SM-datingsite leidt tot ontslag vrouw

Single zijn kan precair zijn in het bedrijfsleven. Zo is er bij een grote reisbureauorganisatie in Nederland een 40-jarige dame werkzaam met een zeer vrije moraal. Ze heet Ellen en schreef ons erg openhartig over iets wat haar is overkomen, een half jaar geleden toen ze bij een vuilverwerkingsbedrijf werkte. Ze wil anoniem blijven omdat ze intussen van werkgever is gewisseld en haar reputatie niet verder achteruit wil helpen door haar masochistische voorkeur.

Het verhaal is als volgt. Ellen stond met zeer onthullende foto’s op een datingsite. Haar voorkeur lag op het gebied van masochisme en de foto’s waren daar expliciet over. Een collega van haar kwam haar daar tegen en praatte het rond op het werk. Uiteraard in vertrouwen, zoals het ook in vertrouwen werd verder verteld.
Tenslotte kwam ze bij haar manager die haar onmiddellijk te kennen gaf dat ze een andere baan kon zoeken. Hij had vanuit zijn levensbeschouwing grote moeite met het soort site waarop zij adverteerde.
‘Ik zal het niet tegen je nieuwe werkgever vertellen en je een goed getuigenschrift meegeven, dan ben ik sneller van je af’ zei hij.
Handelt deze manager juist?

(JongeBazen wil het thema ‘Seksualiteit en werk’ niet vermijden. Bij sommige mensen leidt dit tot kritiek. Misschien ten overvloede wijzen wij daarom nog maar eens op onze intentie. Seksualiteit is bij uitstek een terrein waar managementethiek een rol speelt, net als bijvoorbeeld godsdienst. Door praktische voorbeelden aan te dragen hopen wij meer duidelijkheid te krijgen over de vraag, waar de grenzen liggen. Bovendien is het interessant voor niet-ervaren mensen om te zien hoe je dit nu aanpakt. Iets dergelijks leer je niet op de universiteit.)

16 thoughts on “SM-datingsite leidt tot ontslag vrouw”

Robert Jan Simons 14 jaar ago

Nee. Ik vind dit onjuist en volgens mij IS het ook niet juist, hoe deze manager handelt.
Zoals het hier gepresenteerd wordt is via via via het bij de manager ter ore gekomen en geeft de manager de vrouw geen kans. Overigens, wat deed de bewuste klikspaan op die site, hmmm?? Ik vind dit getuigen van een enorme bekrompenheid ten aanzien van iets heel natuurlijks – te weten seksualiteit. Dat seksualiteit zulke uiteenlopende vormen kan aannemen is m.i. niet zo raar als je ziet hoe bekrompen we met elkaar omgaan en daar is het cirkeltje weer rond. Door vervolgens de vrouw in kwestie te straffen voor iets wat ze privé uitspookt, denk ik dat die vrouw er sowieso goed aan doet een nieuwe werkkring te zoeken, maar tegelijk moet die manager zich maar eens achter de oren krabben over waar hij zich nu eens een goeie spiegel zal gaan aanmeten.

RJ

Liz 14 jaar ago

Over het geheel genomen een foute, door emotie en eigen gelijk ingegeven reactie op een privé-situatie. En wat "zeer vrije moraal" ? Voor een vrouw? Wat als het een man geweest was?
Als werkgever heb je met (veel) verschillende mensen te maken. Ga je die allemaal ontslaan als hun privé levensstijl je niet aanstaat?
Commentaar door de baas op dit soort zaken kan en mag alleen maar als andere medewerkers of de zaak geschaad worden, anders: handen af van de privé-situatie

Switchsss 10 jaar ago

Het is volgens mij discriminatie, hiervoor hebben we wetten in Nederland.
Zeer kwalijk dit allemaal.
Doordat de manager een andere levensbeschouwing heeft…..
ZIjn levenbeschouwing heeft NIETS te maken met haar werknemerschap
Switchsss

MK 10 jaar ago

Grondwet

Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Op basis van dit artikel kan geaardheid of sexuele voorkeur niet gebruikt worden als grond voor ontslag, echter in voorliggende cass zal er zeker sprake zijn van verstoorde arbeidsverhoudingen, en daar zit het venijn volgens mij

Immers “…Tenslotte kwam ze bij haar manager die haar onmiddellijk te kennen gaf dat ze een andere baan kon zoeken. Hij had vanuit zijn levensbeschouwing grote moeite met het soort site waarop zij adverteerde….” er is een conflict ontstaan in de persoonlijke levenssfeer wat effecten heeft op de arbeidsrelatie, dit kan wel aanleiding zijn voor een compensatie-regeling

MK

Martijn 10 jaar ago

Laat ik de casus nu iets pikanter maken.

In plaats van een SM-datingsite betreft het nu een werknemer die betrapt is op het downloaden van kinderporno, op zijn eigen prive-computer (dus niet via de zaak). Hij is hiervoor strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld, en wel tot een werkstraf van 120 uur, die hij kan uitvoeren door zijn vakantiedagen en overwerk op te nemen. Er is dus verder geen (ongeoorloofd) verzuim en de man doet zijn werk voorbeeldig, hij is de beste van het team.

Helaas voor deze werknemer is een en ander uitgelekt, en binnen de kortste keren ‘weet’ iedereen ‘het’. De werknemer wordt nu door iedereen gemeden en moet in de kantine moederziel alleen eten. Als manager krijg je al mailtjes en opmerkingen in de trend van ‘Waarom ontsla je die vieze pedo niet?’, ‘Ik kan niet meer met hem werken, ik heb zelf kinderen’.

Qua werkzaamheden is derhalve niets op de man aan te merken en hij is voor zijn vergrijp al strafrechtelijk aangepakt. In het werk komt de man op geen enkele manier in aanraking met kinderen. De werksfeer is echter volledig stuk, en ik ga ervan uit dat de lezer eveneens weinig affiniteit of sympathie met hem zal hebben.

Wat zou je doen?

Verbaasd 10 jaar ago

Wat een verschrikkelijk verhaal. Volgens mij hebben seksuele voorkeuren geen invloed op je werkprestatie, ik zie niet in wat zijn motivatie had kunnen zijn om haar te ontslaan.

Als hij problemen had gehad met wíe ze in de slaapkamer is, ipv hóe ze in de slaapkamer is, was dit een schandaal geweest.

Joop 10 jaar ago

beste Martijn, laten we de kwestie nog iets duidelijker maken. Stel dat het gaat om een homo. Hij loopt op zijn werk niet te koop met zijn geaardheid, maar hij is wel “uit de kast”. In zijn vrije tijd bezoekt hij met zijn vriend wel eens homo-uitgaansgelegenheden. Dan zijn er collega’s die er iets van ontdekken (misschien zag een van de collega’s hem bij een van die gelegenheden naar binnen gaan) en al snel doen er binnen het bedrijf de meest wilde verhalen over hem de ronde. De arbeidsverhoudingen worden aangetast en dit vormt voor de leiding een aanleiding hem te ontslaan. Acceptabel?

MrMc 10 jaar ago

@Martijn. Het gaat hier over SM. SM is een levensstijl voor en door volwassen, die met wederzijds goedvinden SM met elkaar bedrijven. Er is geen sprake van strafrechtelijk vervolgbare activiteiten.

De vergelijking met kinderporno is dan ook stuitend en beledigend voor een HELE grote bevolkingsgroep.

Wat mensen in hun privéleven doen moeten mensen zelf weten. Mensen hebben recht op een eigen leven en hun privacy. Zolang deze dame geen aanstootgevende activiteiten en gedragingen op het werk zelf doet en in haar privéleven geen strafrechtelijk vervolgbare dingen doet, is het voor de werkgever volstrekt irrelevant.

@Martijn 10 jaar ago

hoe kun je kinderporno en SM vergelijken?
Het slaat echt nergens op.

Het eerste is een strafbaar feit
Het tweede een sexuele voorkeur

Switchssss

Critias 10 jaar ago

Iedereen mag zelf weten wat hij/zij in zijn privé leven uitvreet.

Echter iedereen heeft op zijn niveau een voorbeeldfunctie. Wanneer je ervoor kiest een hobby te beoefenen die niet algemeen sociaal geaccepteerd is, moet je er rekening mee houden dat je daar op aangekeken kan worden. Indien dat je functioneren beinvloed, dan ben je blijkbaar niet de juiste persoon in die functie.

Ik vind dat je daarmee dus rekening moet houden op het moment dat je expliciete foto’s van jezelf op internet zet.

Peter Duivenvoorde 10 jaar ago

Wat ik ongeveer net zo naar vind is niet alleen de reden tot ontslag, maar ook de sfeer die kennelijk heerst in het bedrijf van deze casus. Ellen is in de aanloop tot en met haar ontslag niet gekend in de controverse die ze zou hebben veroorzaakt. Wellicht kan haar naiviteit verweten worden met dat ze misschien dacht dat haar foto’s op een site stonden die veel te obscuur was om door collegae gevonden te worden. Feit blijft dat deze collegae haar hier nooit direct op aanspraken als volwassenen, of haar tegemoet konden komen door daadwerkelijk discreet zijn, maar zich gedroegen als een roddelende kinderklas. Het signaal dat de manager mijns insziens in deze casus afgeeft is dat villeine achterklap in zijn bedrijf OK is.

Niet tof.

Martijn 10 jaar ago

Ik maak geen vergelijking tussen BDSM en kinderporno. Mocht ik iemand beledigd hebben mijn excuses want dat was niet de bedoeling. Ik geloof dat jullie het niet begrijpen.

Waar de casus om gaat is of iemand aangesproken kan worden voor wat hij prive doet. Natuurlijk zegt iedereen dat dat geen probleem is voor BDSM etc. Niemand kijkt daar meer van op. Een dergelijke handelswijze naar aanleiding van foto’s op een datingsite daar zal de manager nooit mee wegkomen. Ik vind het nogal een inkoppertje.

Strafbare feiten zijn in praktijk vaak een ander verhaal, ook wanneer ze in prive zijn gepleegd. Dat terwijl strafbare feiten in prive geen invloed hoeven te werken op het werk. Kinderporno is een voorbeeld omdat het algemene afschuw opwekt die er toe kan leiden dat iemands positie onhoudbaar wordt. Ondanks het feit dat zo iemand al is veroordeeld en dus de werkgever niet voor ‘eigen rechter’ mag spelen.

Ander voorbeeld: iemands financiele situatie. Ook hier is dit geen reden tot ontslag maar heeft het leggen van beslag op het salaris en persoonlijk faillissementvaak indirect wel gevolgen voor iemands carriere. De redenatie is dan dat iemand in financiele problemen sneller uit de koektrommel zal snoepen. Het is dan ook niet voor niets dat in de VS het expliciet verboden is iemand wegens een schuld of faillissement te ontslaan. Want zo iemand HEEFT immers nog niets verkeerd gedaan op het werk.

Ik zie helaas maar al te vaak dat werkgevers dan toch van werknemers af proberen te komen omdat de werksfeer onmogelijk wordt. Maar nogmaals, zo iemand heeft op het werk niets verkeerd gedaan en er is geen geldige reden voor ontslag. Ik ben van mening dat werk en prive altijd los moeten staan, en zal nooit iemand ontslaan wegens een strafbaar feit of financiele situatie, maar als ik van werknemers of zelfs van bovenaf druk ervaar om zo iemand te dumpen zal het erg moeilijk worden.

Kortom, ik wilde de mensen slechts aan het denken zetten.

Martijn 10 jaar ago

@Joop:

Jij begrijpt het. Voor mij is het niet acceptabel. Maar homodiscriminatie is in heel Nederland en West-Europa iets dat niet meer getolereerd wordt. Al wordt de druk nog zo groot, het bedrijf krijgt geheid de grootste stront als het tot ontslag over probeert te gaan en deze werknemer het er niet bij laat zitten.

Kinderporno is iets dat algemene afschuw opwekt en er bestaat niet zoiets als een meldpunt discriminatie veroordeelden. Integendeel, zo’n ‘vuile pedofiel’ wordt geacht het ‘zelf verdiend’ te hebben. Terwijl hij strafrechtelijk toch wordt geacht na het ondergaan van zijn straf zijn schuld aan de samenleving te hebben voldaan. En het spijt me zeer maar het is de taak van de manager niet om voor rechter te spelen.

Joop 10 jaar ago

beste Martijn, toch is je vergelijking wat ongelukkig. Een pedofiel kan zijn straf wel hebben uitgezeten, maar het is dan wel iemand die heeft laten zien laakbaar en schadelijk gedrag te kunnen vertonen en daar komt bij dat gezien de recidive onder pedofielen enige oplettendheid helaas geboden blijft.
Met homofilie en bdsm-geaardheid is het anders gesteld. Dat zijn geen geaardheden die met gevaar jegens anderen in verband gebracht moeten worden en mensen hebben het volste recht zo te zijn. Om zo iemand dan met negatieve beeldvorming te blijven bejegenen is op z’n minst erg respectloos.

Klaas 10 jaar ago

@martijn dit is een discussie over geaardheid en daarvoor ondslagen worden, nu staat de discussie nog open over pedofilie of het een geaardheid is ja of nee. maar het is niet gepast dit onderwerp, je probeert een gesprek dat over muggen gaat in een gesprek dat over bulldozers gaat te veranderen plz stop it.

en even voor de record. iemand ontslaan omdat hij/zij een andere smaak in de slaapkamer heeft. is fout voorbeeld functie of niet. want met die redenering mogen homo’s lesbienes en mensen die aan sm doen nooit directeur van een bedrijf of burgemeester worden, of wat dan ook hoger in de lader van de maatschapij. dat noemen wij discriminatie en valt wel degelijk onder de bescherming van de grondwet.

zo dat was mijn 2 cent,

m.v.g Klaas

Ikke 10 jaar ago

Hmm… lastig verhaal
zelf doe ik aan sm en al mijn vrienden weten het ook en ik heb er nooit echt moeilijkheden mee gekregen.
Ja ik ben het ermee eens dat ze eigenlijk niet ontslagen had mogen worden, wat mensen in hun eigen tijd doen dat is hun eigen zaak..

maar..

aan de andere kant stond ze wel zelf met haar foto op een voor veel mensen ‘vieze’ site en dan snap ik dat je als werkgever ervan afziet om met zo’n persoon een contract af te sluiten omdat het ook jouw image als werkgever kan schaden (dat je zo’n persoon in dienst hebt)..

dus erg verwonderlijk dat hij haar ontslagen heeft is het niet..

en ik wil nogmaals zeggen dat ik het er ook niet mee eens ben dat ze ontslagen is 😛 maar dit is juist een rede waarom ik het afraad om zo’n persoonlijjke foto’s op zo’n site te zetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *