Veranderingen kunnen beter

Het boek ‘Verandermanagement’ van Willem Mastenbroek laat één ding klip en klaar zien. Verandering is primair een verantwoordelijkheid van de mensen binnen de organisatie. Managers moeten die verantwoordelijkheid voelen; medewerkers gaan hem dan vanzelf voelen.
Dit klinkt dreigend, maar zo bedoel ik het niet. Ik houd erg van een ontspannen werksfeer. Maar niet zonder resultaatverantwoordelijkheid. Presteert iemand slecht, dan moet dat veranderen. Klaar. En dan zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden. Maar alles begint met iemand aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. En daar laten managers op alle niveaus teveel liggen. Externe organisaties springen in op dit hiaat en bieden complete reorganisatiearrangementen aan. Als ze vertrekken nemen ze hun inzichten weer met zich mee, en de top in het bedrijf trekt geld uit om ze nog even vast te houden. Dit kan anders. Ondergetekende, hoofdredacteur van Jonge Bazen, heeft een concept ontwikkeld dat betrekkelijk goedkoop te implementeren is in uw organisatie, waarbij de rol van de externe veel bescheidener is dan gebruikelijk. Dit heeft tot gevolg dat de verantwoordelijkheid daar wordt gevoeld waar hij gevoeld moet worden: in het management. Niet de externe consultant implementeert, maar de managers en teamleiders. De rol van de externe licht ik graag bij u toe. U vindt mijn gegevens op www.pitchersupport.nl

Voor de afscheidsrede van hoogleraar Willem Mastenbroek moet u toch even hier kijken http://www.fd.nl/csFdArtikelen/HFD/y2007/m12/d28/HFD1002578242?t=Verlamd_door_organisatierot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *