Switchend leiderschap is swingend, divers en toekomstbestendig!

Ik ben erg vrolijk over een nieuwe ultramoderne vorm van leiderschap, die ik na jaren ervaring met managementtrainingen ontwikkeld heb. Ze heet ‘Switchend Leiderschap’, en ik heb haar ontwikkeld in mijn drie top 10-boeken over diversiteit/inclusie. Met mijn uitgever (futurouitgevers.nl) heb ik bijna een e-learning programma voltooid over het onderwerp.

Switchend Leiderschap voorziet in een aantal voorwaarden die ons toekomstbestendig maken. Niet alleen het optimaal benutten van diversiteit en inclusie staat centraal, maar er is meer.

-Ze houdt rekening met de digitale revolutie.

-Ze is ontwikkelingsgericht.

-Ze biedt managers en leiders mogelijkheden om zich verder te verdiepen en beter te worden.

-Voor mensen die allang in het vak zitten, is ze zeer verfrissend.

-Ze houdt rekening met recente inzichten uit de breinwetenschappen, de biologie, de psychologie en de groepsdynamiek, maar ze is ook interessant voor mensen die naar zingeving en spiritualiteit zoeken. 

-Ze is interessant voor leiderschaptrainingen, teambuilding, customer contact, futureproof leiderschap en natuurlijk ook voor diversiteit.

Een snelle scan beschrijft Switchend Leiderschap in vlotte termen. Dit zijn 12 belangrijke kenmerken van deze verfrissende stijl.

 1. Duidelijk en transparant voor medewerkers in aansturing.
 2. De switchende leider is in staat situationeel en inspirerend leiding te geven, en te schakelen tussen soms zeer tegengesteld gedrag.
 3. Hij/zij is dienend en verbindend.
 4. Hij/zij is ecclectisch, dat wil zeggen: in staat open te staan om ideeën, meningen en levensbeschouwingen met elkaar te verbinden, zodat het team maximaal profiteert van de aanwezige denkkracht.
 5. Hij/zij is in staat tot creatief oplossen van problemen.
 6. Hij/zij is innovatief en toekomstbestendigen bestand tegen het digitale tijdperk.
 7. Hij/zij is iemand die ruimte kan maken voor diversiteit en accent kan leggen op goede samenwerking
 8. Hij/zij is enigszins deskundig op het gebied van verschillen in genderidentiteit, cultuurverschillen en levensbeschouwing.
 9. Hij/zij is ontwikkelingsgericht en geeft invulling aan zingevingsbehoeftes. 
 10. Hij/zij is in staat individuele doelen te verbinden met organisatiedoelen, en resultaatverbeterende acties.
 11. Hij/zij is gericht op duurzaamheid.
 12. Hij/zij is zich bewust van het feit dat hij/zij een mensbeeld zal moeten hanteren dat gebaseerd is op recente inzichten over het brein uit de neurowetenschappen, de biologie en psychologie, en wil zich hier actief in bekwamen.

Wil je er meer over weten, neem dan rustig contact op via mijn mailadres bert_overbeek@hotmail.com Op LinkedIn en https://futurouitgevers.nl/auteurs/bert-overbeek/  vind je meer informatie over me. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *