Seksualiteit op het werk (5): Spiritualiteit of intimidatie?

De een wil absoluut geen seksuele gevoelens op de werkplek. De ander vindt dat maar hypocriet (zie ook www.bertblog.nl, ‘Vreemdgangersweer’). ‘Het is er toch; je kan je hoofd wel in het zand steken maar daar wordt het niet minder van.’  Hoe dan ook: er wordt weinig over gesproken. In deze rubriek zullen wij met de lezer samen onderzoeken waar de grenzen liggen van seksualiteit op het werk. We willen dat integer doen, om jonge bazen vanuit de ervaring handvatten te geven om dit soort zaken te begeleiden. Mensen die op dit gebied iets hebben meegemaakt, zijn van harte uitgenodigd hun ervaringen op te schrijven en naar ondergetekende op te sturen. Dat kan naar pitcher.support@hetnet.nl

Leonie, medewerker van een groot ziekenhuis had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze bleef vaak langer werken dan noodzakelijk om de dingen af te krijgen, en sliep slecht als iemand tekort was gekomen.
Er was een hoge werkdruk. Te weinig mensen, een slechte planning waardoor teveel collega’s tegelijkertijd vrij waren (en Leonie haar verlofdag verschoof), zwangerschapsverlof, kortom: alles kwam op Leonie neer.
Toen ze naar haar begripvolle en gevoelige 45-jarige manager Eric ging, nam die behoorlijk de tijd voor haar. ‘ Ik zal vandaag eens wat verder met je gaan dan gewoonlijk.’  zei hij.
Ze mocht gaan zitten en hij stelde voor om eerst wat yoga-oefeningen te doen. Dat vond ze vreemd, maar het verlichtte haar stress. Vervolgens stond hij op en vroeg of hij haar een schoudermassage mocht geven. Ze lachte een beetje ongemakkelijk en vroeg of dat niet een beetje te ver ging.
Hij overtuigde haar van zijn goede bedoeling. De massage vond ze vervolgens voortreffelijk.
‘Dit is een oosterse massagetechniek’  zei hij ‘Wat ik bij jou zie, is dat je erg gevoelig voor spiritualiteit bent. Ik zou je willen aanraden om eens met me mee te gaan naar een tantra- of meditatie-avond. Dan ben je beter opgewassen tegen die werkdruk. Ook geef ik je het telefoonnummer van een aura-healer, want er zit een gat in je aura.’
Gaat dit te ver of niet?

13 thoughts on “Seksualiteit op het werk (5): Spiritualiteit of intimidatie?”

Fred 16 jaar ago

Het gaat te ver. Misschien zijn Erics bedoelingen goed, maar in feite zet hij Leonie onder druk. Ze kan moeilijk nee zeggen tegen haar manager gegeven hun werkrelatie.

Kortom foute boel.

Wat hij wel had kunnen zeggen: dit is een mogelijkheid, voor mij werkt het, hier is de info, en beslis zelf. En haar aanraden ook verder te kijken!

Mark 16 jaar ago

Ik weet niet of dit te ver gaat, het ligt aan Leonie zelf. Als ze echt niet wil, zegt ze dat wel. Ik vind dit nie te ver, dit is gewoon een goede band hebben en zorg voor je personeel hebben.

Noud 16 jaar ago

Als rechtgesnaarde Rooms katholiek gelovige, heb ik een veel beter recept voor Leonie!

Leonie, medewerker van een groot ziekenhuis had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze bleef vaak langer werken dan noodzakelijk om de dingen af te krijgen, en sliep slecht als iemand tekort was gekomen.
Er was een hoge werkdruk. Te weinig mensen, een slechte planning waardoor teveel collega’s tegelijkertijd vrij waren (en Leonie haar verlofdag verschoof), zwangerschapsverlof, kortom: alles kwam op Leonie neer.
Toen ze naar haar begripvolle en gevoelige 45-jarige manager Eric ging, nam die behoorlijk de tijd voor haar. ‘ Ik zal vandaag eens wat verder met je gaan dan gewoonlijk.’ zei hij.
Ze mocht gaan zitten en hij stelde voor om eerst wat yoga-oefeningen te doen. Dat vond ze vreemd, maar het verlichtte haar stress. Vervolgens stond hij op en vroeg of ze samen zouden kunnen gaan bidden. Ze lachte een beetje ongemakkelijk en vroeg of dat niet een beetje te ver ging.
Hij overtuigde haar van zijn goede bedoeling. Het gebed vond ze vervolgens voortreffelijk.
‘Dit is een katholiek rozenkransgebed zei hij ‘Wat ik bij jou zie, is dat je erg gevoelig voor spiritualiteit bent. Ik zou je willen aanraden om eens met me mee te gaan naar een gebedsdienst- of eucharistieviering. Dan ben je beter opgewassen tegen die werkdruk. Ook geef ik je het telefoonnummer van een priester, je kunt bij hem je zonden biechten.’
Gaat dit te ver of niet?

