Directies vergeten openhartigheid bij veranderingen

Het is lastig als je CEO bent, of CFO of gewoon manager, en je gaat in een organisatie werken waar het een bende is. Vooral als er genoeg geld omgaat in die organisatie en niemand een urgentie beleeft bij een verandering. Een urgentie hebben is erg belangrijk bij veranderprocessen. Het is een onmisbare factor. Als er geen urgentie is, wordt het moeilijk om mensen te laten inzien waarom hun gedrag of werkwijze anders zou moeten. Toch zwijgen MT’s er vaak over. 

Het is lastig als je CEO bent, of CFO of gewoon manager, en je gaat in een organisatie werken waar het een bende is. Vooral als er genoeg geld omgaat in die organisatie en niemand een urgentie beleeft bij een verandering. 

Een urgentie hebben is erg belangrijk bij veranderprocessen. Het is een onmisbare factor. Als er geen urgentie is, wordt het moeilijk om mensen te laten inzien waarom hun gedrag of werkwijze anders zou moeten. 

Integratie van IT-systemen heeft vaak als urgentie een betere beheersbaarheid van de administratieve processen. Als dat nergens voor nodig is, gaan mensen snel denken dat het slechts window dressing is. Verlies is een geweldige urgentie, een dreigend faillisement ook. 

Wat de top ervaart als urgent, wordt niet altijd door de medewerkers als urgent beleefd. Je hebt dus goede communicatoren nodig. Misschien moet je iemand aantrekken om de overdracht van informatie goed te bewaken. Helaas doet niet ieder MT dat. En de communicatie laat dan vaak te wensen over. De kans dat de boel dan mislukt is groot. En da’s jammer, want dat kost geld. 

Zelf ben ik voor volkomen openheid over de urgentie. In een vroeg stadium. MT’s doen vaak nodeloos geheimzinnig over de urgentie en over de vorm van de verandering. Ze willen niet teveel onrust in het begin van de verandering. Ik vind dat onzin. Liever de confrontaties in het begin, dan verderop nog eens vastlopen op weerstand. 

Ik heb nu meerdere malen meegemaakt dat de top van bedrijven, meestal na enige aarzeling, de urgentie meedeelde en dat had een geweldig effect op het welslagen van de verandering. Wat hebben anderen ervaren? 

3 thoughts on “Directies vergeten openhartigheid bij veranderingen”

Willem Scheepers 16 jaar ago

Wat je jezelf als ceo eerst kan afvragen, Bert, is: wat is ‘Urgent’ en wat is nu een ‘Verandering’? Als je dat communiceert, die begrippen met je medewerkers dan ben je communicatief al voor de helft op weg. Niet alles is Urgent en niet alles wat er gebeurt is een organisatie is een Verandering.
In mijn begripskader is een synoniem voor Urgent: ‘Brand!!’ En veruit het meest dat er gebeurt binnen organisaties zijn ontwikkelingen en geen veranderingen. Hectiek om niets dus. NB: zelfs een faillisement kan je al van ver zien aankomen en is dus, hoe wrang misschien ook, een ontwikkeling en geen verandering. Een ontwikkeling die je ook nog eens al vroegtijdig aan je medewerkers kan communiceren…..

Gerard 16 jaar ago

Bert, je zegt: “Wat de top ervaart als urgent, wordt niet altijd door de medewerkers als urgent beleefd. Je hebt dus goede communicatoren nodig.”
Als de top niét in staat is om de urgentie van een bepaalde verandering duidelijk te maken aan haar medewerkers, dan zijn er volgens mij twee mogelijkheden:
1. de top is incompetent
2. er is geen sprake van urgentie
En daar helpen geen ‘goede communicatoren’ (wat zijn dat in hemelsnaam?) bij. Sowieso wekt het geen vertrouwen als een MT voor het overbrengen van een boodschap professionele mensen inhuurt.

Bert 16 jaar ago

Dit vind ik wat te gemakkelijk, Gerard. Ik mag het genoegen smaken nogal eens ingehuurd te worden bij verandertrajecten. Ook een competente top met een duidelijke urgentie tot veranderen kan problemen hebben met een operatie die niet meegaat. Daar zijn wel iets meer redenen voor dan de door jou genoemde punten.
Stiefkind bij dit soort processen is de informatieoverdracht. Dat is deels een taalkwestie. De communicatie in de lagen loopt spaak om allerlei redenen, maar vooral ook omdat die lagen een verschillende taal spreken. Op de vloer is de vraag ‘wat wil je dat ik anders doe en waarom?’ Op die vraag komt maar al te vaak een abstract antwoord. ‘Er moet meer worden samengewerkt’ bijvoorbeeld.
Hoe dan? Dat wordt niet uitgewerkt. Goede communicatoren zijn mensen die aandacht hebben voor deze dingen. Die de vertaalslag maken en daar ook tijd voor hebben. Die mensen op dit gebied alert houden. Dat moet een externe zijn, want interne mensen zijn vaak te druk met allerlei andere dingen. Uit ervaring ken ik het effect, zowel het positieve als het negatieve, van een externe rol. Goede externen bewijzen zich op dit gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *