Rubriek: HRM

Ziekteverzuim door pesterijen

Mensen zijn bang voor sancties zoals wraakoefeningen en pesterijen nadat ze iemand hebben aangesproken. Deze angst is niet helemaal op niets gebaseerd. 12 miljoen van de 41 miljoen langdurig zieken in Europa zijn om die redenen arbeidsongeschikt; aldus cijfers over 2004. Dat is meer dan een kwart. Je moet dus wel de conclusie trekken dat volwassenen zich soms net erg zo als of erger dan kinderen gedragen. Pesterijen en wraakoefeningen zijn onaanvaardbaar voor iedere organisatie.

Mag je je collega laten ‘vallen’?

Er bestaat een ongeschreven regel die zegt: ‘Een collega is je kameraad; die laat je in zijn waarde.’ Dit gaat wel eens zo ver dat mensen alles van elkaar accepteren. Je vrienden laat je niet in de steek, is de norm dan. De relatie gaat voor alles. Ik noem dit ook wel eens het Winnetou-principe. De vraag is echter of je iemand er altijd een dienst bewijst met hem door dik en dun te steunen…

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Samenwerking kan grenzen heelal verplaatsen

Samenwerken is weer een belangrijk thema, merk ik als supplier van trainingen in teamwork en samenwerking (www.pitchersupport.nl). Uitbesteding en privatisering hebben er toe geleid dat bedrijven uiteen zijn gevallen in units. Deze werkten vroeger automatisch samen, maar de vanzelfsprekendheid is weg, nu al die units hun eigen broek hebben op te houden en de belangen nogal eens tegengesteld zijn. Samenwerking helpt verder. En het is iets meer dan routinewerkzaamheden verrichten. Dat mag blijken uit een wat vergezocht, maar prachtig voorbeeld…

Vacatures

De vacatures kunnen niet worden ingeladen.

Advertorial

Weerstanden bij veranderingen

Bij verbeteringstrajecten in organisaties ontstaat er nogal eens weerstand. Die weerstanden lijken te gaan tegen het te implementeren beleid, maar er zijn vaak andere dingen aan de hand. In dit korte artikel inventariseer ik een aantal van die ‘andere dingen’. Zowel MT-leden als medewerkers ‘lijden’ aan blokkades in dit soort situaties…(zie ook Innovatief Organiseren, link http://www.innovatieforganiseren.nl/2006/09/04/327/)

 

 

Verzuimbegeleiding niks voor managers

Omgaan met langdurig zieke medewerkers, herkennen van signalen van toenemende spanning of aanstaande burnout: dat is een vak apart. ‘Integraal management’ is in, en zo komen allerlei zaken bij de manager terecht waar hij (te) weinig kaas van heeft gegeten. Het is dan ook beter om verzuimpreventie en begeleiden van verzuimende medewerkers over te laten aan professionals. 

Mensen aanspreken is complex

Als trainer heb ik nogal eens trainingen gegeven in aanspreken van collega’s. Aanvankelijk werkte ik daarbij met een stappenmodel. Mensen gaven nogal eens aan dat dat in de praktijk niet werkte. Waarom niet, heb ik ze jaren lang gevraagd. De volgende antwoorden kwamen daarbij regelmatig terug… 

NS Reizigers gaat managers proces in sturen

Het is al jaren zo. Het management wil verbeteringen; de werkvloer wil verbeteringen. Maar ze verschillen van mening over de wegen er naar toe. Het verwijt van managers aan medewerkers is vaak dat ze allerlei ‘beren op de weg zien’; medewerkers verwijten managers te weinig te begrijpen van het werk. NS Reizigers maakt nu een wonderschone beweging…

Pleidooi voor allochtonen

Voor een Turkse vriend van mij is Nederland een ander land dan voor mij. De mensen doen anders tegen hem dan tegen mij. Als hij naast een autochtoon gaat zitten, dan schuift zo iemand zijn tas dichter naar zichzelf toe. Dit om te voorkomen dat zijn beurs gestolen wordt. En na 11 september 2001 gaat het mijn Turkse vriend ook economisch niet goed meer. Gaan we dat zo laten in Nederland? (Foto is van niet van de persoon in kwestie.)

Geef maar gewoon antwoord

Naast externe coaches, zijn er veel leidinggevenden die ook  ‘coach’ zijn, zonder coachingsopleiding, soms tegen wil en dank. Ook voor hen is het de kunst anderen zelf het antwoord te laten vinden op de vraag die ze stellen. Nou heeft lang niet iedere vragensteller daar zin in. Dus op de vraag: “Wat denk je er zelf van???? hoort de coachende manager: “Ja hallo, als ik het wist vroeg ik het niet. Geef maar gewoon antwoord.???

Interessant voor jonge managers: de Antwerpse interactieacademie

In verband met de privatisering van opleidingsinstituten op de Vlaamse markt zal de interactieacademie zich naast de nonprofitbranche ook op het bedrijfsleven storten. Nederland is daarbij een aantrekkelijke markt. 30 procent van de duizenden cursisten komt uit Nederland. Met name jonge managers kunnen buitengewoon veel hebben aan de opleidingsprogramma’s van de interactieacademie. (http://www.interactie-academie.be/)