Lex Sijtsma 16 jaar ago

Dit gaat te ver. Eric zou er beter aan doen zijn deel van het werk te doen en dat is het wegnemen van oorzaken als de slechte planning, te weinig mensen e.d..

Daarnaast kan hij Leonie natuurlijk wel vrijblijvend wijzen op zaken als yoga e.d., maar massages op het werk door de direct leidinggevende kan echt niet vanwege de hierarchische relatie.

Monique 16 jaar ago

Ik ga ervan uit dat de bedoelingen van Eric goed zijn en zou blij zijn als er meer bazen met deze instelling waren… Wel moet hij rekening houden met de onderlinge verhouding en het dus vooral niet te opdringerig brengen, wat zoals het hier staat wel het geval is. Ben ik dus wel met Fred eens. Wat niet duidelijk is of hij nou ook nog wat aan de situatie gaat doen. Op deze manier legt hij het probleem weer bij Leonie. Hij zou toch echt wel moeten zeggen dat of wat hij daadwerkelijk aan of mee gaat doen!

Rene van der Weerd 16 jaar ago

Dit gaat absoluut te ver naar mijn idee.
Wil de leidinggevende zuiver blijven zou Erik haar probleem met stress bespreekbaar kunnen maken. Als verantwoordelijke manager kan hij zijn persoonlijke en functionele betrokkenheid uiten doot het hebben over de werklast (hoe aan te passen) of eventueel kunnen doorverwijzen
naar de Arbo dienst, huisarts, of cursus time-management/ stressmanagement of naar een spiritueel begeleider en/of therapeut.
er is sprake van een hierarchische werkrelatie.

Indien het initiatief van het gesprek over massage, tantra en andere spirituele vormen vanuit een actieve kennis en interesse van Leonie zou gaan, en er is een meer vriendschappelijke persoonlijke relatie, zou je nog twijfels kunnen hebben of het zuiver kan blijven.
Nu echter zit Erik duidelijk de grenzen van zijn medewerkster te ‘forceren’, waarbij de hierarichie in de werkrelatie in combinatie van de onzekerheid van de werkneemster op dit gebied de zuivere keuzemogrlijkheid vertroebeld.
De werknemster Leonie heeft dus al een probleem met stellen van grenzen, en juist dit patroon wordt nu al dan niet goed bedoeld op ingespeeld.
Daarnaast speelt Erik juridisch gezien gevaarlijk ‘spel’, want er kan achteraf (na bv gepsrek met Leonie en een vreindin die sexueel geintimideerd is) een verkeerde intepretatie ontstaan en de aanklacht van ongewenste intimiteiten is onderweg.

Daarnaast kan Erik ook nog eens zijn gezag ondermijnen om ingedeeld te worden in de categorie ‘Zweverig en vaag’, aangezien het spirituele toch een voor veel mensen vaag begrip is. Leonie kan juist vanuit haar onzekerheid makkelijke ‘prooi’ zijn van gekleurde invloeden in haar personoljke kring, waar je maar moet afwachten hoe dat uitpakt.
het lijkt misschien ver gezocht, maar het is mijn ervaring uit de praktijk.

Aart 16 jaar ago

Ik denk dat het aanraken niet goed is. Wel de aanbeveling voor de Yoga of andere mogelijkheden om spiritualiteit te zoeken. Om aan te bieden zelf mee te gaan is heel gevaarlijk. Beter kan je dat via een personeelsfunctionaris laten lopen. De houding blijkt wel een goede zorg voor het personeel.

Corien 16 jaar ago

De gevoelige manager gaat natuurlijk veel te ver. Wat mij betreft geen discussie over mogelijk. De goede man had zijn eigen hobby’s niet op Leonie moeten projecteren, maar in plaats daarvan allang moeten ingrijpen. Hij had moeten zien dat Leonie ten onder dreigde te gaan en had samen met haar naar concrete oplossingen moeten zoeken.

Marco 16 jaar ago

De vraag is wie gaat te ver. In mijn optiek de dame, die zich het gedrag van de man laat welgevallen. Ik poog zelf ook weleens een tantra massage op de zaak te geven en krijg telkens een ‘nee’ te verwerken. Deze dame zegt ‘ja’en voor sommigen gaat het vervolgens te ver, haar ‘ja’ gaat dus te ver.
Voor the open minded people onder ons zal deze situatie overigens geen probleem zijn. Elkaar lekker helpen, what’s wrong?

Leo Maathuis 16 jaar ago

Ik vind niet dat ze te ver zijn gegaan, maar het is spelen met vuur. Als je steeds zorgt het vuur acuut te kunnen doven, is er geen probleem. Er ontbreekt hier niet dat de man de vrouw en omgekeerd de vrouw de man aantrekken (stel je een groot leeftijdsverschil voor en het was zover niet gekomen).
Buiten de omarmingen bij verjaardagen en klopjes op arm, rug en hoofd, is lichamelijk contact al gauw “niet bij het werk horend” en dus link.

Vinkeles Melchers 16 jaar ago

Al dan niet met instemming is de werkplek niet bedoeld voor sexueel getinte relaties of intimiteiten. Het gevaar dat signalen verkeerd worden opgepakt of andere communicatie-inefficiencies maken e.e.a. te risico-vol.
Sexuele intimidaties behoren tot een onderwerp dat steeds meer de aandacht krijgt en vraagt. Wat mij betreft behoort dit niet tot de gedoogsfeer en moeten de lijnen steeds haarscherp worden afgebakend.
Ieder bedrijf zou daarop een schriftelijk vastgelegd beleid moeten hebben verbonden aan een soort klokkenluidersregeling, dwz. er moet een vertrouwenspersoon zijn waar zonder afbreuk melding kan worden gemaakt.

Hylke A. Vinkeles Melchers

Fred 16 jaar ago

Tjsa. De relatie is niet gelijkwaardig, hoe je het ook wendt of keert. Mede daarom zou ik toch erg voorzichtig zijn als manager. En ja, natuurlijk is ook Leonie verantwoordelijk. Maar die van Eric weegt domweg zwaarder. Met elkaar helpen heeft dat niets te maken.

Ik heb zelf als manager wel eens een teamlid een training aangeraden, die ik zelf gedaan had. Maar wel duidelijk gemaakt, dat dat zijn beslissing is.

Wickie 14 jaar ago

Fout of niet fout, etiek, ? Heb geen idee. Elke situatie is anders en hoe definieer je het allemaal 
"persoonlijk" en de "grenzen".
Wat Eric kan lukt velen onder ons. Dit hiet boven gesteld is  geen intimidatie zolang er geen druk op staat.

Maar idd je zou zelf zo ver kunnen gaan dat je eigelijk spirtueel een soort huis vrede breukt pleegt. Dit door te ongewenst te gaan zitten voelen wat andere voelen en erd dan misbruik van maken.
(Als je dit zou doen krijg je wel direct door dat het niet klopt wat je doet en de pijn is niet fijn! Tevens moet je het allemaal maar begrijpen want kan je dit wel aan.)

Zelf kan ik vaak aardig dichtbij anderen komen. Zonder dat zij daar echt onheil in zien. Soms onstaan er dan wat gelijke gevoelens, ja …zelfs lust "sexueel" of liefde. Ook lukt het aardig om mensen zegmaar te raden wat denken of beter te voelen waar ze mee zitten.
Dit is allemaal niet erg zolang je dat bij die mensen laat.
Zij moeten zelf zegen "ik heb hulp nodig, mag ik jou vragen"

Het vertouwen en gevoel te hebben dat iemand hun heel goed kan begrijpen is al genoeg.  Daar moet Eric het dan wel bij laten. Mits Leonie meer toe staat of vraagt.

Wat de werk relatie is heeft er niets mee te maken. Daar heb rationele afspraken heb zoals niet rommelen onder het werk. En is flirten dan ook verboden? 

Groeten

Wickie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *