Fte’s achterhaald?

In deze posting doe ik een paar uitspraken om een discussie los te krijgen op het gebied van fte en IT. Het gaat om meten en prognotiseren om tot een realistischer beeld te komen dan het fte-principe geeft. IT moet meer koppelen. Maar kan dit? Ik weet het niet precies. Jullie?

Fte’s. Iedereen heeft het erover. Ze lijken dezelfde waarde te hebben als uren in een dag. Terecht? Ik vind van niet. Ik hou van goede resultaatmetingen. Sommige mensen presteren op 1 fulltime-equivalent 1,5x zoveel als gewenst; anderen functioneren op 0,34. Ik zou het mooi vinden als er een IT-systeem bedacht kan worden, waar dit soort zaken tot uitdrukking in komen. Het gaat uiteindelijk niet om voldoende fte’s maar om de prestatie die iedere fte neerzet.

Ook competenties zouden behulpzaam kunnen zijn. Niet alleen de kwantiteit van de prestatie kan dan worden gemeten, maar ook de kwaliteit van de prestatie en die van de medewerker. Je moet op basis van goede realisatiegegevens tot een betere prognose en planning kunnen komen met moderne hi-tec.

Dit vraagt systemen met voldoende variabelen. De subjectieve component blijft voorlopig, dus zorg dan dat je termen vindt waarin je een prestatie goed tot uitdrukking brengt. Wie denkt mee?  

27 thoughts on “Fte’s achterhaald?”

Fred 18 jaar ago

De output van sommige functies is meetbaar, van andere niet. Bijv: een claimafhandelaar bij een verzekeraar is redelijk meetbaar, een beleidsmedewerker niet.

Dit lijkt op beoordelingsgesprekken: competenties kunnen de beoordelaar ondersteunen hierbij, maar niet vervangen.

Dus om dit met een IT systeem op te lossen lijkt me nog niet haalbaar. Om nog maar te zwijgen voor het zoeken naar een oplossing voor het probleem duidelijk is. Wat is het probleem? Niet-functionerende werknemers? Onduidelijke beoordelingen? Zwak management?

Bert 18 jaar ago

Goed, Fred. Laat ik het anders stellen. Bedrijven streven naar meetbaarheid. Zal dat veranderen? Ik vrees van niet. Dus verwacht ik dat in de loop van de komende decennia een aantal ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Ik schets ze.

1. Competenties hebben nooit mijn voorkeur gehad. In de psychometrie staan ze onder druk, terwijl ze door ons scholensysteem nu pas zijn omhelsd. Wat ik verwacht is dat het competentiesysteem verstevigd zal worden, bijvoorbeeld door invloed van neurowetenschappen en contextdenken. Men zal niet alleen de competentie als zodanig meten, maar de competentie in een bepaalde context. Hoe stressbestendig is Piet als kantoorklerk en hoe stressbestendig als poortwachter? Conclusie 1: de competentiemodellen, hoe beperkt en subjectief ook, zullen volgens mij worden aangescherpt en verbeterd.

2. De invloed van de neurowetenschappen zal ons op termijn informatie verschaffen over de mogelijkheden van mensen. Beter dan de tests op dit ogenblik. Ik verwacht dat met de technologische verbeteringen ook de competentiemeting verbetert. Ik weet dat mensen een beetje aversie hebben tegen deze dingen,maar dat hadden ze in de jaren ’80 ook tegen de computer en in de nineties tegen de mobieltjes.

3. Planning- en realisatiesystemen zullen steeds meer variabelen kunnen opnemen. Waarom zou dat op termijn niet tot een verbeterde gedrags- of prestatiemeting leiden, dus een betere prognosemogelijkheid? Hoe denkbeeldig het ook lijkt: we gaan straks volgens mij in prestatie-fte’s denken in plaats van in formatie-fte’s. En de computer kan dat registreren.
Voorbeeldje: Jan werkt 50%, want hij keert terug van een burnout. Iedereen weet dat hij nog lang niet op 50% zit, maar qua formatie gaan we er wel van uit. Dat beeld kan straks beter. Je zal beter kunnen bepalen wat de prestatie-fte is van iemand.

Als je deze drie zaken combineert is het helemaal niet zo gek om te voorspellen dat bedrijven in 2075 prestaties en competenties in een omvangrijk computerprogramma hebben zitten en veel betere prognoses kunnen doen en ook beter kunnen sturen. Ik zeg niet dat ik het leuk of wenselijk vind, maar het lijkt me niet denkbeeldig. De neuroscans zullen mogelijk een aanzienlijke invloed hebben, want ook daar schrijdt de techniek voort. Nu is allang bekend dat mystieke gevoelens te localiseren zijn in centra ter hoogte van de slapen. Vorm en omvang van hersendelen geven een indicatie van de prestatie. Zoals we nu al iets weten over de grootte van hersendelen zoals de basale ganglia bij ADHD.

Leuk om heen te gaan in dit kader is een dag over dit onderwerp bij NVO-2 op landgoed De Horst. ‘Breinlink’. Snel aanmelden. 50 Euro.

Fred 18 jaar ago

Bert, het wordt me helderder waar je naar toe wilt, bedankt. Ik denk dat de neurosciences ongetwijfeld meer inzichten gaan bieden. Ik hoop niet dat dat betekent dat (bijna) alles qua menselijk gedrag voorspelbaar wordt, dat is mij te veel ‘brave new world’. Misbruik ligt voor de hand. Ik verwacht dat ook niet, maar ik ben geen expert.

De context is overigens zeer belangrijk. Prognoses zijn leuk, maar hoe is het in het echt? Stel dat je prognose is dat je een goede CEO kunt worden. Je wordt CEO, en door externe omstandigheden (11 sept) gaat je bedrijf failliet. Ben je dan een goede of slechte CEO?

Denk ook aan weersvoorspellingen, meestal neemt de nauwkeurigheid sterk af na een dag of 5, omdat het weer een chaotisch systeem is. Ik hoop dat dat ook geldt voor mensen en dit soort prognoses. Dat heeft niets te maken met angst voor nieuwe technologie, maar meer met angst voor misbruik / dictatorschap etc.

En om het persoonlijker te maken: als ik mijn leven tot nu toe overzie, en de ontwikkelingen die ik heb doorgemaakt, zou het mij verbazen als dit in een model te vangen is. Misschien wil ik dat ook niet zien.

Jos Steynebrugh 18 jaar ago

Bert, mijn ervaring is dat je met een goed ingerichtte 360 graden feedbackscan een héél eind kan komen. Maar niet competenties meten. Een violist beoordeel je toch ook niet alleen op de snelheid waarmee ie toonladdertjes kan spelen? Performance meten dus, maar dan wel goed.
Het ontwikkelen van de “meetlat” en inzicht (standaards) voor wat goed, redelijk of slecht is hoort daarbij. Maar niet overdrijven. Als de arts alléén maar op een beeldscherm kan zien hoe het met de patient gaat, dan is er wel iets mis.

Jos Steynebrugh
Marketing Consulent

Mark 18 jaar ago

Wat zijn we nou eigenlijk, computers of mensen? Gaan we nu testen wat mensen kunnen met behulp van computers? Dan kun je in principe net zogoed computers er neer zetten. Denk even normaal. Competenties vind ik al heel wat hoor, maar wat nou als we straks de uiterste prestaties van mensen kunnen gaan meten m.b.v computers??? Hoe staan jullie tegenover mijn denkwijze?

Jos Steynebrugh 18 jaar ago

Mark,
je trekt het wel héél ver door in het emotionele.
Als je je voorwielen wil laten uitlijnen heb je toch ook liever een bandenservice met een goede testbank? Of wil je dat op vacantie laten doen door een boertje in Zuid Frankrijk met een houten hamer en een koevoet? Het laatste lijkt me wel leuker voor je vacantieboek.

Ik ben voor GOED meten, maar wel met de menselijke maatstaf.
Jos Steynebrugh

Bert 18 jaar ago

Jullie lopen jaren achter (-;

Mark 18 jaar ago

dat is nou juist ook mijn zorg. Dat we het hier niet over machines hebben maar over mensen. Daar gaat het mij om! Laten we het wel menselijk houden, anders komt de voorspelling straks uit. Dat computers de macht overnemen van de mensen.

Bert 18 jaar ago

Mensen zijn altijd bang voor dit soort ontwikkelingen. Brave new world, zeggen ze dan. De mens als machine. Dat soort dingen. Alsof er nu niet gemeten wordt! Ik heb dan liever betere meetapparatuur.

En begrijp me goed, de inhoud van onze gevoelens en gedachtes, onze overtuigingen en beliefs kunnen gewoon blijven bestaan. We worden er geen machine van. Je hebt toch ook niet het gevoel dat je een machine bent als ze je bloeddruk meten.

Dat is een van de belangrijkste denkfouten: dat we een machine worden als er technieken komen die het inzicht in ons verbeteren.

Bert 18 jaar ago

En, Jos, het gaat er natuurlijk om een systeem te ontwikkelen waarmee je meer dan alleen de snelheid van de violist meet. Dat dat nog niet bestaat, wil niet zeggen dat het er niet komt!

Mark 18 jaar ago

Bert,

de inhoud van onze gevoelens en gedachtes, onze overtuigingen en beliefs kunnen gewoon blijven bestaan. Dat wel, maar dan gaan we iedere dag top presteren en kun je niet meer ‘ontzichtbaar’ een mindere dag hebben. En iedere dag top zijn kan niet. Daarom kun je dit soort dingen niet meten. Want je komt in het bedrijfsleven altijd wel dingen tegen die je moeilijk vind of waar je niet goed in bent.
Ookal ben je heel erg ervaren.

Jos Steynebrugh 18 jaar ago

Bert, dat van die violist is overdrachtelijk bedoeld, maar dat snapte je al. Over een systeem dat wél goed meet: daar wordt bij mij (ons) aan gewerkt. Zeg ik nog niets over, behalve dat het goed gaat werken. Héél erg goed. Jos Steynebrugh

Bert 18 jaar ago

Als je goed meet, Mark, dan moet zichtbaar worden dat we niet permanent kunnen ‘ pieken’. Da’s een. En sterker nog. Als we meer neuro-info hebben, komen we er misschien achter dat we nu juist teveel van mensen verwachten en kunnen we misschien meer bereiken door onze hersenen beter te benutten. Ik las onlangs dat we erg weinig hersencapaciteit benutten. Misschien leidt dat er wel toe dat we meer doen dat minder effect heeft.

Bert 18 jaar ago

Maar dan. De prestatiemoraal. Want, Mark, als ik je serieus neem, dan gaat het ook daarom. Een prestatiemoraal, het woord zegt het al, zegt niet zoveel over de techniek. Het zegt iets over de moraal.
Als die moraal vereist dat we calvinistisch hard werken, mogen we daar een discussie over voeren. Dat is nou zo’n inhoud, waarop hersenonderzoek weinig invloed heeft. Hooguit kun je zien welke gebieden ‘oplichten’ tijdens de discussie.
Waar het om gaat is dat er een significante afwijking bij Einstein is vastgesteld in een deel van zijn hersenen dat verantwoordelijk is voor het bedenken van E=mc-kwadraat. Het is daar langer, niet groter. Niet zo gek als je bedenkt dat de hersenen zich vormen naar de dingen waar je wel of geen aandacht aan besteed.
Dat betekent dat we straks (en misschien nu al) kunnen bepalen waar mensen wel of niet goed in zijn

Bert 18 jaar ago

En om nog effe door te gaan. Hoe zit het eigenlijk met competenties en aandachtspunten? Nou dat zit zo. Jaap is een centraal verdediger. Als er resultaat moet worden behaald, dan ze3t je hem geen linksbuiten. Want je wil een snelle behendige op links. Die naar buiten fladdert. En een ‘trekpass’ geeft. Met de linkervoet. Geen indraaiende met de rechter.
En dat zal Jaap op dat niveau niet leren. Durf ik wel te beweren. Waarom? Omdat zijn hersenen anders zjin ingericht. Hij heeft de hersenen van een verdediger. Gekregen. Die zijn zich gaan vormen naar wat hij moest leren. Dus Jaap als linksbuiten- no way. En dat geldt ook voor mensen die presteren in organisaties. De IT’ er als HRM’ er, zou dat wat worden? Misschien. Maar, is mijn stelling, alleen als zijn hersenen het aankunnen.
En hoe weten we of zijn hersenen dat aankunnen? Alleen als we het kunnen meten met goede apparatuur. Die apparatuur moet veel variabelen kennen, dus, dus? Dus zijn we er nog niet, en moet de technologie als de donder aan de gang.
Ondertussen blijven wij er lekker bang van en vallen terug in onze beliefs. Vooral doen. En gelukkig mee zijn. Morgen nog een mooie dag. Overmorgen regen. Snap je?

Bert 18 jaar ago

Jos,

Al eens met Leo van der Burg contact gezocht? In Zutphen. Bureau Tricona. Hij is een bijzonder mens. Heeft ook iets ontwikkeld. Zou er graag een IT’ er computermodules van laten ontwikkelen (-;

Fred 18 jaar ago

Bert, je schreef:

“Waarom? Omdat zijn hersenen anders zjin ingericht. Hij heeft de hersenen van een verdediger. Gekregen. Die zijn zich gaan vormen naar wat hij moest leren. Dus Jaap als linksbuiten- no way. En dat geldt ook voor mensen die presteren in organisaties. De IT’ er als HRM’ er, zou dat wat worden? Misschien. Maar, is mijn stelling, alleen als zijn hersenen het aankunnen.
En hoe weten we of zijn hersenen dat aankunnen? Alleen als we het kunnen meten met goede apparatuur.”

Dit is nu precies het kip-ei probleem. Passen de hersenen zich aan aan wat iemand leert? Of is wat iemand kan leren beperkt door de vorm van de hersenen? Nature or nurture variatie. Jij lijkt de nature positie in te nemen. Ik ben meer van de nurture.

Een belief van mij is dat als je vanuit de hardware (=nature) denkt, je je eigen mogelijkheden beperkt. Je ziet domweg niet meer mogelijkheden. Vanuit de software (=nurture) zijn er veel meer mogelijkheden.

Bert 18 jaar ago

Met alle respect, Fred, maar de zogenaamde nature-nurture-discussie is zo goed als passe. Dus die terminologie…weg ermee!

Dan de inhoud van je reactie. Kort gezegd denk ik het volgende. Door iets aan- of af te leren, zijn er altijd verandering mogelijk in de fijnstructuur van het brein. (Dus zelfs in het gedateerde nature-nurture-patroon zit ik niet aan de nature-kant.)

Je leert iets, je besteedt er aandacht aan en de plastische hersenmassa past zich aan. Na verloop van jaren neemt die plasticiteit af, maar er valt altijd nog te leren.

Het voorbeeld van Stam is daarom zo leuk, omdat het dat laat zien. De hersenen van een verdediger zijn ontstaan doordat de persoon in kwestie heeft leren verdedigen. Misschien is van Jaap Stam nog wel een linksbuiten te maken, maar dat zal tijd nemen. Zijn hersenen kennen inmiddels een patroon en dat laat zich niet zomaar wijzigen. Het kan, maar het kan jaren kosten.

Mensen kunnen altijd weer iets leren (sensibilisatie, habituatie en klassieke conditionering), de hersenen bieden die mogelijkheid, maar de factor tijd valt niet te verwaarlozen. En laten we de motivatie niet vergeten. Want wie iets wil leren zal gemotiveerd moeten zijn. Zeker als het om iets gaat, waar iemand geen ervaring in heeft.

Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben.

Fred 18 jaar ago

Bert,

“Met alle respect, Fred, maar de zogenaamde nature-nurture-discussie is zo goed als passe. Dus die terminologie…weg ermee!”

Dat is nog helemaal niet passé, zolang we nog niet alles weten over hoe de hersenen functioneren. Maar dit terzijde.

Voor mij zit het gevaar erin dat we alles al menen te weten, door onze vooronderstellingen over hoe de hersenen werken. En door onze vooronderstellingen doen we bepaalde experimenten en metingen wel, en andere niet. En ik ben allergisch voor de aanname dat alles zo makkelijk meetbaar zal blijken te zijn. Ik geloof daar niets van, en als het wel zo is, hoop ik het niet mee te hoeven maken. Lijkt me vreselijk saai, en ook nog gevaarlijk door allerlei dictatortjes, die daar weer misbruik van gaan maken.

Bert 18 jaar ago

Goed Fred, ik snap je. Ben het trouwens niet met je eens over al die vooronderstellingen, en blijf mij mijn standpunt over die nature-nurture-discussie.
Er zijn echt hele goede en geruststellende boeken over die hersenmaterie. Die angst voor meetbaarheid begrijp ik natuurlijk best, maar je geeft al aan dat je allergisch bent voor de aanname dat alles zo makkelijk meetbaar zal blijken te zijn. Allergieen komen de nuchtere analyse niet altijd ten goede. Als je me goed leest, hoor je me niet zeggen dat dingen ‘zo makkelijk’ meetbaar zijn. En dictatortjes maken altijd misbruik van de technologische ontwikkelingen.
Begrijp me goed, ik ben erg van de ethiek, hoor, daar niet van. Maar ik meen ook wat irrationele angst te zien in je reactie. Wellicht zie ik dat verkeerd.

Mark 18 jaar ago

Maar willen jullie van van een goede sterke verdediger maken als het kan met de hersenen? Want ik denk namelijk dat iemand is zoals hij is en dat je dat niet moet veranderen. Dat vind ik juist het mooiste, het onwetende van jezelf. En waarom willen we dat veranderen? Omdat we alles willen weten over mensen en dat we heel nieuwsgierig zijn. Ik hou het er gewoon op dat het mysterie het mysterie is en moet blijven, gewoon omdat het een mysterie is.
Ik ben echt niet bang ervoor hoor, begrijp me goed, alleen wil ik geen enkele mogelijkheid uitsluiten. Tuurlijk hebben jullie gelijk met Albert Einstein, alleen was het mysterie rond hem niet een schitterend verhaal? Denk er over na zou ik zeggen.
Mark

Jos Steynebrugh 18 jaar ago

Dames,
wordt deze site een voetbalkransje?
Alstublieft, zeg . . .
Jos Steynebrugh

Mark 18 jaar ago

Jos,

Dit wordt geen voetbalkransje. Wij geven alleen voorbeelden ter illustratie van het onderwerp waar het op dit moment over gaat. De voorbeelden zijn alleen ter verduidelijking. Misschien heb je wel gelijk over dat we TEveel doorgaan op de positie van Blind bij Ajax en hoe het nu verder moet. Alleen dit is een site om te discussiëren, en hoe kun je discussiëren zonder argumenten en voorbeelden? Dat mag je me wel eens vertellen.
Mark

Jos Steynebrugh 18 jaar ago

Snap ik. Alleen trek ik aan de bel als mijn kijkpijp langzaam oranje begint tw worden en het vertrouwde Windows geluidje vervangen wordt door O-lé-é, O-o-lee, Ó-le en mijn icoontjes de neiging hebben een wave te maken. Nee, hoor leef je LEKKER uit. Zo leer ik nog eens wat. Van een tennisarm wist ik al, maar balverlies lijkt me zéér pijnlijk.
Jos

Jos Steynebrugh 18 jaar ago

PS,
discussieren zonder onderwerp: vrouwen dóén niets anders en zonder argument lijkt me moeilijk. Alleen, telkens dezelfde dingetjes leidt tot voetbalmoeheid.
Jos

Mark 18 jaar ago

Ik heb nooit gezegd dat wij hier discussieren zonder onderwerp. Ik heb gezegd discussieren zonder argumtenten en voorbeelden kan niet. Als je niet van voetbal houdt, dan heb je wel een probleem in juni en juli. Want dan is de massa bezig met een totale oranje gekte. Ik geef toe, soms wordt ik er ook wel eens moe van hoor, maar dat is niet alleen bij voetbal. Schaatsen idem dito.

PS het ligt er natuurlijk aan wat voor vrouw je hebt;)

Jos Steynebrugh 18 jaar ago

Nee, hoor, hangt ervan af wat voor vrouw de voetballiefhebber heeft. Anders is de kans groot dat niet voetballiefhebbers haar tegenkomen in de kroeg of zo, als HIJ voor de kijkpijp hangt. Dus, Oranjefans, let op uw saeck.
Grapje,
Jos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *