeblazen informatie en vage beloftes heen prikken.

Gevolgen voor coaching en training

Geloofwaardigheid kan niet kunstmatig worden opgewekt. Het maakt deel uit van een lange termijnvisie en moet gedragen worden door de hele organisatie. Het komt voort uit congruente communicatie van gedeelde waarden. Dat betekent voor coaches en trainers op de eerste plaats het stimuleren en ondersteunen van de vitaliteit van medewerkers en teams. Vitaliteit die stoelt op de inzet van persoonlijke waarden en talent, in dienst van organisatiewaarden en lange termijndoelstellingen. De uitstraling van die (innerlijke) vitaliteit draagt bij aan een congruent, geloofwaardig bedrijfsimago. En dan komt het vertrouwen voetje voor voetje terug.

1 thought on “Coachen en trainen tijdens de kredietcrisis”

Henk-Jan van Essen 12 jaar ago

Zeg Marc,
Ik begrijp niet wat de titel nu te maken heeft met de inhoud. Is dit nu een commercial voor “huur een coach in!” of vraag je je af wanneer coaches (en trainers) nu eens leren om zich te profileren?
Als dat laatste het geval is, zouden die coaches en trainers eens kennis moeten maken met de gasten van i-conomics.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *